Sursă foto:  Shutterstock

În era digitală, companiile se confruntă cu o serie de provocări, iar protejarea mediului înconjurător este una dintre cele mai cruciale. Afacerile au un rol important în modelarea unui viitor durabil și echilibrat, de la adoptarea politicilor eco-friendly și reducerea amprentei de carbon, până la gestionarea responsabilă a deșeurilor și promovarea inovațiilor verzi, există o mulțime de căi prin care un business poate proteja și îmbunătăți mediul în care trăim. Află din rândurile de mai jos ce obligații are o companie față de mediu!

Companiile trebuie să raporteze lunar către Administrația Fondului de Mediu

Fiecare companie din România, indiferent că este producător sau importator, are obligația de a ține evidență și de a raporta către autoritățile de mediu cantitatea de deșeuri generată la punctul de lucru.

Obligația de a ține evidența și de a raporta cantitățile de deșeuri este esențială pentru monitorizarea și controlul impactului companiilor asupra mediului înconjurător. Companiile trebuie să înregistreze toate cantitățile de deșeuri generate, indiferent de tipul acestora și să le raporteze către Administrația Fondului pentru Mediu pentru a se asigura că sunt în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine trebuie să depună declarații la AFM?

În funcție de domeniul de activitate, o companie trebuie să depună o serie de declarații la Administrația Fondului de Mediu. 

 1. Operatorii economici care dețin surse fixe (centrale termice, generatoare electrice) sunt obligați să depună Declarații privind emisiile provenite din surse fixe. 
 2. Operatorii economici care introduc pe piața națională produse importante sau realizate într-o achiziție intracomunitară sunt obligați să depună Declarații privind ambalajele introduse pe piața națională. 
 3. Operatorii economici care introduc pe piață anvelope trebuie să depună Declarații privind anvelopele. 
 4. Companiile care folosesc pungi și sacoșe pentru cumpărături din materiale neregenerabile sunt obligate să depună Declarații privind ecotaxa.
 5. Companiile care introduc pe piața națională echipamente electronice și electrocasnice trebuie să depună Declarații privind EEE-uri.
 6. Operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori sau dețin mărci proprii ale acestor produse sunt obligate să depună la AFM Declarații privind bateriile și acumulatorii.
 7. Companiile care introduc pe piața națională uleiuri sintetice și minerale au obligația să depună o declarație la AFM.
 8. Operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu  sunt obligați să depună declarații la AFM. Descoperă ce este AFM!

Tipurile de deșeuri care trebuie raportate la AFM

În România, toate companiile publice sau private sunt obligate să depună raportări privind evidența ambalajelor introduse pe piața națională. Această obligație este importantă pentru monitorizarea și gestionarea corectă a deșeurilor, având în vedere impactul lor asupra mediului înconjurător. Pe lângă acestea, trebuie să raportezi și următoarele tipuri de deșeuri:

 • echipamente electrice și electronice;
 • baterii și acumulatori portabile;
 • substanțe periculoase;
 • uleiuri;
 • anvelope;
 • pungi;
 • materiale feroase și neferoase. 

Consecințele nerespectării obligațiilor față de mediu

Consecințele nerespectării obligațiilor față de mediu pot fi foarte grave atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al imaginii companiei. Companiile care nu își îndeplinesc obligațiile față de mediu pot fi supuse unor sancțiuni severe din partea autorităților de reglementare. Aceste sancțiuni pot varia de la amenzi substanțiale, care pornesc de la 25.000 Lei la suspendarea sau chiar încetarea activității companiei. 

Nerespectarea reglementărilor de mediu poate avea un impact semnificativ asupra reputației unei companii. În era în care consumatorii sunt din ce în ce mai conștienți de problemele de mediu, o companie care nu respectă reglementările poate avea dificultăți în a-și menține clienții și poate întâmpina probleme în atragerea de noi clienți.

Nerespectarea obligațiilor față de mediu poate afecta și angajații companiei. Aceasta poate duce la demoralizarea personalului și la scăderea productivității. De asemenea, poate fi mai dificil pentru companii să atragă și să-și păstreze talentele dacă nu sunt văzute ca fiind responsabile din punct de vedere al mediului. 

Alte obligații pe care o companie o are față de mediu înconjurător

Pe lângă faptul că fiecare companie din România trebuie să țină evidența și să raporteze către AFM toate cantitățile de deșeuri generate la punctul de lucru, acestea sunt obligate și să: 

 • efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
 • să anunțe autoritățile pentru protecția mediului sau pe cele competente despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia;
 • să cunoască și să respecte prevederile planurilor de management și ale regulilor ariilor naturale protejate;
 • să realizeze sisteme de automonitorizare și să raporteze autorității publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării;
 • să mențină în stare de funcționare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactivă semnificativă;
 • să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații și altele. Vezi Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului pentru mai multe informații. 

Te încurajăm să te informezi mai mult despre acest subiect și să cauți produse și servicii care să te ajute în efortul de a păstra un mediu curat și sănătos pentru generațiile viitoare!