Au început înscrierile în taberele studenţeşti!

Anunțuri

În data de 6 iulie s-a dat startul înscrierilor pentru taberele studenţeşti, termenul limită fiind 11 iulie!

Cum te poți înscrie?

Secretariatul facultăţii din care faci parte îți va pune la dispoziţie cererea-tip pentru înscrierea în tabără. Tot ce trebuie să faci este să o completezi şi să o transmiţi până în data de 11 iulie 2021 secretariatului alături de celelalte documente solicitate care să ateste că ai luat parte la activităţi extracurriculare sau că te încadrezi într-unul dintre cazurile sociale prevăzute în Metodologie.

Numărul total de locuri oferite de către Ministerul Tineretului şi Sportului este de 3159, acestea fiind împărţite către fiecare dintre universităţi în mod echitabil. Mai multe informaţii despre locurile alocate facultăţii tale se vor regăsi pe site-ul acesteia sau la secretariat.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:
a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale
b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști
c) studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea.
d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară , în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:
a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
b) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;
c) Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenților din anul I);
d) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

Calendarul înscrierilor în taberele studenţeşti:

 • 06-11 iulie 2021 – înscrieri
 • 12-13 iulie 2021 – întocmirea listelor cu studenții care se încadrează sau nu și a listelor de rezervă
 • 13 iulie 2021 – afișarea listelor
 • 14-16 iulie 2021 – selecția studenților
 • 16 iulie 2021 – afișarea rezultatelor
  *Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
 • 20 iulie 2021 – soluționarea contestațiilor
 • 21 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale
 • 29-30 iulie 2021 – întâlnirea reprezentanților universităților cu beneficiarii în vederea alegerii locațiilor disponibile pentru tabere

Taberele studenţeşti vor avea 4 serii, după cum urmează:

 • Seria I – 11-16 august 2021
 • Seria II – 16-21 august 2021
 • Seria III – 21-26 august 2021
 • Seria IV – 26-31 august 2021
Uniunea Studenţilor din România vă aşteaptă să ne bucurăm împreună de vacanţă!

Partenerii noștri

Scroll to Top