Top Resources to Pass CompTIA A+, Network+ & Security+ Certification Exams Easily

The CompTIA certifications are a globally recognized credential.

It is the first step in order to get the A+ certification exams 220-901 & 220-902 which can be taken from authorized Prometric and VUE testing centres in any part of the world. Since there is a wide range of career options, you might as well get the opportunity to work from any location that you want.

CompTIA A+, Network+ and Security+ Certifications are one of the most reputed credentials in the IT sector. To get CompTIA A+ certification one need to clear two sectors of exam- 220-901 and 220-902. For Network+ you need to pass N10-007 exam. If you want to be a cybersecurity professional, then you must pass the CompTIA Security+ certification then you have to take the latest Sy0-501 exam

However, CompTIA Certifications are globally recognized vendor-neutral degree. These certifications can prove to be a great kick start for your IT career.

Tips & Tricks To Study for CompTIA Certifications

There are several quizzes and questions developed online that may help in clearing the exams most popular being the following websites to prepare for CompTIA certifications and they cover all the top CompTIA certifications A+ (220-901 & 220-902 exams), Security+ (SY0-501) & Network+ (N10-007).

 1. www.pass4itsure.com

Top Resources For Preparing For CompTIA Certification Exams.

You can take tests for the different sections using exam dumps and practice test questions and then go on taking the tests. You should take the practice tests for any exam which you want to prepare and repeat 3 or 4 times in order to prepare better. There are certain questions available in the practice books available on Amazon.

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/CompTIA
 2. https://certification.comptia.org/
 3. waketech.edu/programs-courses/non-credit/enhance-your-career/information-technology/it-certifications/comptia

Click Here To Learn More about CompTIA Certifications

A+ Certification Exams 220-901 & 220-901
If you want to pass CompTIA A+ certification exams and you can forget about maintaining a proper balance between work and life as it is a lot of studies and when you do get a job the work will become stressful, and hence you will need to have a proper balance to maintain the work… To prepare for both A+ 200-901 & 220-902 exams you will have to be focused on studying and not to waste time with friends and family but you get to learn all the concepts and exam topics, you will have the sense of accomplishment.

 1. https://certification.comptia.org/certifications/a
 2. https://www.pass4itsure.com/a-plus.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ Certification Exams 220-901 & 220-902

CompTIA A+ Exam 220-901
The exam for CompTIA A+ 220-901 lasts for about 90 minutes. The total score for the exam is 900 in which you will need to score 750 marks if you have to pass the exam. The questions are performance-based as well as multiple choice. CompTIA A+ can prove to be of great help in beginning the IT career. There are several reasons why you may consider getting certified for CompTIA A+.

 1. https://www.pass4itsure.com/220-901.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ 220-901 exam

CompTIA A+ Exam 220-902

Once you have passed the CompTIA A+ 220-901 exam then you have to do the second exam CompTIA A+ 220-902 which is valid only for a time period of three years. After that, you will need to reapply for the certification and take the exams again. You can choose to apply for the continuation exam and then renew your certification after three years. Extending the certification can prove to be helpful in your career.

 1. https://www.pass4itsure.com/220-902.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ 220-902 exam

CompTIA Network+ Certification Exam N10-007
Apart from the study materials that are available offline, you can look for CompTIA Network+ N10-007 certification study materials available online. Most of these study materials are available include study guides, practice tests, video training, and instructor-led training classes and boot camps. These additional resources can prove to be of great help to pass the Network+ N10-007 exam. Nonetheless, before you completely rely on any material, you should check for the validation. Also, paid study materials will be better than the free ones. You may even get help through video tutorials, exhibits, pictures and so on.

 1. https://certification.comptia.org/certifications/network
 2. https://www.pass4itsure.com/network-plus.html

Click Here To Learn More about CompTIA Network+ Certification

CompTIA Network+ Exam N10-007
The IT sectors are continuously developing and updating at a rapid rate. Even the syllabus for CompTIA CompTIA Network+ N10-007 is developed and updated by the IT professionals from time to time. Getting CompTIA Network+ certified would determine that you are updated about the current trends and can meet the expectations of the other employees in the IT sector. As a result, the trends of the IT sector are changing every day, and hence if you are certified, you can get expertise over the latest networking technologies and trends.

 1. https://www.pass4itsure.com/n10-007.html

Click Here To Learn More about CompTIA Network+ N10-007 exam

CompTIA Security+ Certification Exam SY0-501
Once you have decided on working as a Cyber Security Professional then you should start reading and learning and must be well versed with the internal workings of computer security. The Cybersecurity is a hot field to get into and CompTIA Security+ Sy0-501 certification will definitely help you pass the challenges in your career and move up the ladder. The CompTIA Security+ Certification will be more effective if you own a desktop computer that you do not require for a day to day basis as your personal workshop to evaluate and test the security threats.

 1. https://www.pass4itsure.com/security-plus.html
 2. https://certification.comptia.org/certifications/security

Click Here To Learn More about CompTIA Security+ Certification

CompTIA Security+ Exam Sy0-501

Since CompTIA Security+ Sy0-501 exam deals with the security of the computer, it is important that you are aware of both hardware and software of the computer and the Security+ certification would determine that you have proper knowledge in the field. CompTIA Security+ is your initial step to becoming a Cyber Security professional, and then you can go expanding your career to more complex certifications like CISSP and CISA.

 1. https://www.pass4itsure.com/sy0-501.html

Click Here To Learn More about CompTIA Security+ Sy0-501 Certification

Conclusion

When you are preparing for the CompTIA exams, you should make proper use of the study materials, practice tests, video training options available as these can prove to be extremely helpful. The CompTIA certifications are one of the most essential globally recognized credentials which will help you land in higher-paying jobs.

Începe cea de-a XI-a ediție a Congresului Studenților din România

Începe cea de-a XI-a ediție a Congresului Studenților din România

Congresul Studentilor din Romania 2018

Uniunea Studenților din România organizează în perioada 16 aprilie-13 mai cea de-a XI-a ediție a Congresului Studenților din România. Evenimentul central îl constituie Adunarea Plenară care va avea loc în data de 12 mai, începând cu ora 11:00 în sala ”C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului.

Congresul Studenților din România a prins contur în anul 2008, creând astfel cadrul optim prin care studenții să discute în mod direct cu actorii decizionali problemele cu care se confruntă în derularea sistemului educațional. Astfel, prin intermediul acestuia se implementează procesul de dialog structurat între studenți și actorii relevanți la nivel național în vederea îmbunătățirii sistemului educațional românesc.

La 100 de ani de la Marea Unire, Uniunea Studenților din România își propune să identifice o parte din cele mai relevante neajunsuri ale sistemului educațional și să contureze cadrul ideal pentru următorul secol. Astfel, ajuns la cea de-a XI-a ediție, Congresul Studenților din România va aborda subiecte de actualitate, dar și de viitor, cum ar fi dezvoltarea spiritului civic, însușirea educației financiare și dobândirea competențelor antreprenoriale.

Anul 2018 aduce o noutate proiectului, astfel că USR implementează un sistem de conferințe organizate în marile centre universitare din țară, cu scopul de a afla problemele studenților la scară micro. Fiecare conferință regională, este antecedentă unei sesiuni de lucru sub egida campaniei Comment pentru trasarea principalelor direcții care să reprezinte temele de discuție în cadrul conferinței regionale.

Programul conferințelor regionale este următorul:

16 aprilie – Oradea

20 aprilie – Iași

23 aprilie – Cluj Napoca

7 mai – Craiova

8 mai – București;

În urma conferințelor se va întocmi câte un raport local, iar unite vor reprezenta temele de discuție ale Adunării Plenare.

Împreună #ConstruimViitorul!


Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 108 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități. Uniunea Studenților din România este reprezentată în Consiliul Economic și Social al României.

Contact:

Alin GRIGORE
Președinte
Uniunea Studenților din România (USR)
alin.grigore@uniunea.ro
0767 97 97 83

Uniunea Studenților din România îngrijorată de repartiția locurilor bugetate realizată de Ministerul Educației Naționale

Uniunea Studenților din România îngrijorată de repartiția locurilor bugetate realizată de Ministerul Educației Naționale

Universitățile de stat din România primesc anual, în baza unui contract instituțional cu Ministerul Educației Naționale, bugetul alocat. Prin acesta sunt definite sumele specifice acordate Universităților sub formă de granturi doctorale și „Finanțare instituțională” care este folosită pentru a susține financiar studiile de licență și masterat. În cadrul Finanțării instituționale, 72% din sumă, se acordă „pentru studenții înmatriculați pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licență și de master,” (Metodologie CNFIS 2018). Restul de 26.50% fiind reprezentați de Finanțarea suplimentară, iar 1,50% de FDI.

Noua repartiție preliminară propusă de MEN pentru anul 2018 propune alocarea unor locuri pentru „Domenii prioritare de dezvoltare ale României”, conform definirii acestora în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. Acestea sunt: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, Spațiu și securitate, Energie, Mediu și schimbări climatice, Sănătate, Eco-nanotehnologii și materiale avansate. Astfel, din totalul de 35.600 de locuri bugetate la master, 4600 vor fi acordate Universităților care oferă specializări apropiate de aceste domenii prioritare. Procesul este premergător distribuirii locurilor folosind metodologia utilizată și în anii anteriori. Bineînțeles, acest lucru presupune și o scădere a numărului locurilor bugetate la alte domenii de studiu.

În opinia noastră, SNCDI 2014-2020 este implementată într-un mod deplasat, fără o productivitate concretă. De ce?

 1. Considerăm că ridicarea numărului de locuri bugetate la aceste domenii este bruscă, existând riscul unui grad redus de solicitare al acestora și implicit, riscul neocupării acestora.
 2. Domeniile sunt, într-adevăr, prioritare dezvoltării în viitor a României, însă unele sunt axe noi, încă neexploatate academico-științific, apârând un semn de întrebare în ceea ce privește calitatea învățământului.
 3. Scăderea locurilor bugetate la anumite domenii de studiu poate conduce către o rată mai mică a studenților care se înscriu și urmează studii universitare. Astfel, se conturează riscul de descurajare al tinerilor în ceea ce privește orientarea către mediul universitar, fiind un factor de perturbare a consolidării și adoptării unor măsuri ce vor să conducă către o educație sustenabilă, cu impact asupra dezvoltării viitorului României.
 4. Este afectat echilibrul locurilor bugetate oferite universităților de stat din România în defavoarea celor care nu au programe universitare care să cuprindă domeniile prioritare definite de SNCDI 2014-2020.

 

În contextul dorinței de promovare a educației în rândul tinerilor, considerăm o potențială soluție suplimentarea locurilor bugetate pentru domeniile prioritare, fără a afecta însă numărul de locuri bugetate pentru restul domeniilor de studiu. Se poate urmări astfel receptivitatea grupului țintă în ceea ce privește optarea pentru domeniile de studiu prioritare și împărțirea locurilor, în viitor, în funcție de cererea observată.

 

Astfel, se nasc mai multe întrebări la care Uniunea Studenților din România speră să primească un răspuns prompt și obiectiv: „Care a fost algoritmul de repartizare al locurilor rezervate <<Domeniilor prioritare de dezvoltare ale României>> și cum este asigurată echitabilitatea față de universitățile ce nu au domenii de studiu ce se pot încadra domeniilor prioritare?”.
De asemenea, ne întrebăm și care sunt măsurile ce urmează a fi luate în anii următori pentru adoptarea acestei strategii, dar și cum tinerii își pot aduce aportul asupra a ceea ce reprezintă de fapt viitorul lor.

”Alocarea unor locuri suplimentare pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României poate fi benefică, însă doar în condițiile în care există o strategie de implementare transparentă și echitabilă. Scăderea drastică a numărului de locuri bugetate de la cele mai mari universități din România, instituții de învățământ superior cu rezultate remarcabile, recunoscute la nivel international, ne face să ne punem serioase semne de întrebare, dacă într-adevăr aceasta este calea pentru dezvoltarea viitorului țării noastre.
Ne dorim ca în învățământul superior să se țină cont de trendurile viitorului, însă calitatea actului educational trebuie să primeze și nu să fie ignorată.”, Alin GRIGORE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Reiterăm faptul că tinerii de astăzi și solicitanții acestor locuri anunțate de MEN sunt pilonul forței de muncă în domeniile de lucru ce necesită studii superioare și de asemenea, sunt “actorii scenei” de dezvoltare a viitorului României, cuvântul lor fiind unul de o importanță majoră.

În speranța soluționării acestor aspecte și bătătoririi împreună a unui drum către o Românie cu un viitor strălucit, în care educația să primeze și să atragă tinerii,

 

Vă mulțumim pentru atenție,

Uniunea Studenților din România

 

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 108 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități. Uniunea Studenților din România este reprezentată în Consiliul Economic și Social al României.


Surse:

Metodologie CNFIS 2018 – METODOLOGIE de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018  http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/PropunereCNFIS_MetodologieFB-FS-2018-final-act1-1.pdf

Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 – https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf