office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Dragoș Stoica
Primvicepreşedinte

Președinte Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), Președinte Senatul Studenților ASE, Reprezentantul Studenților în Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București, Membru al Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din București, Membru al Consiliului Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune ASE, Student evaluator ARACIS

 

George Uzun
Secretar-General

Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Administrație și Afaceri

Cătălina Stroe
Director General

Cenzor Asociația Studenților Geografi

Rareș Băloi
Vicepreședinte Interne

Secretar General – Societatea Studențiilor în Medicină din București, Reprezentant în Consiliul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, Reprezentant în Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, Student Evaluator ARACIS

Gabriel Toma
Vicepreședinte Relații Externe

Vicepreședinte Relații Externe – Uniunea Studențiilor din România, Președinte al Ligii Studenților la Medicină Dentară București, Reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Medicină Dentară, Reprezentant al studenților în Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București

Rareș Cristea
Vicepreședinte Educațional

Președinte Asociația Studenților la Matematică și Informatică, Student reprezentant în Senatul Universității din București

Ana-Maria Mălișcă
Vicepreședinte Proiecte

Președinte Asociația Studenților la Istorie Dacia, Student Reprezentant în Senatul Universității din București, Student Reprezentant în Consiliul Facultății

Alina Simion
Vicepreședinte Zona Sud-Est

Președinte Asociația Studenților Geografi, Vicepreședinte Asociația Studenților din Universitatea București, Student reprezentant în Senatul Universității din București, Consilierul Studenților – Facultatea de Geografie

Adi Popa
Vicepreşedinte Zona Est

Student reprezentant in Senatul  Universității “Gheorghe Asachi”  din Iași, Director Relații Externe – Liga Studenților Electrotehniști

 

Corina Solomeș
Vicepreședinte Zona Centru-Nord

Vicepreședinte externe-educațional – Organizația Studenților Economiști Cluj

Victor Iureș
Vicepreședinte Zona Sud-Vest

Reprezentantul Studenților în Senatul Universității din Craiova și Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Vicepreședinte al Asociației Studenților Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (ASFEAA)

Roxana-Adriana Barna
Vicepreședinte Zona Vest

Președinte Liga Studenților din Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Student reprezentant în Consiliu – Facultatea de Științe Economice, Student reprezentant în Senat – Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Student reprezentant în Consiliul de Administrație – Universitatea Aurel Vlaicu Arad