office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Asociatia Studentilor din Universitatea Bucuresti a luat nastere pentru a reprezenta toţi studenţii Universităţii din Bucureşti. Este singura organizaţie studenţească constituită legal la nivel de Universitate şi recunoscută de către forurile superioare ale UB ca partener egal în luarea deciziilor.