office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE și UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA încurajează dezvoltarea de noi cadre pentru dialog și reprezentare a elevilor români

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE (LSRS), alături de UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA (USR) consideră benefică și necesară dezvoltarea permanentă a formelor reprezentative și de dialog adresate elevilor din România. Credem în principii precum implicarea activă în viața civică, concurența corectă, stimulată și protejată, precum și educarea valorică a tinerilor români în spiritul corectitudinii și al dezvoltării individului alături de comunitatea din care face parte.

De asemenea, LSRS și USR sprijină atât generațiile actuale de elevi, cât și pe cele care vor urma, deoarece acestea reprezintă viitoarele comunități de studenți și tineri profesioniști români de pretutindeni și temelia pe care se poate construi progresul susținut al societății românești și europene. Împreună, ne dorim să încurajăm libertatea opiniei argumentate și evoluția meritocratică, singura metodă de a atinge aceste obiective fiind coeziunea și crearea de cadre pentru dialog, reprezentare și cooperare.

Astfel, felicităm inițiative precum înființarea FEDERAȚIEI ELEVILOR DIN ROMÂNIA (FER) și ne angajăm în oferirea oricărui suport necesar dezvoltării acestora și colaborării cu și dintre ele.

CONTACTE IMEDIATE

Robert STREDIE – Președinte LSRS

robert.stredie@lsrs.ro

+40 748 119 313

George UZUN – Președintele Uniunii Studenților din România 

george.uzun@uniunea.ro 

 

+40 729756693

 

DESPRE LSRS

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis pentru dialog și acțiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul și solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale, civice și culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României. LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

DESPRE USR (UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA)

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalitățile și Universitățile române.

DESPRE FER (FEDERAȚIA ELEVILOR DIN ROMÂNIA)

Federația Elevilor din România reprezintă un deziderat al Asociației Elevilor din Constanța încă de la înființare. Acest demers este necesar pentru a asigura apartenența elevilor din România la nivel european (OBESSU), pentru a asigura o voce independentă a elevilor dar și pentru a accesa fonduri pentru dezvoltarea proiectelor pentru elevi.


Despre autor

Lasă un mesaj

*

captcha *