Bursa Tânărului Cercetător

Bursa Tânărului Cercetător permite susţinerea absolvenților de liceu promoţia 2014, cu rezultate excelente obţinute în ultimii 2 ani la olimpiade internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz sau alte forme de premiere echivalente), pentru a se pregăti într-o universitate din România. Bursa se acordă studenţilor înmatriculaţi într-o universitate din România, în anul universitar 2014/2015.

Durata bursei este de 24 luni, în funcţie de rezultatele obţinute, aceasta poate fi extinsă cu o perioadă de maximum 18 luni, în  funcţie de domeniul de interes şi de durata studiilor de licenţă, pe baza rezultatelor obţinute.

 

Criteriile de eligibilitate, bugetul și calendarul competițional sunt prezentate detaliat la:http://uefiscdi.gov.ro/articole/3837/Bursa-Tanarului-Cercetator–Competitie-2014.html