Uniunea Studenților din România continuă demersurile privind menținerea facilității transportului feroviar pentru toate categoriile de vârstă

Astăzi, 01 august 2019, a avut loc o întâlnire între reprezentanții studenților, reprezentanții Ministerului Educației Naționale, reprezentanții Ministerului Transporturilor și reprezentanți Metrorex cu scopul de a discuta pe marginea gratuității studenților la transportul feroviar, posibilitatea achiziționării online a biletelor, evitarea cozilor la cumpărarea abonamentelor Metrorex și posibilitatea achiziționării cartelelor de călătorie cu reducere de la mai multe stații.

În cadrul discuției, au fost punctate beneficiile privind gratuitatea transportului feroviar și impactul pozitiv al acesteia în viețile studenților. Reprezentanții federațiilor au evidențiat importanța susținerii tuturor studenților, indiferent de vârstă și au subliniat faptul că în România, numărul studenților de peste 35 de ani nu este unul încurajator. Astfel, ne arătăm susținerea pentru colegii noștri și vom continua demersurile în vederea menținerii acestui drept.

Al doilea punct abordat a fost reprezentat de imposibilitatea studenților de a-și achiziționa biletele online. Efectele negative ale acestei probleme se resimt atât în rândul studenților, cât și în al călătorilor, aceștia petrecând prea mult timp la cozi pentru a-și achiziționa titlurile de călătorie. Din dorința de a eficientiza acest proces, s-au discutat o serie de propuneri care să contribuie la digitalizarea infrastructurii CFR. Acest subiect s-a concluzionat prin propunerea emiterii unor carduri care să ateste calitatea de student, prin intermediul cărora studenții să poată procura bilete de la automatele CFR.

Un alt subiect vizat în cadrul întâlnirii a fost constituit de soluționarea cozilor din ce în ce mai mari care se formează la casele de abonamente pentru elevi și studenți. La propunerea venită din partea studenților, reprezentanții Metrorex au înțeles această problemă și ne-au asigurat suplimentarea celor 11 case deschise în timpul anului universitar, în primele 10 zile ale fiecărei luni. Vom continua să urmărim implementarea acestei soluții și măsura în care problema identificată este rezolvată.

”Uniunea Studenților din România apreciează deschiderea instituțiilor privind rezolvarea problemelor întâmpinate și va continua să își arate sprijinul pentru identificarea soluțiilor viabile care să aducă un impact pozitiv în rândul studenților.” – George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Liderii studenților și reprezentanții Ministerului Educației Naționale au ajuns la o înțelegere privind dreptul studenților la transport feroviar gratuit

Astăzi, 31 iulie 2019, începând cu ora 9:00 a avut loc o întâlnire între președinții federațiilor studențești naționale și o delegație a Ministerului Educației Naționale condusă de doamna Ecaterina Andronescu. Scopul întâlnirii a fost de a discuta propunerile studenților ce urmează să fie atașate în protocolul de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și federațiile studențești precum și concluzionarea discuției privind gratuitatea studenților la transportul feroviar.

            Principalele subiecte abordate au fost următoarele:

Aceste discuții vor fi reluate, iar în momentul în care se va ajunge la un numitor comun, ele vor fi integrate ca obiective în protocolul dintre organizațiile studențești naționale și Guvernul României.

În ceea ce privește transportul feroviar gratuit pentru studenți, reprezentanții federațiilor au punctat încă o dată necesitatea menținerii acestei facilități și digitalizarea procesului de achiziție a titlurilor de călătorie, acest lucru nefiind posibil în cazul studenților.

Concluzia trasată în urma discutării acestui subiect, a fost limitarea gratuității la transportul feroviar pe criteriul vârstei, iar plafonul stabilit va fi cel din Legea Tineretului. Astfel, studenţii de până la 35 de ani înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă, master, doctorat), în instituţiile de învăţământ superior acreditate, vor beneficia în continuare de gratuitate la transportul feroviar intern.

Nu considerăm oportună marginalizarea studenților de peste 35 de ani, având în vedere faptul că România se află pe un loc codaș din punct de vedere al numărului acestora și că impactul bugetar pentru a-i sprijini nu ar fi unul semnificativ.

Totodată, pentru a tranșa subiectul privind achiziționarea și anularea online a biletelor de tren, mâine de la ora 18:00 va avea loc o întâlnire între reprezentanții federațiilor studențești, doamna ministru a Educației Naționale și domnul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc.

 „Ne bucurăm că majoritatea studenților vor beneficia în continuare de această facilitate, însă sperăm că vom găsi o cale de a-i sprijini și pe studenții de peste 35 de ani. Trebuie să ținem cont că deși suntem liderii unei generații, reprezentăm interesele tuturor studenților din România. Considerăm că aceștia merită susținuți măcar cu o reducere de 50% și vom face demersuri în acest sens.

Totodată, mâine vom milita pentru o uniformizare a acestei limite de vârstă, astfel încât acest principiu să se aplice și la Metrorex sau la transportul local unde limita pentru a beneficia de reduceri este de 26 de ani.

Apreciem deschiderea la dialog a reprezentanților Guvernului și sperăm să ne asumăm împreună educația ca proiect de țară și să sprijinim comunitatea studențească astfel încât să punem bazele unei societăți educate!”  – George UZUN, președintele Uniunii Studenților din România

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Uniunea Studenților din România continuă dialogul cu decidenții în vederea asigurării drepturilor studenților

Astăzi, 30 iulie 2019, delegația Uniunii Studenților din România a participat la întâlnirea de consultare organizată de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, cu privire la clarificarea subiectelor apărute în spațiul public, dar și semnarea unui protocol între federațiile studențești și Guvernul României, prin care să ne asumăm anumite priorități, astfel încât acestea să producă un impact pozitiv în rândul comunității studențești.

Deși apreciem inițiativa reprezentanților Guvernului, considerăm că ar fi fost necesară prezența doamnei premier pe tot parcursul întâlnirii pentru ca discuțiile avute să genereze răspunsuri clare și să reprezinte un punct de plecare pentru elaborarea unui plan concret de acțiune, asumat de toate părțile interesate. În aceste circumstanțe, dezbaterile derulate nu au avut o finalitate și necesită a fi reluate într-o întâlnire viitoare.

Gratuitatea la transportul feroviar este una dintre cele mai de interes facilități acordate studenților, acest subiect fiind tot mai frecvent în rândul tinerilor. În ultima perioadă, au apărut tot mai multe semne de întrebare privind limitarea acestui drept sau condiționarea acestuia în funcție de vârstă, rezultate academice sau alte criterii.  În pofida faptului că această temă urma să fie tranșată astăzi, conjunctura în care a avut loc discuția nu a condus la o decizie clară privind problema existentă.

Uniunea Studenților din România militează pentru respectarea acestui drept care contribuie la creșterea calității vieții studenților și încurajează mobilitatea acestora, oferindu-le oportunități științifice, culturale, sportive și sociale. Având în vedere că impactul bugetar este de 0,024% din PIB, solicităm renunțarea la demersurile care ar îngrădi accesul gratuit al studenților la transportul feroviar și concentrarea pe rezolvarea problemelor reale din domeniul educațional.

În ceea ce privește protocolul de colaborare, Uniunea Studenților din România a identificat șapte priorități din sfera educației, de interes național, după cum urmează:

  1. Asigurarea unei creșteri continue a bugetului alocat educației astfel încât acesta să atingă pragul stabilit de lege (minimum 6% din PIB), având în atenție o mai bună finanțare a zonei de investiții și de formare continuă a personalului didactic.
  2. Deblocarea procedurilor privind construirea celor 30 de cămine studențești la nivel național și demararea procesului în vederea consolidării bazei materiale a instituțiilor de învățământ superior.
  3. Menținerea facilităților în ceea ce privește transportul feroviar gratuit pentru studenți și digitalizarea procesului de achiziție a titlurilor de călătorie.
  4. Demararea investițiilor în infrastructura CFR, astfel încât acesta să satisfacă cererea pieței privind numărul de călători și condițiile serviciilor oferite.
  5.  Dezvoltarea unui grup de lucru în vederea analizării actelor normative privind societățile antreprenoriale studențești și identificarea soluțiilor sustenabile pentru a încuraja antreprenoriatul în rândul studenților.
  6. Demararea discuțiilor cu toți actorii relevanți în vederea monitorizării și ierarhizării, pe criterii de performanță, a universităților din România.
  7. Rezolvarea situației privind cumularea burselor, astfel încât studenții eligibili să poată accesa atât bursele sociale, cât și pe cele de merit. De asemenea, propunem cumularea burselor și în cazul studenților basarabeni. Considerăm că aceste lucruri ar trebui reglementate clar.

Aceste propuneri urmează a fi discutate mâine, la o întâlnire cu ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și reprezentanții federațiilor studențești. Uniunea Studenților din România va continua demersurile pentru a crea un context prielnic dezvoltării studenților și va milita pentru promovarea și reprezentarea drepturilor și intereselor acestora.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Liderii studenților au participat la consultări cu reprezentanții guvernului

Delegația Uniunii Studenților din România a răspuns pozitiv invitației doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă de a participa la o discuție privind unele mãsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. La întâlnire au luat parte ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, precum și reprezentanții celorlalte federații studențești.

Temele discuției s-au concentrat pe ultimele declarații apărute în spațiul public, și anume: limitarea dreptului la transport feroviar gratuit pentru studenți, neacordarea burselor pe toată perioada anului pentru studenții neangajați și constrângerea absolvenților de studii superioare să rămână în țară după finalizarea studiilor.

Având în vedere faptul că nevoile studenților bursieri persistă pe toată perioada anului și luând în considerare situația în care un student beneficiar de bursă socială se va angaja pe perioada verii, acesta va înregistra venituri și va deveni neeligibil pentru a accesa acest tip de bursă în anul universitar următor. Fiind nevoit să lucreze în continuare, prioritatea lui va deveni păstrarea locului de muncă, în detrimentul studiului.

În urma discuțiilor de astăzi, reprezentanții Guvernului au înțeles necesitatea acordării bursei pe toată perioada anului, afirmând că nu vor avea loc reglementări privind procesul de acordare a burselor.

Cea de-a doua temă discutată a fost legată de îngrădirea dreptului la liberă circulație a studenților, unde domnul ministru Eugen Teodorovici a negat afirmațiile apărute în spațiul public conform cărora un absolvent ar trebui să lucreze un număr de ani în țară. În plus, acesta a sugerat adoptarea sistemului de împrumut din Marea Britanie. Pe de altă parte, studenții subliniază importanța accesului gratuit la educație, construirea unui sistem educațional atractiv și respectarea principiului european fundamental de liberă circulație.

În ceea ce privește gratuitatea la transportul cu trenul, Uniunea Studenților din România a susținut că această măsură ce ține de dimensiunea socială vine în sprijinul persoanelor din medii socio-economice defavorizate și le facilitează acestora accesul la educație.

Mai mult decât atât, această măsură încurajează mobilitatea studenților, mulți dintre ei participând la diverse activități culturale și științifice din alte centre universitare.


Totodată, am punctat că nu suntem de acord cu limitarea numărului de călătorii, întrucât unii studenți își urmează studiile în orașul din care provin, în timp ce alții se folosesc de această facilitate pentru a ajunge acasă și a-și vizita familiile.


Criteriul privind limitarea vârstei la 26 de ani pentru care această facilitate să fie acordată ar fi unul discriminatoriu, iar studenții de la ciclul de doctorat sau cei care își încep studiile mai târziu ar fi marginalizați. Considerăm că și aceștia ar trebui integrați în comunitatea universitară, nicidecum ocoliți atunci când vine vorba de facilități studențești.

Deși nu a fost luată o decizie oficială pe acest subiect, ea urmează a fi rediscutată într-o întâlnire viitoare, Uniunea Studenților din România face apel către Guvernul României și solicită reprezentanților acestuia să dea dovadă de o consecvență decizională.

Pe lângă aceste subiecte, în cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre finanțarea adecvată a sistemului educațional, unde Uniunea Studenților din România a propus o serie de priorități pentru următorul buget, obiectivele principale fiind: modernizarea și construcția de noi cămine, creșterea finanțării privind centrele de consiliere și orientare în carieră din mediul preuniversitar și concentrarea pe formarea cadrelor didactice.

Alte discuții abordate au fost: crearea oportunităților astfel încât să combatem plecarea tinerilor din țară, creșterea cuantumului de masă din cadrul taberelor studențești, informatizarea procesului de achiziționare a titlurilor de călătorie la tren în cazul studenților, îmbunătățirea activității Societăților Antreprenoriale Studențești astfel încât acestea să constituie un adevărat sprijin pentru viitorii antreprenori.

La finalul întâlnirii, am primit propunerea din partea doamnei prim-ministru de a încheia un protocol între federațiile studențești și Guvern, bazat pe stabilirea unor priorități pe care să ne concentrăm în perioada următoare. Condiția ca Uniunea Studenților din România să se implice în acest demers este să existe un dialog continuu și onest, iar toate datele să ne fie furnizate din timp.

Apreciem inițiativa reprezentanților guvernului de a organiza această consultare și considerăm că acest demers ne apropie de normalitate. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat argumente solide care să susțină importanța menținerii acestor măsuri favorabile studenților și vom milita în continuare pentru ca vocea studenților să fie auzită, iar drepturile noastre să rămână neatinse. După discuția de astăzi, sperăm că factorii decidenți au înțeles mai bine contextul și facem apel ca aceștia să acționeze în consecință!” – George UZUN Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Libertatea de mișcare este un principiu european fundamental, nu o fantezie

Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România consideră că într-o lume deschisă la nou, caracterizată de multiculturalitate și dorința oamenilor de a merge în locuri unde au posibilitatea de a se dezvolta și de a-și atinge idealurile, ideea propusă de ministrul Teodorovici privind obligativitatea tinerilor de a rămâne în țară după terminarea studiilor limitează drepturi europene fundamentale.
În acest sens, îi solicităm domnului ministru renunțarea imediată la astfel de idei și propunem organizarea unei dezbateri publice privind subiectele lansate de domnia sa zilele trecute, dintre care amintim limitarea gratuității pe calea ferată a studenților și renunțarea la bursa pe perioada verii.

Cu câteva zile în urmă, Ministrul Finanțelor anunța o restructurare bugetară deloc benefică studenților, propunând limitarea călătoriilor gratis cu transportul feroviar și condiționarea primirii burselor de merit pe timp de vară. Se pare că aceste măsuri nu au fost singurele gânduri ale Ministrului Finanțelor, întrucât a făcut un nou anunț ce nemulțumește întregul segment de tineret și nu numai. Conform declarațiilor domnului ministru, proaspeții absolvenți vor fi obligați să rămână în țară după finalizarea studiilor.
La sfârșitul anului trecut, tot domnul Eugen Teodorovici a avut altă propunere controversată, și anume, dreptul românilor care să lucreze în străinătate să fie limitat în baza unui singur permis de muncă, valabil pentru maximum 5 ani într-o anumită ţară. „Permisul de muncă să fie acelaşi ca şi timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ţi reînnoieşti dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Aşa, dacă ajunge în Germania şi tot primeşte drept de muncă, deci nu o să se întoarcă în veci în Croaţia, România de unde a plecat. Maxim 5 ani şi, la revedere, să te duci în altă ţară să îţi cauţi loc de muncă”, a explicat Teodorovici în timpul unei ședințe parlamentare.
Deși motivele pentru care studenții decid să părăsească țara după terminarea facultății sunt tocmai nivelul de trai scăzut, inserția dificilă pe piața muncii cauzată în mare parte de salariile mici, precum și sistemul de învățământ învechit și subfinanțat în același timp, Ministrul Finanțelor declară faptul că “Statul român inveșteste foarte mult în studenți, dar după aceea marea lor parte se duc…” (să muncească în afara țării – n.r.).
Studenții se declară uluiți și totodată indignați de aceste propuneri deoarece, susțin ei, crearea unor contexte de dezvoltarea proprice și încurajarea la angajare a tinerilor prin pachete ofertante de muncă sunt mult mai benefice decât obligarea lor de a rămâne în țară, având în vedere faptul că angajabilitatea în domeniul studiat este o mare problemă.

”Sunt de-a dreptul uimit de declarațiile domnului Teodorovici, care vine cu idei din ce în ce mai trăsnite. Libertatea de mișcare și ibera circulație sunt principii fundamentale ale Uniunii Europene, nu subiecte de joacă sau născociri.
Mai mult decât atât, nu știu dacă domnul ministru și-a pus întrebarea sau s-a gândit vreo clipă la adevăratele motive pentru care tinerii decid să părăsească țara pentru a lucra în străinătate. Cred că nimănui nu îi este ușor să plece de lângă familie, de lângă prieteni, pentru a munci într-o altă țară, printre străini, iar dacă decid să o facă de cele mai multe ori e pentru că sunt nevoiți de situația financiară de acasă. Dacă domnul Eugen Orlando Teodorovici vrea să elimine sau să reducă numărul tinerilor care părăsesc țara după terminarea studiilor, ar fi bine să gândească oportunități de muncă bine plătite, nu obligații. Îmi place să cred că astfel de perioade le-am lăsat de mai bine de 30 de ani în urmă, nu că sunt idei ale decidenților anului 2019.”, Alin GRIGORE, Președinte al Forumului Tinerilor din România.

”Recomandăm ministrului de finanțe să reflecteze asupra ultimelor declarații și să analizeze mai bine contextul în care ne aflăm. În loc să îngrădim un drept european fundamental, ar trebui să ne concentrăm atenția asupra domeniului educațional din România și să facem din acesta un proiect de țară. Totodată, ar trebui să ne concentrăm pe dezvoltarea unor parteneriate solide între mediul privat și universitățile din România, astfel încât să creăm oportunități pentru absolvenții din învățământul superior. Ne dorim să stopăm plecarea tinerilor din țară, dar acest proces ar trebui să fie o urmare a unor politici publice de impact venite în sprijinul sectorului de tineret, nicidecum o măsură impusă de decidenți!”, George UZUN, Președintele Uniunii Studenților din România.


Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România solicită Guvernului să renunțe la propunerile care îngrădesc drepturile studenților

În urma întrunirii Comitetului Executiv Național, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, împreună cu liderii Partidului Social Democrat au dezbătut ideea unei restructurări, odată cu rectificarea bugetară. Acesta declară faptul că schimbarile de ordin bugetar sunt luate “nu pentru că nu ar exista bani, ci pentru că sunt măsuri de bun simţ“ , deși au un puternic impact negativ asupra calității vieții studenților.

Gratuitatea la transportul feroviar intern acordată studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la instituțiile de învățământ superior acreditate a reprezentat una dintre cele mai bune inițiative puse în aplicare care au facilitat incluziunea socială a studenților.

Implementarea acestei prevederi a avut un impact benefic asupra studenților proveniți din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic, încurajându-se astfel echitatea din domeniul învățământului.

De asemenea, s-au observat rezultate însemnate asupra programelor și proiectelor ce încurajează schimburile de experiență, creșterea numărului de studenți participanți la congrese, întreceri sportive și activități culturale care se desfășoară în orașe diferite și necesită deplasarea cu transportul feroviar a studenților.

Având în vedere toate acestea, limitarea călătoriilor gratis cu trenul pentru studenţi la cel mult 12 călătorii anual, nu este în conformitate cu principiile ce combat inechitățile privind dreptul la educație si dezvoltarea personală, profesională şi culturală a studenților prin intermediul schimburilor de experiență pe care Uniunea Studenților din România încearcă să le promoveze și împiedică dezvoltarea și intrarea în normalitate, cu efecte grave asupra sistemului de învățământ românesc.

De asemenea, Ministrul Finanțelor îşi propune tăierea bursele studenților din învățământul superior de stat, înmatriculați la programe de studii cu frecvență, care pe perioada verii nu muncesc. Astfel, în cele 3 luni de vacanță, studenții care nu au job, nu vor mai primi bursele care stimulează performanța în educație și care sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat. Nu considerăm relevantă angajarea pe timpul verii un criteriu eliminatoriu pentru primirea bursei pe întreaga perioadă a anului întrucât nu există o legătură clară între rezultatele lor şi statutul de angajat. Totodată atragem atenția că majoritatea studenților folosesc perioada verii pentru desfăşurarea stagiilor de practică.

Din declarațiile Min. Finanțelor, acesta insistă pe ideea eficientizării chestuirii banului public, fără a ține cont de dezvoltarea durabilă. În momentul de față, bursa este acordată pe tot parcursul anului universitar, iar condiționarea acordării acesteia în anumite perioade de timp, nu face altceva decât să scadă motivația de atingere a performanțelor în învățătură.

“Nu înțelegem care este fundamentul acestor măsuri, având în vedere faptul că acestea acopereau parțial inechitățile din rândul studenților şi facilitau accesul la educație pentru studenții din mediile defavorizate.

Mai mult, gratuitatea la transportul feroviar reprezenta un stimulent important pentru mobilitățile studenților şi schimburile de experiență dintre universități. Totodată, dreptul de a circula gratuit cu trenul încuraja studenții din punct de vedere cultural, aceştia reuşind să viziteze locurile istorice ale țării cu costuri reduse.

Pe de altă parte, deşi cuantumul burselor a crescut considerabil, fondul de burse nu este suficient pentru a oferi accesul către învățământul superior tuturor persoanelor eligibile.

Solicităm guvernului să renunțe la orice demers care să limiteze aceste drepturi cu greu câştigate şi să se concentreze pe o finanțare adecvată a sectorului educațional, acesta aflându-se la baza principalelor probleme cotidiene cu care ne confruntăm.”, susține George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România se declară indignate de atitudinea Ministrului Finanțelor, dar și a liderilor PSD și solicită public Guvernului renunțarea la propunerile care îngrădesc drepturile studenților.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități.

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

Studenții din România cer transparență și dialog din partea Ministrului Educației Naționale

Uniunea Studenților din România taxează declarația Ministrului Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, conform căreia studenții ar trebui să fie implicați în departamentele și structurile partidului.

„Cred că trebuie să ne formăm oamenii pregătiți pentru a construi viitorul. Da, cred că trebuie să aducem în departamentele noastre, să aducem în structurile noastre, oameni care au ce spune: tineri corporatiști, studenți. Să îi chemăm alături de noi, să discutăm cu ei, să îi implicăm în ceea ce vrem noi să facem pentru societatea românească”, a afirmat Ecaterina Andronescu la Congresul Partidului Social Democrat.

Declarația a venit în contradicție cu acțiunile doamnei ministru din luna mai, aceasta refuzând dialogul și ignorând părerile a peste zece mii de studenți. Așa cum am menționat în comunicatul lansat în urma Congresului Studenților din România, doamna Ecaterina Andronescu nu a onorat invitația Uniunii Studenților din România de a participa la dialog cu reprezentanții studenților din țară. Mai mult decât atât, deși aceasta a fost contactată de mai multe ori, nu a răspuns la solicitările noastre în vederea prezentării și soluționării rezoluțiilor care au reieșit în urma plenarei la care au participat studenți din toate colțurile țării.  

În ciuda faptului că în luna martie, a avut loc o întâlnire între delegația Uniunii Studenților din România și doamna ministru, unde s-au supus atenției o serie de probleme relevante, măsurile în vederea soluționării acestora au întârziat să apară.

Subliniem importanța dialogului între factorii politici și societatea civilă și solicităm deschiderea acestora spre nevoile studenților și prioritizarea educației. Sperăm ca declarațiile și planurile doamnei ministru să se reflecte și în relația dintre instituții și Uniunea Studenților din România, astfel încât, aceasta să fie consultată în vederea deciziilor care vizează în mod direct studenții.

Pentru a deveni o societate dezvoltată și în ton cu secolul în care ne aflăm, este necesar să ne concentrăm resursele către obiective realiste de viitor prin ascultarea și înțelegerea vocii studenților.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități.

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE și UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA încurajează dezvoltarea de noi cadre pentru dialog și reprezentare a elevilor români

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE (LSRS), alături de UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA (USR) consideră benefică și necesară dezvoltarea permanentă a formelor reprezentative și de dialog adresate elevilor din România. Credem în principii precum implicarea activă în viața civică, concurența corectă, stimulată și protejată, precum și educarea valorică a tinerilor români în spiritul corectitudinii și al dezvoltării individului alături de comunitatea din care face parte.

De asemenea, LSRS și USR sprijină atât generațiile actuale de elevi, cât și pe cele care vor urma, deoarece acestea reprezintă viitoarele comunități de studenți și tineri profesioniști români de pretutindeni și temelia pe care se poate construi progresul susținut al societății românești și europene. Împreună, ne dorim să încurajăm libertatea opiniei argumentate și evoluția meritocratică, singura metodă de a atinge aceste obiective fiind coeziunea și crearea de cadre pentru dialog, reprezentare și cooperare.

Astfel, felicităm inițiative precum înființarea FEDERAȚIEI ELEVILOR DIN ROMÂNIA (FER) și ne angajăm în oferirea oricărui suport necesar dezvoltării acestora și colaborării cu și dintre ele.

CONTACTE IMEDIATE

Robert STREDIE – Președinte LSRS

robert.stredie@lsrs.ro

+40 748 119 313

George UZUN – Președintele Uniunii Studenților din România 

george.uzun@uniunea.ro 

 

+40 729756693

 

DESPRE LSRS

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis pentru dialog și acțiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul și solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale, civice și culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României. LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

DESPRE USR (UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA)

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalitățile și Universitățile române.

DESPRE FER (FEDERAȚIA ELEVILOR DIN ROMÂNIA)

Federația Elevilor din România reprezintă un deziderat al Asociației Elevilor din Constanța încă de la înființare. Acest demers este necesar pentru a asigura apartenența elevilor din România la nivel european (OBESSU), pentru a asigura o voce independentă a elevilor dar și pentru a accesa fonduri pentru dezvoltarea proiectelor pentru elevi.

Începe cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România

Începe cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România

Uniunea Studenților din România organizează în perioada 23 – 26 mai cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România. Evenimentul central îl constituie Adunarea Plenară care va reuni studenții din întreaga țară în data de 24 mai, începând cu ora 10:00 în sala Aula Magna a Bibliotecii Naționale.

Congresul Studenților din România creează cadrul optim prin care studenții să intre în dialog direct cu decidenții la nivel național în vederea îmbunătățirii sistemului de învățământ superior românesc. CSR a prins contur în anul 2008, iar cea mai importantă inițiativă legislativă rezultată în urma proiectului este Legea Internshipului, promulgată anul trecut de către Președintele României. 

Cea de-a XII-a ediție are la bază rezultate Campaniei Comment care a avut ca principal obiectiv identificarea problemelor din sistemul universitar și formularea unor soluții prin consultarea studenților, cadrelor didactice și angajatorilor.

 În prealabil, la nivel national, a fost lansat un chestionar care analizează calitatea serviciilor pe care universitățile le livrează. Necesitatea unui studiu care să identifice plusurile și minusurile sistemului de învățământ superior a plecat de la scăderea numărului de studenți, dar și de la tendința acestora de a abandona universitatea încă din primii ani de studiu. De asemenea, în completarea chestionarului aplicat au fost organizate mai multe dezbateri și consultări la care au participant studenți, reprezentanții acestora și conducerile facultăților și universităților în care s-au desfășurat.

Prin intermediul temei din acest an, ”Tendințe educaționale de viitor”, ne propunem trasarea principalelor direcții prin intermediul cărora să contribuim la inovarea sistemului educațional încât acesta să țină pasul cu dezvoltarea societății și cerințele pieței. .

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Activitatea de tineret, tratată cu superficialitate de Ministerul Tineretului și Sportului

Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România solicită public creșterea bugetului alocat pentru segmentul de tineret.

În urma proiectului publicat de Ministerul de Finanțe, bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru 2019 prevede o creştere cu 95% faţă de 2018, ajungând astfel de la 336 milioane lei (2018), la 658 milioane lei.

Implementarea acţiunilor planificate cu bugetul din 2019, spun reprezentanții ministerului, va conduce la dezvoltarea sectorului tineretului şi la extinderea activităţilor de tineret din România. Astfel, suma alocată programelor centrelor de tineret, programelor de susținere a acțiunilor de tineret, dezvoltării și diversificării ofertelor de servicii și programe pentru tineri, care este inclusă în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret, trebuie să crească.

Uniunea Studenților din România alături de Forumul Tinerilor solicită public o reevaluare a propunerilor bugetare ale:

Impactul macroeconomic al acestor activităţi poate fi evaluat în acord cu impactul dezvoltării activităţilor de tineret în România. Conform unor studii de cercetare realizate la nivel european şi international privind cheltuielile publice în domeniul tineretului*, investiţia în activităţi de tineret are impact macroeconomic pozitiv pe termen mediu şi lung. Se estima în 2017 faptul că în termen de 10 ani o unitate monetară investită în activităţi de tineret generează o economie la bugetul de stat şi la bugetele locale de 2,2 unităţi monetare. Acest fapt nu face decât să întărească importanța alocării unui buget mai mare către programele de susținere a acțiunilor de tineret și programele centrelor de tineret.

”Aceste veşti sunt efectiv şocante pe fondul unei creşteri cu 95% a bugetului MTS. Cu toții ne aşteptam la o creştere în ceea ce priveşte bugetul alocat pentru acțiunile de tineret, unde intră şi Programul Național de Tabere Studențeşti. Este inadmisibil ca acest buget să sufere o scădere, în condițiile în care reprezentanții USR militează de ani de zile pentru creşterea plafoanelor de masă şi cazare. Acestea sunt de 40, respectiv 60 ron, stabilite în 2009. Solicităm MTS să reflecteze asupra proiectului de buget şi să-şi asume cu mai multă responsabilitate portofoliul de tineret întrucât studenții au nevoie de un context prielnic pentru a-şi atinge potențialul!”, George UZUN, Președintele Uniunii Studenților din România.

”La prima vedere este foarte ușor să te entuziasmezi și să tresari de bucurie văzând creșterea bugetară de la Ministerul Tineretului și Sportului, dar stând doar pentru câteva minute și analizând, e foarte simplu să îți dai seama că această mărire a bugetului este doar una de imagine, iar creșterea este preponderentă la sport. În urma urma abrogării de la 1 ianuarie 2019 a legii potrivit căreia MTS nu-și mai poate completa bugetul cu accize din tutun, alcool sau jocuri de noroc, cineva sau cumva trebuia să umple golul lăsat în buget.

Îngrijorările cresc cu atât mai mult, cu cât observăm cum se înjumătățesc sumele propuse pentru susținerea proiectelor de tineret, taberele studențești sau pentru susținerea centrelor de tineret.

La nivel declarativ, toată lumea este de acord cu faptul că ”tinerii reprezintă viitorul acestei țări”, dar noi așteptăm să mai vedem și fapte. De vorbe suntem sătui. Bugetul alocat segmentului de tineret trebuie fără doar și poate să crească.”, Alin GRIGORE, Președintele Forumului Tinerilor din România.

Contact:
George UZUN
Uniunea Studenților din România

Telefon: 0729 756 693
E-mail: george.uzun@uniunea.ro

*-(Aked, J., Steuer, N., Lawlor, E. şi Spratt, S., 2009, “Backing the future: why investing in children is good for us all”, London: New Economics Fundation; Youth Work Ireland, 2011, “Comprehensive Review of Expenditure (CRE); National Youth Council of Ireland, 2012, “Assessment of the Economic value of Youth Work”)