Studenții cer păstrarea gratuității transportului feroviar!

Scrisoare deschisă către domnul prim-ministru Florin Cîțu,

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Uniunea Studenților din România reprezintă interesele comune ale tuturor studenților din România, iar printre obiectivele noastre se numără implicarea activă în îmbunătățirea situației comunității studențești și a drepturilor acesteia.

În contextul ultimelor informații apărute în spațiul public privind limitarea transportului gratuit al studenților, vă adresăm această scrisoare în vederea obținerii unei clarificări asupra situației evocate anterior.

Considerăm că orice student are nevoie de drepturi fundamentale pentru a-și continua educația, drepturi ce au fost simultan asigurate de stat (prin contextul social) și de familie. Uniunea Europeană sintetizează într-un raport elaborat importanța mediului exterior în viața oricărui tânăr, motiv pentru care definește în sens larg dreptul la mișcare liberă și demarează proiectul DiscoverEU, prin care orice student de 18 ani poate călători pe teritoriul european gratuit folosindu-se de transportul feroviar. Această inițiativă are la bază oportunitatea tinerilor de a învăța despre istoria, cultura și diversitatea europeană într-un mod neconvențional, prin experiență proprie. Pornind de la această idee, o retragere a acestui drept oferit tuturor studenților este un impediment suplimentar, indirect impus de către organele legislative studenților ce doresc să-și descopere ținutul natal, valorile culturale promovate prin tradiții și reprezintă o limitare atipică vremurilor moderne pe care le trăim.

În plus, un studiu efectuat în anul 2014 (Impact of Students’ Financial Strength on their Academic Performance) evidențiază că 48% dintre studenți sunt complet dependenți financiar de părinții lor. Eliminarea sau reducerea semnificativă a subvențiilor acordate de stat asociațiilor de transport precum CFR Călători nu garantează menținerea cererii pentru serviciile de transport la un nivel constant și transformă frecventarea cursurilor la o facultate aflată într-un oraș distinct celui de domiciliu într-un privilegiu pe care unele familii din România nu și-l pot permite. Deși această acțiune ar însemna explicit un transfer al acestor cheltuieli de la bugetul public spre cel privat (al gospodăriilor), impune totodată un cost sever pe care sistemul educațional românesc îl va suporta pentru o perioadă îndelungată de timp. Să se oprească aici eforturile permanente de elevare a nivelului de educație?

De asemenea, dorim să aducem în discuție declarațiile dumneavoastră contrastante din ultimii ani. În 2017 ați declarat că gratuitatea nelimitată pe transportul feroviar pentru studenți are un impact redus asupra bugetului. În 2018, ați susținut renunțarea la această gratuitate, iar în 2019, cât dețineați funcția de Ministru al Ministerului Finanțelor Publice (când ați avut disponibile datele corecte și reale asupra impactului acestui drept asupra bugetului statului român), ați afirmat că ”Nu eliminăm gratuitatea la transportul cu trenul, pentru studenți”. Astfel, ne întrebăm ce anume a determinat această schimbare de opinie, ținând cont de faptul că în 2020 ne-am confruntat cu o pandemie ce a limitat călătoriile? De ce în 2019 oferirea de gratuitate studenților la transportul feroviar nu avea un impact major asupra economiei, iar acum a devenit o problemă masivă? De ce nu s-a menționat acest lucru și în programul de guvernare?

Suntem puşi în faţa unei probleme ce vizează generaţia pe care se pune constant presiunea de a schimba societatea în care trăim. Viitorul unei ţări are o nevoie primordială de muncă intelectuală, ce prinde contur pe parcursul drumului academic. Dacă se vorbeşte necontenit de această schimbare salvatoare a României, venită din partea noastră, a studenţilor, de ce există dorinţa de a elimina aspectele motivante, care adaugă un plus experienţei academice a fiecăruia dintre noi?

În acest moment, este necesar ca atenția să fie îndreptată asupra respectării Articolului 8 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, conform căruia „Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale MINIMUM 6% din produsul intern brut al anului respectiv”.

Vă reamintim cât la sută din PIB s-a alocat sectorului educației din 2015 până în prezent:

2015: 3.1%

2016: 3.3%

2017: 2.8%

2018: 3.01%

2019: 2.9%

2020: 2.7% (cel mai mic din ultimii 5 ani)

România se află la coada clasamentului în ceea ce privește investițiile în educație, comparativ cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Educația ar trebui să fie prioritatea numărul unu al oricărui partid aflat la guvernare, însă constatăm în urma declarației din 2019 că acest lucru nu este foarte important pentru dumneavoastră: ”Educația și sănătatea NU SUNT PRIORITĂȚI”.

Având în vedere că în ultimii 30 de ani investițiile în zona educației au fost minimale sau prost implementate de către decidenții politici (considerăm că toate partidele care au activat și activează în momentul de față se fac responsabile de problemele din sectorul educației și nu numai), vă rugăm să vă asumați public un plan pe acțiuni concrete legate de investițiile în educație, de îmbunătățirea sistemului educațional și creșterea gradului de acces la serviciile de învățământ. Vă rugăm să fiți primul Prim-Ministru care să prezinte un plan de acțiuni concrete anual, iar la sfârșit de an să prezinte societății civile rezultatele întreprinse în respectiva perioadă pe fiecare punct în parte. Totodată, vă rugăm să analizați cu celeritate modul de conducere și de organizare al CFR Călători care conform ultimelor declarații ale dumneavoastră a primit sume semnificative în raport cu bugetul de stat. Cum a îmbunătățit CFR Călători în ultimii 4 ani infrastructura și condițiile de călătorie?

Pentru a putea avea o imagine cât mai amplă și unitară asupra problemei gratuității pentru transportul feroviar, am realizat un studiu la care au participat peste 20.000 de studenți din toată țara. Considerăm datele colectate ca fiind foarte concludente în vederea luării unei hotărâri în privind această situație.

Date relevante colectate din perioada 2017-2019:

Potrivit studiului elaborat de către Măzăreanu (2020) în perioada 2017 – 2019 volumul anual de transport al trenurilor de călători din România nu a înregistrat o creștere exponențială, contrar afirmațiilor nefondate.

Astfel, în 2017 volumul a fost de 5663 mil pasageri/kilometru, urmând ca în 2018 să se înregistreze o scădere – 5577 mil pasageri/kilometru. Abia în anul 2019 s-a înregistrat o creștere ușoară (5906 mil pasageri/kilometru).

Folosind date colectate din rapoartele administrative anuale CFR  Călători și din publicația Jurnalul Național, am stabilit care au fost sumele subvenționate de către statul român prin hotărârile de guvern anuale. Astfel, în anul 2017  studenții au beneficiat de facilități de călătorie cifrate la 326,106 mil. lei, în 2018 de facilități de călătorie cifrate la 465,631 mil. lei, iar în 2019 facilitățile de călătorie au fost cifrate la 535,419 mil. lei.

AnSubvenție transport public (lei)Facilități de călătorie cifrate de care au beneficiat studenții (lei)Ponderea cheltuielilor privind facilitățile de călătorie acordate studenților din subvenții (%)Creștere/Scădere venituri pentru transportul public(%)Creștere/Scădere venituri pentru facilități în timpul călătoriilor
2017 121355000032610600026,87%-8,27%+46,77%
2018107117380046563100043,46%+101,28%+4%
2019114167100053541900046,90%+6,30%+5,40%

Cu toate că informațiile prezentate și tabelul pot părea a fi în contrazicere, distanța parcursă de către mijloacele de transport feroviar și veniturile aduse în urma călătoriilor, această creștere în raport cu km parcurși de către trenurile de călători poate fi datorată numărului crescut de achiziții de bilete pe distanțe mai scurte.

Datele colectate și centralizate oferă o imagine mai amplă a efectelor oferirii gratuității de transport feroviar pentru studenți. Astfel, putem sesiza creșteri exponențiale pentru secțiunea facilităților din timpul călătoriilor, ce poate fi explicată prin faptul că noii studenți ce au beneficiat de această gratuite au fost mai deschiși în a achiziționa servicii sau produse în timpul călătoriei. O altă majorare semnificativă este cea a veniturilor pentru transport, care a prezentat o creștere de 101,28%, după un an în care acestea au fost scăzute. Putem deduce după această scădere din anul 2017, că această opțiune de transport devenise mai puțin folosită de către spațiul public, dar odată cu oferirea gratuității pentru studenți, aceștia au majorat veniturile cu peste 100%. Aceste lucru mai semnalizează că mersul cu trenul a devenit opțiunea numărul 1 a studenților, subiect abordat și în cadrul chestionarului nostru.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2019 numărul de studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar (licență, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost 543299.

Dintre studenții chestionați, 36,6% provin din zona de Sud-Est a țării, 15,9% din zona de Est, 15,2% din zona centrală a țării, 14,4% din zona de Sud-Vest, iar 9,2% din zona de Vest.

În ceea ce privește domiciliul de proveniență al respondenților, 41,35% provin din mediul rural, iar 58,65% provin din mediul urban. Analizând ponderile pentru fiecare dintre zonele României, am obținut următoarele date:

Din eșantionul chestionat, majoritatea de 30,6% dintre studenți au centrul universitar la o distanță cuprinsă între 101-200 km de domiciliu, 18,4% la o distanță cuprinsă între 201 și 300 km, 17,7% peste 300 km, iar doar 13,8% cu centrul universitar în același oraș ca și domiciliul. Astfel, 86,2% dintre studenții chestionați au nevoie de un mijloc de transport național pentru a ajunge la facultate.

Din diagrama prezentată mai sus putem observa faptul că scopul principal al deplasării cu trenul este cel educațional, cu o majoritate răsunătoare de 73,6%. Următorul scop ca și număr de răspunsuri este vacanța, cu un procent de 17,8%. Cele 2 însumează 91,4%, restul rezultatelor fiind compuse din scopuri ca și mersul acasă, vizitat rudele sau deplasat la locul de muncă.

Din datele colectate putem observa că 74,8% dintre studenți au călătorit cu trenul mai mult de 10 ori în anul 2019, 32,7% între 11-30 călătorii, 21,5% între 31-50 de călătorii, iar 20,6% călătorind de peste 50 de ori. 25,2% dintre studenți au declarat că nu călătoresc cu trenul mai mult de 10 ori pe an.

Pentru diagrama de mai sus, 87,4% dintre studenți au declarat că folosesc trenul ca și mijloc de transport deoarece este singura soluție gratuită de transport valabilă. Astfel, aproape 9 din 10 studenți folosesc trenul doar datorită faptului că este gratis, lucru vizibil și în datele colectate în tabelul de la punctul 2.

Oferind scenariul ipotetic în care transportul cu trenul ar deveni plătit, 80% ar alege o altă opțiune cu un risc mai mare de accident, iar 1.2% o opțiune mult mai costisitoare, în timp ce doar 18,8% ar păstra trenul ca fiind prima opțiune de transport.

Pentru diagrama de mai sus, scorurile au fost incluse într-un interval de la 1- foarte rar până la 5- foarte des. Putem observa că majoritatea studenților(64,4%) utilizează frecvent sau foarte frecvent trenul pentru deplasarea spre centrul universitar, iar 15,3% utilizează trenul cu frecvență medie.15,1% utilizează trenul rar sau foarte rar, procent ce poate fi interpretat greșit deoarece nu am oferit opțiunea transportului cu mașina proprie.

Putem observa din diagrama de mai sus unitatea în răspunsurile oferite pe fiecare zonă. Astfel, cu o medie de 40%, părerea despre condițiile de transport pe timp de pandemie a fost una neutră, în timp ce aproape 40% au evaluat condițiile ca fiind bune sau foarte bine, cu aproximativ 20% evaluându-le ca fiind slabe sau foarte slabe.

Dorim să vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte vitale:

–      Limitarea numărului de călătorii poate afecta prezența studenților cât și gradul de ocupare al locurilor scoase la concurs în instituțiile de învățământ superior;

–      Poate afecta dorința de dobândire a studiilor superioare pentru viitoarele generații;

–      Poate micșora interesul pentru actualii studenți de a își continua parcursul academic;

–      Poate limita mobilitatea studenților care efectuează cercetări în parteneriat cu alte universități sau instituții de cercetare națională, precum și prezența la concursuri și conferințe naționale;

–      Poate influența alegerile unui viitor student privind locația desfășurării studiilor superioare.

Prin urmare, considerăm că aceste afirmații lansate în spațiul public reprezintă un afront la adresa studenților de pretutindeni și propunem o rundă de discuții și negocieri pe această temă cu principalii reprezentanți ai studenților din România. Dorim să precizăm faptul că și guvernele anterioare, indiferent de culoarea politică, au invitat principalele federații și organizații naționale studențești la discuții, ori de câte ori s-a propus modificarea unor aspecte ce țin de viața studențească.

Link-ul către petiție – https://www.petitieonline.com/studenii_cer_pstrarea_gratuitii_transportului_feroviar

Vasile Alexandru-Adrian

Președinte

Uniunea Studenților din România

Studenții vor să voteze în centrele universitare din țară

În ultimii ani, vocea studenților la nivel național nu s-a auzit atât de tare la alegeri. Prezența acestora la urnele de vot nu a fost semnificativă ca urmare a limitărilor impuse de cadrul legislativ în materie. Spre exemplu, la alegerile locale din 2016, prezența persoanelor cu vârste curpinse între 18-24 de ani nu a fost la fel de mare precum a persoanelor cu vârste cuprinse între 35-64 de ani (sursă: http://prezenta.2016bec.ro/).

Dificultatea studenților de a se prezenta fizic la urne în cadrul scrutinelor parlamentare  și locale s-a transpus în imposibilitatea acestora de a-și exercita dreptul de a vota și de a-și exprima spiritul democratic.

Din acest motiv și prin prisma faptului că schimbarea stă în mâinile tinerilor de astăzi, Uniunea Studenților din România, cea mai mare federație studențească din țară, propune autorităților competente în vigoare o schimbare la nivelul cadrului legislativ, în care are loc participarea studenților la procesul electoral . Ne dorim flexibilizarea manierei în care alegerile locale sunt organizate și facilitarea participării studenților la procesul electoral.

Schimbarea propusă constă în oferirea posibilității studenților de a vota pentru primăriile și consiliile localităților din care provin, de pe teritoriul centrelor universitare în cadrul cărora își urmează studiile, fără a fi obligați să își exercite acest drept doar în cadrul circumscripțiilor în care își au domiciliul înregistrat.

În acest sens, studenții care doresc să voteze pentru administrațiile localităților de domiciliu, aflându-se în ziua votării pe teritoriul localităților în cadrul cărora își urmează studiile universitare, vor face o cerere prin care solicită schimbarea circumscripției în cadrul căreia își exprimă dreptul de vot cu cel puțin 23 de zile calendaristice înaintea zilei în care au loc alegerile locale.

Totodată, schimbarea de către un student a circumscripției în cadrul căreia își exprimă dreptul de vot atrage după sine și eliminarea sa de pe lista circumscripției de domiciliu, cea în care ar fi votat în condițiile anterioare, evitându-se astfel posibilitatea fraudei electorale, întărită de sistemul electronic de verificare al buletinului care scoate din calcule ideea de vot multiplu.  

Această idee survine în contextul în care, la momentul actual, procesul democratic pe care studenții trebuie să îl respecte îngrădește libertatea de a participa la vot. Faptul că studenții sunt limitați, prin participarea la vot din localitatea de proveniență, încalcă unul dintre principiile de temelie ale democrației, regim politic cu care statul român se identifică.

În același timp, trebuie precizat faptul că menținerea acestei modalități, de a vota doar din localitatea din care provin, reprezintă un potențial pericol la adresa sănătății votanților, având în vedere contextul actual, marcat de pandemia provocată de coronavirus, ca urmare a necesității acestora de a se deplasa către și dinspre localitățile de domiciliu.

Mai mult decât atât, dat fiind faptul că în anul 2020, conform hotărârii Guvernului nr. 576/2020, organizarea alegerilor locale coincide cu începerea anului universitar pentru cele mai multe dintre universitățile din România, această flexibilizare la nivelul cadrului legislativ este atât prielnică, cât și necesară.

Schimbarea pe care o propunem ar reprezenta o măsură relevantă și importantă, deoarece majoritatea studenților migrează către orașul în care studiază cu câteva zile înainte de începerea anului de studiu, iar votul s-ar putea face, în urma cererii prealabile, cu ajutorul carnetului de student și al cardului de identitate.

Repartizarea studenților pentru secțiile de votare disponibile în centrele universitare în cadrul cărora aceștia urmează să voteze se va face în funcție de opțiunea exprimată în momentul completării cererii de schimbare a circumscripției electorale și nu va putea fi schimbată ulterior.

Pentru asigurarea unui proces electoral eficient și pentru date fiind limitările administrativ-logistice aferente unei astfel de schimbări, propunem adaptarea capacităților operaționale ale secțiilor de votare în scopul sprijinirii acestei măsuri.

Astfel, solicităm punerea la dispoziție, de către instituțiile publice responsabile, a unui sistem de înregistrare a studenților cu drept de vot, care să le permită acestora exercitarea acestui drept doar în orașul în care studiază și, complementar, suplimentarea resurselor umane și logistice care să asigure, în ziua alegerilor, implementarea acestei schimbări.

Pe scurt, pașii de urmat sunt:

Uniunea Studenților din România își dorește ca aceste măsuri să fie adoptate cât mai repede cu putință, pentru a oferi șansa studenților de a-și face vocea auzită și opțiunile politice transpuse în rezultate electorale, deci de a se implica la alegerile locale pentru comunitățile din care provin.

Considerăm că această propunere este rezonabilă, necesară și democratică, iar în calitate de reprezentanți ai studenților din România susținem cu vehemență  garantarea drepturilor studenților de către instituțiile publice responsabile. Totodată, în vederea conturării unei viziuni comune, suntem dispuși să colaborăm în vederea planificării și implementării acestui deziderat. Un efort comun poate genera rezultate benefice pentru viitor!

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Fără discriminare în educație!

Uniunea Studenților din România (USR) alături de Forumul Tinerilor din România condamnă încercările de limitare a libertăților individuale fundamentale adoptate de către Senatul României prin amendamentul potrivit căruia sunt interzise în școlile și universitățile din țară cursurile despre identitatea de gen și egalitatea de șanse. 

Proiectul adoptat ieri cu 81 voturi de voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 27 de abțineri  prevede interzicerea cursurilor despre identitatea de gen și egalitatea de șanse, iar domeniile universitare care oferă programe de studiu dedicate cercetării identității de gen și masterate specializate vor fi desființate.

În această după-amiază în spațiul media au apărut mai multe surse care susțin faptul că Președintele României, Klaus Iohannis, nu va promulga legea prin care se interzice în școli și universități orice referire la identitatea de gen, poziție pe care o susținem și o încurajăm cu această ocazie. 


Considerăm că blocarea accesului la informații, discriminarea persoanelor în funcție de gen, precum și promovarea cenzurii în spațiul/mediul educațional (sau academic) reprezintă o încălcare gravă a principiilor și valorilor europene și internaționale, precum și o încălcare a legislației în vigoare.  

Considerăm că decizia Parlamentului de a se amesteca în aspectele ce țin de programa școlară, fără a exista o consultare în prealabil cu toți actorii relevanți din domeniu, este condamnabilă și regretabilă. Promovarea și adoptarea unor astfel de propuneri legislative încalcă principiul statului de drept și nu sunt coerente cu valorile promovate de Uniunea Europeană. Dialogul social și civic stă la baza oricărui demers democratic, iar libertatea individuală fundamentală a cetățenilor trebuie respectată în orice circumstanțe. Atât dreptul la informare, cât și dreptul la libertatea individuală sunt prevăzute în Constituția României, iar ele ar trebui tratate ca atare. 

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

INTU, de la studenți pentru studenți

Uniunea Studenților din România (USR), alături de Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) lansează INTU, platforma de internship-uri dedicată studenților români.

INTU este mediul care conectează companiile de top din România cu liderii viitorului. Prin intermediul acestei platforme, cele trei mari organizații naționale își doresc să facă trecerea de la studenție la viața de adult mai ușoară, pentru toți studenții care caută un loc de muncă.

În raport cu actualul context cauzat de pandemia provocată de noul coronavirus, proiectul reprezintă o oportunitate excelentă pentru studenții care vor să muncească și să deprindă abilitățile necesare viitoarelor joburi. 

Platforma este creată de studenți pentru studenți, mesajul INTU fiind foarte clar în acest sens, și anume acela că Uniunea Studenților din România, Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România și Liga Studenților Români din Străinătate urmăresc să aducă soluții pentru nevoia actuală a studenților români. 

Prin INTU, organizațiile doresc să ofere studenților români șansa de a forma abilități esențiale în vederea obținerii unui loc de muncă odată cu finalizarea studiilor, cât și oportunitatea de a intra în contact cu valorile, practicile și cultura organizațională a companiilor din România.

Pentru mai multe detalii despre INTU, urmăriți paginile de Facebook (https://www.facebook.com/intu.romania/), de Instagram (https://www.instagram.com/inturomania.ro/) și de LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/intu-romania/) ale platformei.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Uniunea Studenților din România, alături de elevi și studenți

Uniunea Studenților din România (USR), cea mai mare federație studențească la nivel național, a început de astăzi campania ,,Viitor în Educație, Educație în Viitor!, care are ca scop principal soluționarea problemelor privind elevii și studenții români care se confruntă cu numeroase dificultăți din punct de vedere tehnic și financiar la momentul actual. 

Conform cercetării efectuate de Institutul Național de Statistică, categoria elevi-studenți este vizată în ceea ce privește gospodăriile cu acces la internet acasă. În cazul conexiunilor broadband, procentele pentru categoria elevi-studenți sunt de 99,4% (dintre care, în mediul urban 100,0%, iar în rural 98,1%). Cu privire la alte conexiuni narrowband, procentele pentru categoria elevi-studenți sunt 10,8% (dintre care, în mediul urban 14,0% și în mediul rural lipesc cu desăvârșire).

Totodată, conform unei declarații recente a ministrului Educației, Monica Anisie, pentru Digi24, aproximativ 250.000 de elevi din România nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfășura cursuri online. Acest lucru nu poate fi trecut cu vederea, dat fiind faptul că printre aceștia se află atât elevi care susțin examenul de capacitate, cât și elevi care susțin examenul de Bacalaureat. (sursă: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/circa-250-000-de-elevi-din-romania-nu-au-acces-la-tehnologie-online-1301387)

În acest sens, pentru a soluționa problemele existente și sesizate la nivel național în ceea ce privește lipsa tehnologiei și a posibilităților elevilor de a-și finaliza studiile, Uniunea Studenților din România vine în ajutorul elevilor din țară cu o campanie complexă, alcătuită din patru direcții.

Campania are patru direcții, prin care federația își dorește să aducă schimbări concrete la nivel educațional și social. Prima direcție, ,,Conectaţi la Educaţie“, vizează situația elevilor și studenților români defavorizați. A doua direcție a campaniei ,,S.O.S., salvați-mi școala!”, vine în ajutor prin reabilitarea și tehnologizarea școlilor aflate în situații nefavorabile. A treia direcție numită ,,Împreună pentru educație” va veni în ajutorul elevilor de clasa a XII-a, care au nevoie de îndrumare în rezolvarea subiectelor pentru Bacalaureat, precum și de anumite metode, care le-ar putea simplifica procesul de învățare. Materiile vizate în acest sens sunt Limba și literatura română, Matematica, Informatica, Istoria și Geografia. A patra direcție își propune să simplifice procesul de admitere la facultățile din România. În acest sens, Uniunea Studenților din România propune soluția pentru nevoia actuală a studenților prin platforma online pentru înscrierea și confirmarea locului la facultatea dorită. 

Direcția principală, ,,Conectați la educație”, cea cu care Uniunea Studenților din România începe campania ,,Viitor în Educație, Educație în Viitor!” este cea prin care oferă sprijin atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar elevilor și studenților români aflați în dificultate. Situația actuală la nivel național este una extrem de grea, întrucât există elevi și studenți care nu au acces la Internet și nu își pot continua activitatea școlară, fapt ce duce la accentuarea deficitului sistemului educațional din țară. Astfel, federația se va implica prin donații și strângere de fonduri la nivel național pentru elevii și studenții, care fie nu au acces la Internet, fie nu au posibilitatea financiară să își cumpere lucruri necesare pentru procesul de învățare. 

De asemenea, parteneriatele vor fi un pilon important. Uniunea Studenților din România urmărește, în acest sens, să obțină ajutor din partea Ministerului Educației și Cercetării, precum și din partea Consiliilor județene, instituțiilor statale, dar și din partea partenerilor din sectorul  privat. Totodată, pentru cei care doresc să doneze, există două conturi în care pot vira bani, astfel că oricine poate susține sub orice formă demersul, pentru că niciun ajutor nu poate fi trecut cu vederea în cazurile de acest gen. 

Uniunea Studenților din România pune la dispoziție două conturi bancare, pentru achiziționarea de echipamente sau pentru viitoare parteneriate între Uniune și afaceri locale. Pentru cei care doresc să se implice în schimbarea propusă de federație, orice sumă de bani poate fi virată în următoarele conturi:

Aceste conturi bancare se vor regăsi atât pe site-ul Uniunii Studenților din România (https://uniunea.ro/proiecte/conectati-la-educatie/), cât și pe pagina de Facebook a federației (https://www.facebook.com/UniuneaStudentilordinRomania/). 

„Nu suntem pregătiți de cursurile online, copiii nu au echipamentele necesare, așa că haideți să sărim în mediul online să spunem cât de nebenefică e școala online… Greșit! Trăim, într-adevăr, niște clipe delicate într-o perioadă complicată, care ne-a luat pe nepregătite pe toți, dar acum este momentul să căutăm soluții pentru a putea duce lucrurile la bun sfârșit cât mai aproape de normalitate. 

Credem cu tărie că este momentul în care trebuie să ne unim forțele și să identificăm fiecare soluții pentru problemele existente și tot împreună să le punem în aplicare. Astfel, pornind de la nevoile identificate, Uniunea Studenților din România demarează de astăzi un nou proiect – ,,Viitor în Educație, Educație în Viitor!” – prin care ne dorim să aducem un aport real în societatea noastră și să venim cu îmbunătățiri pentru sectorul educațional, astfel încât educația în viitor să se poată realiza în condiții cât mai optime. 

Asociațiile noastre de profil vor iniția sesiuni online cu elevii de clasa a XII-a, pentru a îi ajuta cu tips & tricks la materiile din care vor susține examenele de Bacalaureat, pentru a putea fi cât mai pregătiți în momentul susținerii examenelor și a face pasul următor către mediul universitar. 

Mai mult decât atât, am creat un model de platformă online de aplicare online la universitate, prin care viitorii studenți se pot înscrie la programul de studii dorit fără a mai necesita deplasarea prealabilă în orașul universitar și primesc confirmarea tot în platforma respectivă, urmând să ducă actele în original înainte de începerea anului universitar, după ce sunt deja repartizați la facultate. 

De asemenea, în cadrul acestui proiect derulăm și inițiativa ,,Conectați la educație”, unde vom organiza o strângere de fonduri și ne dorim să încheiem parteneriate cu mediul privat, pentru a putea achiziționa echipamente necesare (tablete, laptopuri, cartele cu internet) elevilor din mediile defavorizate care nu au acces la cursurile online. 

Considerăm această inițiativă o prioritate și facem apel către toți partenerii noștri să ne susțină în acest demers, dar și către sectorul privat pentru a putea să ne ajute, în măsura în care doresc, să aducem zâmbete pe chipul unor elevi care n-au avut norocul să beneficieze de astfel de echipamente, dar și pentru a putea să își încheie anul școlar cu succes și a rămâne conectați la educație, fie ea și în format online. 

Acceptăm orice ajutor primit, de la echipamente pe care oamenii nu le mai folosesc și sunt în stare bună de funcționare, până la donații în conturile noastre pentru achiziționarea de echipamente sau parteneriate între Uniunea Studenților din România și afaceri locale. Orice ajutor este binevenit și va fi apreciat! 

Elevii de astăzi vor deveni studenții de mâine, iar studenții vor deveni următorii piloni de pe piața muncii. Tocmai de aceea, ne dorim să fim unitari și să le asigurăm un viitor în educație, pentru a contribui împreună la dezvoltarea acestui domeniu! ”, a declarat Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Ne dorim ca măsurile de prevenție împotriva virusului să respecte drepturile contractuale și morale cuvenite studenților

În această perioadă care necesită pe deplin sprijinul și responsabilitatea tuturor entităților reprezentative din întreaga lume, Uniunea Studenților din România aplaudă inițiativa autorităților locale și a universităților care pun la dispoziție spațiile de cazare pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale și familiilor acestora.

Dorim, totuși, să facem un apel la respectarea drepturilor stipulate în contractele de cazare ale studenților cazați în căminele studențești din campusurile universitare și oferirea unei perioade în care aceștia să poată să vină și să își preia obiectele de uz personal din camerele în care au locuit până la data oferirii spre folosință a acestor spații către Consiliile Județene sau orice altă administrație locală care preia în subordine spațiile de cazare în cauză.

Această dorință nu urmărește în niciun mod să interfereze cu respectarea combaterii bolii în cadrul pandemiei actuale, cauzată de virusul SARS-CoV-2, însă se ridică un semnal de alarmă în urma unei situații delicate dată de decizia luată în ultimele 24 de ore de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității Valahia din Târgoviște, aceea de evacuare a bunurilor studenților și depozitarea obiectelor aflate în camerele Căminului studențesc nr. 2 din Campusul Universității Valahia din Târgoviște.

Ieri dimineață (8 aprilie crt.), obiectele personale au fost ridicate din camerele studenților și, deși această acțiune a fost efectuată cu toată seriozitatea comisiei desemnate în urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 7 aprilie 2020, ne dorim ca pe viitor să se încerce evitarea unor astfel de situații și solicităm pe această cale și o colaborare din partea operatorilor spațiilor de cazare private (hoteluri), care ar putea acorda condiții superioare pentru medici, în acest fel contribuind la scăderea riscului de contaminare prin încrucișare a studenților care locuiesc în celelalte cămine din campus.

De asemenea, Uniunea Studenților din România alături de Liga Studenților din Universitatea Valahia ar dori ca, după încheierea stării de urgență, să se efectueze clarificări în contractele de cazare cu privire la cazurile de forță majoră, precum cea de față.

În urma discuțiilor avute cu Ministrul Educației și Cercetării, studenții au fost asigurați că rechiziționarea căminelor spre combaterea agravării situației actuale se va efectua ca o ultimă soluție și nicidecum una prioritară, drept care, sperăm că decizia luată de către conducerea universității privind cedarea în mod voluntar a spațiilor menționate anterior, precum și nerespectarea părerii studenților consultați au fost acțiuni adoptate strict din cauza stării de urgență.

Consiliul Director al Uniunii Studenților din România salută, pe această cale, demersurile luate de administrația locală pentru prevenirea răspândirii virusului, dar dorește o respectare a drepturilor contractuale și morale cuvenite studenților cazați în campusurile universitare.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Uniunea Studenților din România recomandă ONG-urilor amânarea evenimentelor

Ca urmare a suspendării cursurilor din mai multe centre universitare din țară la sugestia Consiliului Național al Rectorilor, Uniunea Studenților din România recomandă organizațiilor non-guvernamentale suspendarea activităților desfășurate.

Uniunea Studenților din România (USR) salută decizia universităților din țară privind suspendarea activității didactice, ca urmare a evenimentelor recente legate de răspândirea virusului COVID-19. În acest context, facem apel spre toate organizațiile membre USR, precum și spre celelalte ONG-uri din țară, să sisteze evenimentele pe care le derulează în această perioadă, pentru a preveni orice fel de pericol. 

Consiliul Național al Rectorilor a sugerat celor 75 de universități membre să-și suspende cursurile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, recomandă ca în perioada 11 martie (ora 14:00) – 31 martie să se întâmple acest lucru. Astfel, pentru a pune accent pe siguranță și conștientizare, subliniem importanța amânării activităților organizate de asociațiile membre Uniunii și celorlalte ONG-uri naționale pe această perioadă, deoarece situația actuală la nivel național este extrem de serioasă. Orice asumare privind desfășurarea activităților cu un număr semnificativ de persoane, poate pune în pericol sănătatea acestora, lucru pe care încercăm cu toții să îl evităm. Această decizie de a NU organiza evenimente, dacă nu există aprobare de la autoritățile locale, în speță Direcția pentru Sănătate Publică, rămâne valabilă până la data de 31 martie pentru întreg teritoriul țării. Chiar și aici există șansa prelungirii deciziei.

Totodată, precizăm faptul că măsurile impuse privind izolarea trebuie respectate cu strictețe, tocmai pentru că această perioadă este una destul de gravă, iar riscurile sunt inevitabile. Astfel, stoparea evoluției virusului trebuie să pornească, în primul rând, de la populație, lucru care trebuie înțeles de toată lumea. Această perioadă nu este, așadar, o vacanță, ci o măsură preventivă, care are ca scop minimizarea cazurilor de infecție. Susținem, în acest timp, desfășurarea tuturor activităților prin metode alternative și dorim ca studenții să fie receptivi, acestea venind exclusiv în ajutorul lor. 

„Acum este momentul să dăm dovadă de solidaritate, împreună, ca studenți. Nu vrem să fim părtași la răspândirea virusului, de aceea recomandăm tuturor ONG-urilor studențești să sisteze activitățile și evenimentele programate cel puțin până la sfârșitul lunii. De asemenea, recomandăm urmărirea constantă a evoluției și extinderii virusului, pentru a putea acționa cât mai prompt în cazuri extreme. Ce ne dorim în acest moment este să prevenim cât de mult se poate, pentru a nu intra și segmentul studențesc în rândul celor depistați pozitiv. Facem apel la deschidere cu privire la platformele de e-learning, pentru a putea continua structura anului universitar cât mai aproape de normalitate. Considerăm, de asemenea, că panica nu trebuie răspândită și accentuată, tocmai pentru a nu provoca mai multă confuzie. Suntem siguri că evenimentele asociațiilor vor fi reluate cu succes, iar reușitele vor fi pe măsură. Momentan, siguranța și sănătatea rămân primordiale. Apelăm, din nou, la calm, în vederea evitării extinderii.” Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Uniunea Studenților din România face apel la calm și responsabilitate socială

Uniunea Studenților din România (USR) solicită urmărirea îndeaproape a demersurilor potrivite în vederea stopării răspândirii virusului COVID-19, precum și urmărirea tuturor măsurilor de prevenție potrivite, începute de autorități din punct de vedere educațional. 

În urma discuțiilor din ultimele zile referitoare la măsurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Uniunea Studenților din România face următoarele precizări: având în vedere faptul că nu deținem expertiză în domeniul medical, susținem demersurile începute de autorități în acest context și așteptăm deciziile referitoare la situația cursurilor universitare. În cazul în care se va decide continuarea programului obișnuit al cursurilor, solicităm universităților ca toate sediile să fie dotate corespunzător normelor de igienă care se impun în contextul dat și, de asemenea, să fie verificate zilnic, tocmai pentru a preveni răspândirea virusului. 

Precizăm faptul că am luat la cunoștință măsurile impuse de unele universități din țară și reiterăm faptul că fiecare universitate hotărăște intern cum va acționa în situația dată. Măsurile luate sunt de prevenție și au ca scop oprirea evoluției virusului. 

Legat de activitățile care reunesc mai puțin de o mie de persoane, este OBLIGATORIE obținerea aprobării pentru desfășurarea activității de la autoritățile locale, în speță Direcția pentru Sănătate Publică. Acceptul sau refuzul organizării va fi transmis în baza unei analize care ține cont de natura evenimentului, grupa de vârstă a participanților, modalitatea în care participanții ajung la eveniment și durata deplasării către eveniment, dacă există posibilitatea ca la eveniment să participe persoane pentru care există posibilitatea să fi fost în zone de risc sau să fi intrat în contact cu persoane contaminate. Insistăm asupra faptului de a NU organiza evenimente dacă nu aveți această aprobare. Această decizie este valabilă până la data de 31 martie 2020 pe întreg teritoriul României și există posibilitatea prelungirii ei, în funcție de evoluția situației.

De asemenea, recomandăm informarea din surse autorizate (Departamentul pentru Situații de Urgență, Guvernul României, Ministerul Sănătății) cu scopul de a preveni dezinformarea apărută deja în spațiul public. Vă recomandăm să urmați recomandările referitoare la prevenirea răspândirii virusului și să așteptați indicațiile viitoare. Alte decizii, care vor fi luate în urma desfășurării ședințelor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.

“USR susține decizia autorităților în ceea ce privește suspendarea activităților specifice procesului educațional, tocmai pentru prevenirea răspândirii acestui virus. Considerăm că cele mai bune soluții sunt reprezentate de urmărirea sfaturilor date de oamenii cu expertiză în domeniul medical, precum: spălarea periodică și responsabilă pe mâini, dezinfectarea acestora, evitarea aglomerărilor urbane, precum și consolidarea măsurilor igienico-sanitare din toate instituțiile publice. Îndemnăm oamenii la calm, pentru a nu crea confuzii mai mari decât cele deja existente și solicităm universităților să sporească atenția cu privire la măsurile sanitare din centrele proprii.”Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Modificări la Legea Educației. Rectorii, număr nelimitat de mandate la conducerea universităților

La propunerea președintelui Comisiei de învățământ, Senatul a eliminat limitarea mandatelor pentru rectori la două consecutive.

Uniunea Studenților din România (USR) își exprimă categoric nemulțumirea, privind noua formă a proiectului de lege nr. 159/2019. Totodată, federația solicită Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, o reevaluare a acestui act normativ, deoarece, prin modificările ulterioare aduse documentului, se produc dezavantaje sistemului educațional românesc la nivel universitar.

Considerăm că adoptarea acestei legi reprezintă, în același timp, conferirea autorității absolute, fără valențe, rectorilor actuali. În consecință, aceste modificări vor reprezenta, în acte, limitarea democrației universitare, precum și a unei competiții constructive, axată pe rezultate, nu pe interese personale. Astfel, nu putem fi de acord cu conferirea posibilității unui rector de a candida pentru un număr nelimitat de mandate, deoarece aceasta extindere a drepturilor poate conduce, în unele cazuri, la instaurarea unui monopol nedorit în mai multe instituții de învățământ superior din România.

Senatul a eliminat ieri, 10 februarie, limitarea mandatelor pentru rectori, cum este în prezent, potrivit modificărilor făcute de UDMR. Modificarea actuală aparține fostului ministru PSD al Educației, Liviu Pop.

Potrivit sursei edupedu.ro, legea prevedea că „durata mandatului de rector este de 4 ani” și că „o persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive”. Amendamentul adus de Liviu Pop prevede acum doar limitarea mandatului la patru ani, anulând-o, în acest fel, pe cea care limitează și numărul acestor mandate. În acest fel, rectorii pot candida de mai multe ori pentru această funcție.

“USR susține că astfel de acțiuni complet nedemocratice nu ar face altceva decât să producă transformări nedorite în jurul sistemului educațional, precum și în cadrul dezvoltării învățământului superior. Având în vizor toate aceste aspecte menționate, considerăm că promulgarea legii nr. 159/2019 în forma actualizată afectează și minimizează atributele pe care funcția de rector ar trebui să le aibă. Solicităm, în acest sens, înaintarea în Parlament a actului normativ reexaminat de Președintele țării.”, Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Uniunea Studenților din România, la cea de-a L-a Adunare Generală

În perioada 5-8 decembrie, la București, a avut loc cea de-a L-a Adunare Generală a Uniunii Studenților din România, cea mai mare federație studențească din țară. Cu acest prilej, liderii studenților din toate colțurile țării, precum și voluntarii asociațiilor membre USR s-au reunit pentru a trasa direcțiile de dezvoltare și strategiile în ceea ce privește noul an.

Gazda acestei Adunări Generale a fost Universitatea De Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Acolo s-au desfășurat sesiunea plenară și ședințele, precum și Adunarea Generală, în urma căreia a fost ales noul Consiliu Director USR.

La deschiderea Adunării Generale, membrii Uniunii au participat în prima parte a zilei la prima sesiune plenară a Adunării Generale, la sesiunea de feed-back dedicată celui mai mare festival studențesc din țară, UniFEST și programului Școlilor de Leadership. Ulterior, aceștia au stabilit ultimele detalii pentru organizarea T.O.T.-ului Național (Training of Trainers) și au asistat la prezentarea rapoartelor Consiliului Director și Structurii Executive.

Invitații din domeniul universitar au fost și ei prezenți de-a lungul Adunării Generale USR. Aceștia au fost Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ, Rector la Universitatea Româno-Americană, Prof. Univ. Dr. Mircea Mihalache, Prorector Didactic USAMV, Bogatu Marin Macare, Contabil Șef la Casa de Cultură a Studenților din București, Blidaru Teodor, delegat al României la ONU și Sîrbu Alexandru, Vicepreședinte Relații Interne al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România.

De asemenea, în urma Adunării Generale, filiala Constanța din cadrul UN Youth Association of Romania a aderat la Uniunea Studenților din România.

În cadrul celei de-a L-a Adunări Generale a Uniunii Studenților din România, s-au ales și reprezentanții pentru mandatul 2019-2020. Astfel, în urma voturilor, noul Consiliul Director USR este format din:

Președinte: Alexandru Vasile, Universitatea din București

Primvicepreședinte: Cosmin Petcu, Universitatea din Craiova

Secretar General: Andrei Găvenea, Universitatea din București

Director General: Alexander Roberto Andrei, Universitatea din București

Vicepreședinte externe: Mădălina Vătafu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Vicepreședinte zona Sud-Est: Mihai Țăvîrlău, Universitatea din București

Vicepreședinte zona Centru-Nord: Mădălina Pașca, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj

Vicepreședinte zona Sud-Vest: Ana Păvălan, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Vicepreședinte zona Est: Christo Conuț, Universitatea Al. I. Cuza din Iași

Vicepreședinte zona Vest: Bogdan Avram, Universitatea din Oradea

Vicepreședinte Educațional: Mihaela Chircă, Universitatea din București

Vicepreședinte Proiecte: Adelina Tudor, Universitatea din București

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.