Studenții cer păstrarea gratuității transportului feroviar!

Scrisoare deschisă către domnul prim-ministru Florin Cîțu,

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Uniunea Studenților din România reprezintă interesele comune ale tuturor studenților din România, iar printre obiectivele noastre se numără implicarea activă în îmbunătățirea situației comunității studențești și a drepturilor acesteia.

În contextul ultimelor informații apărute în spațiul public privind limitarea transportului gratuit al studenților, vă adresăm această scrisoare în vederea obținerii unei clarificări asupra situației evocate anterior.

Considerăm că orice student are nevoie de drepturi fundamentale pentru a-și continua educația, drepturi ce au fost simultan asigurate de stat (prin contextul social) și de familie. Uniunea Europeană sintetizează într-un raport elaborat importanța mediului exterior în viața oricărui tânăr, motiv pentru care definește în sens larg dreptul la mișcare liberă și demarează proiectul DiscoverEU, prin care orice student de 18 ani poate călători pe teritoriul european gratuit folosindu-se de transportul feroviar. Această inițiativă are la bază oportunitatea tinerilor de a învăța despre istoria, cultura și diversitatea europeană într-un mod neconvențional, prin experiență proprie. Pornind de la această idee, o retragere a acestui drept oferit tuturor studenților este un impediment suplimentar, indirect impus de către organele legislative studenților ce doresc să-și descopere ținutul natal, valorile culturale promovate prin tradiții și reprezintă o limitare atipică vremurilor moderne pe care le trăim.

În plus, un studiu efectuat în anul 2014 (Impact of Students’ Financial Strength on their Academic Performance) evidențiază că 48% dintre studenți sunt complet dependenți financiar de părinții lor. Eliminarea sau reducerea semnificativă a subvențiilor acordate de stat asociațiilor de transport precum CFR Călători nu garantează menținerea cererii pentru serviciile de transport la un nivel constant și transformă frecventarea cursurilor la o facultate aflată într-un oraș distinct celui de domiciliu într-un privilegiu pe care unele familii din România nu și-l pot permite. Deși această acțiune ar însemna explicit un transfer al acestor cheltuieli de la bugetul public spre cel privat (al gospodăriilor), impune totodată un cost sever pe care sistemul educațional românesc îl va suporta pentru o perioadă îndelungată de timp. Să se oprească aici eforturile permanente de elevare a nivelului de educație?

De asemenea, dorim să aducem în discuție declarațiile dumneavoastră contrastante din ultimii ani. În 2017 ați declarat că gratuitatea nelimitată pe transportul feroviar pentru studenți are un impact redus asupra bugetului. În 2018, ați susținut renunțarea la această gratuitate, iar în 2019, cât dețineați funcția de Ministru al Ministerului Finanțelor Publice (când ați avut disponibile datele corecte și reale asupra impactului acestui drept asupra bugetului statului român), ați afirmat că ”Nu eliminăm gratuitatea la transportul cu trenul, pentru studenți”. Astfel, ne întrebăm ce anume a determinat această schimbare de opinie, ținând cont de faptul că în 2020 ne-am confruntat cu o pandemie ce a limitat călătoriile? De ce în 2019 oferirea de gratuitate studenților la transportul feroviar nu avea un impact major asupra economiei, iar acum a devenit o problemă masivă? De ce nu s-a menționat acest lucru și în programul de guvernare?

Suntem puşi în faţa unei probleme ce vizează generaţia pe care se pune constant presiunea de a schimba societatea în care trăim. Viitorul unei ţări are o nevoie primordială de muncă intelectuală, ce prinde contur pe parcursul drumului academic. Dacă se vorbeşte necontenit de această schimbare salvatoare a României, venită din partea noastră, a studenţilor, de ce există dorinţa de a elimina aspectele motivante, care adaugă un plus experienţei academice a fiecăruia dintre noi?

În acest moment, este necesar ca atenția să fie îndreptată asupra respectării Articolului 8 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, conform căruia „Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale MINIMUM 6% din produsul intern brut al anului respectiv”.

Vă reamintim cât la sută din PIB s-a alocat sectorului educației din 2015 până în prezent:

2015: 3.1%

2016: 3.3%

2017: 2.8%

2018: 3.01%

2019: 2.9%

2020: 2.7% (cel mai mic din ultimii 5 ani)

România se află la coada clasamentului în ceea ce privește investițiile în educație, comparativ cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Educația ar trebui să fie prioritatea numărul unu al oricărui partid aflat la guvernare, însă constatăm în urma declarației din 2019 că acest lucru nu este foarte important pentru dumneavoastră: ”Educația și sănătatea NU SUNT PRIORITĂȚI”.

Având în vedere că în ultimii 30 de ani investițiile în zona educației au fost minimale sau prost implementate de către decidenții politici (considerăm că toate partidele care au activat și activează în momentul de față se fac responsabile de problemele din sectorul educației și nu numai), vă rugăm să vă asumați public un plan pe acțiuni concrete legate de investițiile în educație, de îmbunătățirea sistemului educațional și creșterea gradului de acces la serviciile de învățământ. Vă rugăm să fiți primul Prim-Ministru care să prezinte un plan de acțiuni concrete anual, iar la sfârșit de an să prezinte societății civile rezultatele întreprinse în respectiva perioadă pe fiecare punct în parte. Totodată, vă rugăm să analizați cu celeritate modul de conducere și de organizare al CFR Călători care conform ultimelor declarații ale dumneavoastră a primit sume semnificative în raport cu bugetul de stat. Cum a îmbunătățit CFR Călători în ultimii 4 ani infrastructura și condițiile de călătorie?

Pentru a putea avea o imagine cât mai amplă și unitară asupra problemei gratuității pentru transportul feroviar, am realizat un studiu la care au participat peste 20.000 de studenți din toată țara. Considerăm datele colectate ca fiind foarte concludente în vederea luării unei hotărâri în privind această situație.

Date relevante colectate din perioada 2017-2019:

Potrivit studiului elaborat de către Măzăreanu (2020) în perioada 2017 – 2019 volumul anual de transport al trenurilor de călători din România nu a înregistrat o creștere exponențială, contrar afirmațiilor nefondate.

Astfel, în 2017 volumul a fost de 5663 mil pasageri/kilometru, urmând ca în 2018 să se înregistreze o scădere – 5577 mil pasageri/kilometru. Abia în anul 2019 s-a înregistrat o creștere ușoară (5906 mil pasageri/kilometru).

Folosind date colectate din rapoartele administrative anuale CFR  Călători și din publicația Jurnalul Național, am stabilit care au fost sumele subvenționate de către statul român prin hotărârile de guvern anuale. Astfel, în anul 2017  studenții au beneficiat de facilități de călătorie cifrate la 326,106 mil. lei, în 2018 de facilități de călătorie cifrate la 465,631 mil. lei, iar în 2019 facilitățile de călătorie au fost cifrate la 535,419 mil. lei.

AnSubvenție transport public (lei)Facilități de călătorie cifrate de care au beneficiat studenții (lei)Ponderea cheltuielilor privind facilitățile de călătorie acordate studenților din subvenții (%)Creștere/Scădere venituri pentru transportul public(%)Creștere/Scădere venituri pentru facilități în timpul călătoriilor
2017 121355000032610600026,87%-8,27%+46,77%
2018107117380046563100043,46%+101,28%+4%
2019114167100053541900046,90%+6,30%+5,40%

Cu toate că informațiile prezentate și tabelul pot părea a fi în contrazicere, distanța parcursă de către mijloacele de transport feroviar și veniturile aduse în urma călătoriilor, această creștere în raport cu km parcurși de către trenurile de călători poate fi datorată numărului crescut de achiziții de bilete pe distanțe mai scurte.

Datele colectate și centralizate oferă o imagine mai amplă a efectelor oferirii gratuității de transport feroviar pentru studenți. Astfel, putem sesiza creșteri exponențiale pentru secțiunea facilităților din timpul călătoriilor, ce poate fi explicată prin faptul că noii studenți ce au beneficiat de această gratuite au fost mai deschiși în a achiziționa servicii sau produse în timpul călătoriei. O altă majorare semnificativă este cea a veniturilor pentru transport, care a prezentat o creștere de 101,28%, după un an în care acestea au fost scăzute. Putem deduce după această scădere din anul 2017, că această opțiune de transport devenise mai puțin folosită de către spațiul public, dar odată cu oferirea gratuității pentru studenți, aceștia au majorat veniturile cu peste 100%. Aceste lucru mai semnalizează că mersul cu trenul a devenit opțiunea numărul 1 a studenților, subiect abordat și în cadrul chestionarului nostru.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2019 numărul de studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar (licență, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost 543299.

Dintre studenții chestionați, 36,6% provin din zona de Sud-Est a țării, 15,9% din zona de Est, 15,2% din zona centrală a țării, 14,4% din zona de Sud-Vest, iar 9,2% din zona de Vest.

În ceea ce privește domiciliul de proveniență al respondenților, 41,35% provin din mediul rural, iar 58,65% provin din mediul urban. Analizând ponderile pentru fiecare dintre zonele României, am obținut următoarele date:

Din eșantionul chestionat, majoritatea de 30,6% dintre studenți au centrul universitar la o distanță cuprinsă între 101-200 km de domiciliu, 18,4% la o distanță cuprinsă între 201 și 300 km, 17,7% peste 300 km, iar doar 13,8% cu centrul universitar în același oraș ca și domiciliul. Astfel, 86,2% dintre studenții chestionați au nevoie de un mijloc de transport național pentru a ajunge la facultate.

Din diagrama prezentată mai sus putem observa faptul că scopul principal al deplasării cu trenul este cel educațional, cu o majoritate răsunătoare de 73,6%. Următorul scop ca și număr de răspunsuri este vacanța, cu un procent de 17,8%. Cele 2 însumează 91,4%, restul rezultatelor fiind compuse din scopuri ca și mersul acasă, vizitat rudele sau deplasat la locul de muncă.

Din datele colectate putem observa că 74,8% dintre studenți au călătorit cu trenul mai mult de 10 ori în anul 2019, 32,7% între 11-30 călătorii, 21,5% între 31-50 de călătorii, iar 20,6% călătorind de peste 50 de ori. 25,2% dintre studenți au declarat că nu călătoresc cu trenul mai mult de 10 ori pe an.

Pentru diagrama de mai sus, 87,4% dintre studenți au declarat că folosesc trenul ca și mijloc de transport deoarece este singura soluție gratuită de transport valabilă. Astfel, aproape 9 din 10 studenți folosesc trenul doar datorită faptului că este gratis, lucru vizibil și în datele colectate în tabelul de la punctul 2.

Oferind scenariul ipotetic în care transportul cu trenul ar deveni plătit, 80% ar alege o altă opțiune cu un risc mai mare de accident, iar 1.2% o opțiune mult mai costisitoare, în timp ce doar 18,8% ar păstra trenul ca fiind prima opțiune de transport.

Pentru diagrama de mai sus, scorurile au fost incluse într-un interval de la 1- foarte rar până la 5- foarte des. Putem observa că majoritatea studenților(64,4%) utilizează frecvent sau foarte frecvent trenul pentru deplasarea spre centrul universitar, iar 15,3% utilizează trenul cu frecvență medie.15,1% utilizează trenul rar sau foarte rar, procent ce poate fi interpretat greșit deoarece nu am oferit opțiunea transportului cu mașina proprie.

Putem observa din diagrama de mai sus unitatea în răspunsurile oferite pe fiecare zonă. Astfel, cu o medie de 40%, părerea despre condițiile de transport pe timp de pandemie a fost una neutră, în timp ce aproape 40% au evaluat condițiile ca fiind bune sau foarte bine, cu aproximativ 20% evaluându-le ca fiind slabe sau foarte slabe.

Dorim să vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte vitale:

–      Limitarea numărului de călătorii poate afecta prezența studenților cât și gradul de ocupare al locurilor scoase la concurs în instituțiile de învățământ superior;

–      Poate afecta dorința de dobândire a studiilor superioare pentru viitoarele generații;

–      Poate micșora interesul pentru actualii studenți de a își continua parcursul academic;

–      Poate limita mobilitatea studenților care efectuează cercetări în parteneriat cu alte universități sau instituții de cercetare națională, precum și prezența la concursuri și conferințe naționale;

–      Poate influența alegerile unui viitor student privind locația desfășurării studiilor superioare.

Prin urmare, considerăm că aceste afirmații lansate în spațiul public reprezintă un afront la adresa studenților de pretutindeni și propunem o rundă de discuții și negocieri pe această temă cu principalii reprezentanți ai studenților din România. Dorim să precizăm faptul că și guvernele anterioare, indiferent de culoarea politică, au invitat principalele federații și organizații naționale studențești la discuții, ori de câte ori s-a propus modificarea unor aspecte ce țin de viața studențească.

Link-ul către petiție – https://www.petitieonline.com/studenii_cer_pstrarea_gratuitii_transportului_feroviar

Vasile Alexandru-Adrian

Președinte

Uniunea Studenților din România

Studenții vor să voteze în centrele universitare din țară

În ultimii ani, vocea studenților la nivel național nu s-a auzit atât de tare la alegeri. Prezența acestora la urnele de vot nu a fost semnificativă ca urmare a limitărilor impuse de cadrul legislativ în materie. Spre exemplu, la alegerile locale din 2016, prezența persoanelor cu vârste curpinse între 18-24 de ani nu a fost la fel de mare precum a persoanelor cu vârste cuprinse între 35-64 de ani (sursă: http://prezenta.2016bec.ro/).

Dificultatea studenților de a se prezenta fizic la urne în cadrul scrutinelor parlamentare  și locale s-a transpus în imposibilitatea acestora de a-și exercita dreptul de a vota și de a-și exprima spiritul democratic.

Din acest motiv și prin prisma faptului că schimbarea stă în mâinile tinerilor de astăzi, Uniunea Studenților din România, cea mai mare federație studențească din țară, propune autorităților competente în vigoare o schimbare la nivelul cadrului legislativ, în care are loc participarea studenților la procesul electoral . Ne dorim flexibilizarea manierei în care alegerile locale sunt organizate și facilitarea participării studenților la procesul electoral.

Schimbarea propusă constă în oferirea posibilității studenților de a vota pentru primăriile și consiliile localităților din care provin, de pe teritoriul centrelor universitare în cadrul cărora își urmează studiile, fără a fi obligați să își exercite acest drept doar în cadrul circumscripțiilor în care își au domiciliul înregistrat.

În acest sens, studenții care doresc să voteze pentru administrațiile localităților de domiciliu, aflându-se în ziua votării pe teritoriul localităților în cadrul cărora își urmează studiile universitare, vor face o cerere prin care solicită schimbarea circumscripției în cadrul căreia își exprimă dreptul de vot cu cel puțin 23 de zile calendaristice înaintea zilei în care au loc alegerile locale.

Totodată, schimbarea de către un student a circumscripției în cadrul căreia își exprimă dreptul de vot atrage după sine și eliminarea sa de pe lista circumscripției de domiciliu, cea în care ar fi votat în condițiile anterioare, evitându-se astfel posibilitatea fraudei electorale, întărită de sistemul electronic de verificare al buletinului care scoate din calcule ideea de vot multiplu.  

Această idee survine în contextul în care, la momentul actual, procesul democratic pe care studenții trebuie să îl respecte îngrădește libertatea de a participa la vot. Faptul că studenții sunt limitați, prin participarea la vot din localitatea de proveniență, încalcă unul dintre principiile de temelie ale democrației, regim politic cu care statul român se identifică.

În același timp, trebuie precizat faptul că menținerea acestei modalități, de a vota doar din localitatea din care provin, reprezintă un potențial pericol la adresa sănătății votanților, având în vedere contextul actual, marcat de pandemia provocată de coronavirus, ca urmare a necesității acestora de a se deplasa către și dinspre localitățile de domiciliu.

Mai mult decât atât, dat fiind faptul că în anul 2020, conform hotărârii Guvernului nr. 576/2020, organizarea alegerilor locale coincide cu începerea anului universitar pentru cele mai multe dintre universitățile din România, această flexibilizare la nivelul cadrului legislativ este atât prielnică, cât și necesară.

Schimbarea pe care o propunem ar reprezenta o măsură relevantă și importantă, deoarece majoritatea studenților migrează către orașul în care studiază cu câteva zile înainte de începerea anului de studiu, iar votul s-ar putea face, în urma cererii prealabile, cu ajutorul carnetului de student și al cardului de identitate.

Repartizarea studenților pentru secțiile de votare disponibile în centrele universitare în cadrul cărora aceștia urmează să voteze se va face în funcție de opțiunea exprimată în momentul completării cererii de schimbare a circumscripției electorale și nu va putea fi schimbată ulterior.

Pentru asigurarea unui proces electoral eficient și pentru date fiind limitările administrativ-logistice aferente unei astfel de schimbări, propunem adaptarea capacităților operaționale ale secțiilor de votare în scopul sprijinirii acestei măsuri.

Astfel, solicităm punerea la dispoziție, de către instituțiile publice responsabile, a unui sistem de înregistrare a studenților cu drept de vot, care să le permită acestora exercitarea acestui drept doar în orașul în care studiază și, complementar, suplimentarea resurselor umane și logistice care să asigure, în ziua alegerilor, implementarea acestei schimbări.

Pe scurt, pașii de urmat sunt:

Uniunea Studenților din România își dorește ca aceste măsuri să fie adoptate cât mai repede cu putință, pentru a oferi șansa studenților de a-și face vocea auzită și opțiunile politice transpuse în rezultate electorale, deci de a se implica la alegerile locale pentru comunitățile din care provin.

Considerăm că această propunere este rezonabilă, necesară și democratică, iar în calitate de reprezentanți ai studenților din România susținem cu vehemență  garantarea drepturilor studenților de către instituțiile publice responsabile. Totodată, în vederea conturării unei viziuni comune, suntem dispuși să colaborăm în vederea planificării și implementării acestui deziderat. Un efort comun poate genera rezultate benefice pentru viitor!

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Fără discriminare în educație!

Uniunea Studenților din România (USR) alături de Forumul Tinerilor din România condamnă încercările de limitare a libertăților individuale fundamentale adoptate de către Senatul României prin amendamentul potrivit căruia sunt interzise în școlile și universitățile din țară cursurile despre identitatea de gen și egalitatea de șanse. 

Proiectul adoptat ieri cu 81 voturi de voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 27 de abțineri  prevede interzicerea cursurilor despre identitatea de gen și egalitatea de șanse, iar domeniile universitare care oferă programe de studiu dedicate cercetării identității de gen și masterate specializate vor fi desființate.

În această după-amiază în spațiul media au apărut mai multe surse care susțin faptul că Președintele României, Klaus Iohannis, nu va promulga legea prin care se interzice în școli și universități orice referire la identitatea de gen, poziție pe care o susținem și o încurajăm cu această ocazie. 


Considerăm că blocarea accesului la informații, discriminarea persoanelor în funcție de gen, precum și promovarea cenzurii în spațiul/mediul educațional (sau academic) reprezintă o încălcare gravă a principiilor și valorilor europene și internaționale, precum și o încălcare a legislației în vigoare.  

Considerăm că decizia Parlamentului de a se amesteca în aspectele ce țin de programa școlară, fără a exista o consultare în prealabil cu toți actorii relevanți din domeniu, este condamnabilă și regretabilă. Promovarea și adoptarea unor astfel de propuneri legislative încalcă principiul statului de drept și nu sunt coerente cu valorile promovate de Uniunea Europeană. Dialogul social și civic stă la baza oricărui demers democratic, iar libertatea individuală fundamentală a cetățenilor trebuie respectată în orice circumstanțe. Atât dreptul la informare, cât și dreptul la libertatea individuală sunt prevăzute în Constituția României, iar ele ar trebui tratate ca atare. 

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

INTU, de la studenți pentru studenți

Uniunea Studenților din România (USR), alături de Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) lansează INTU, platforma de internship-uri dedicată studenților români.

INTU este mediul care conectează companiile de top din România cu liderii viitorului. Prin intermediul acestei platforme, cele trei mari organizații naționale își doresc să facă trecerea de la studenție la viața de adult mai ușoară, pentru toți studenții care caută un loc de muncă.

În raport cu actualul context cauzat de pandemia provocată de noul coronavirus, proiectul reprezintă o oportunitate excelentă pentru studenții care vor să muncească și să deprindă abilitățile necesare viitoarelor joburi. 

Platforma este creată de studenți pentru studenți, mesajul INTU fiind foarte clar în acest sens, și anume acela că Uniunea Studenților din România, Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România și Liga Studenților Români din Străinătate urmăresc să aducă soluții pentru nevoia actuală a studenților români. 

Prin INTU, organizațiile doresc să ofere studenților români șansa de a forma abilități esențiale în vederea obținerii unui loc de muncă odată cu finalizarea studiilor, cât și oportunitatea de a intra în contact cu valorile, practicile și cultura organizațională a companiilor din România.

Pentru mai multe detalii despre INTU, urmăriți paginile de Facebook (https://www.facebook.com/intu.romania/), de Instagram (https://www.instagram.com/inturomania.ro/) și de LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/intu-romania/) ale platformei.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

Uniunea Studenților din România face apel la calm și responsabilitate socială

Uniunea Studenților din România (USR) solicită urmărirea îndeaproape a demersurilor potrivite în vederea stopării răspândirii virusului COVID-19, precum și urmărirea tuturor măsurilor de prevenție potrivite, începute de autorități din punct de vedere educațional. 

În urma discuțiilor din ultimele zile referitoare la măsurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Uniunea Studenților din România face următoarele precizări: având în vedere faptul că nu deținem expertiză în domeniul medical, susținem demersurile începute de autorități în acest context și așteptăm deciziile referitoare la situația cursurilor universitare. În cazul în care se va decide continuarea programului obișnuit al cursurilor, solicităm universităților ca toate sediile să fie dotate corespunzător normelor de igienă care se impun în contextul dat și, de asemenea, să fie verificate zilnic, tocmai pentru a preveni răspândirea virusului. 

Precizăm faptul că am luat la cunoștință măsurile impuse de unele universități din țară și reiterăm faptul că fiecare universitate hotărăște intern cum va acționa în situația dată. Măsurile luate sunt de prevenție și au ca scop oprirea evoluției virusului. 

Legat de activitățile care reunesc mai puțin de o mie de persoane, este OBLIGATORIE obținerea aprobării pentru desfășurarea activității de la autoritățile locale, în speță Direcția pentru Sănătate Publică. Acceptul sau refuzul organizării va fi transmis în baza unei analize care ține cont de natura evenimentului, grupa de vârstă a participanților, modalitatea în care participanții ajung la eveniment și durata deplasării către eveniment, dacă există posibilitatea ca la eveniment să participe persoane pentru care există posibilitatea să fi fost în zone de risc sau să fi intrat în contact cu persoane contaminate. Insistăm asupra faptului de a NU organiza evenimente dacă nu aveți această aprobare. Această decizie este valabilă până la data de 31 martie 2020 pe întreg teritoriul României și există posibilitatea prelungirii ei, în funcție de evoluția situației.

De asemenea, recomandăm informarea din surse autorizate (Departamentul pentru Situații de Urgență, Guvernul României, Ministerul Sănătății) cu scopul de a preveni dezinformarea apărută deja în spațiul public. Vă recomandăm să urmați recomandările referitoare la prevenirea răspândirii virusului și să așteptați indicațiile viitoare. Alte decizii, care vor fi luate în urma desfășurării ședințelor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.

“USR susține decizia autorităților în ceea ce privește suspendarea activităților specifice procesului educațional, tocmai pentru prevenirea răspândirii acestui virus. Considerăm că cele mai bune soluții sunt reprezentate de urmărirea sfaturilor date de oamenii cu expertiză în domeniul medical, precum: spălarea periodică și responsabilă pe mâini, dezinfectarea acestora, evitarea aglomerărilor urbane, precum și consolidarea măsurilor igienico-sanitare din toate instituțiile publice. Îndemnăm oamenii la calm, pentru a nu crea confuzii mai mari decât cele deja existente și solicităm universităților să sporească atenția cu privire la măsurile sanitare din centrele proprii.”Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Modificări la Legea Educației. Rectorii, număr nelimitat de mandate la conducerea universităților

La propunerea președintelui Comisiei de învățământ, Senatul a eliminat limitarea mandatelor pentru rectori la două consecutive.

Uniunea Studenților din România (USR) își exprimă categoric nemulțumirea, privind noua formă a proiectului de lege nr. 159/2019. Totodată, federația solicită Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, o reevaluare a acestui act normativ, deoarece, prin modificările ulterioare aduse documentului, se produc dezavantaje sistemului educațional românesc la nivel universitar.

Considerăm că adoptarea acestei legi reprezintă, în același timp, conferirea autorității absolute, fără valențe, rectorilor actuali. În consecință, aceste modificări vor reprezenta, în acte, limitarea democrației universitare, precum și a unei competiții constructive, axată pe rezultate, nu pe interese personale. Astfel, nu putem fi de acord cu conferirea posibilității unui rector de a candida pentru un număr nelimitat de mandate, deoarece aceasta extindere a drepturilor poate conduce, în unele cazuri, la instaurarea unui monopol nedorit în mai multe instituții de învățământ superior din România.

Senatul a eliminat ieri, 10 februarie, limitarea mandatelor pentru rectori, cum este în prezent, potrivit modificărilor făcute de UDMR. Modificarea actuală aparține fostului ministru PSD al Educației, Liviu Pop.

Potrivit sursei edupedu.ro, legea prevedea că „durata mandatului de rector este de 4 ani” și că „o persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive”. Amendamentul adus de Liviu Pop prevede acum doar limitarea mandatului la patru ani, anulând-o, în acest fel, pe cea care limitează și numărul acestor mandate. În acest fel, rectorii pot candida de mai multe ori pentru această funcție.

“USR susține că astfel de acțiuni complet nedemocratice nu ar face altceva decât să producă transformări nedorite în jurul sistemului educațional, precum și în cadrul dezvoltării învățământului superior. Având în vizor toate aceste aspecte menționate, considerăm că promulgarea legii nr. 159/2019 în forma actualizată afectează și minimizează atributele pe care funcția de rector ar trebui să le aibă. Solicităm, în acest sens, înaintarea în Parlament a actului normativ reexaminat de Președintele țării.”, Alexandru VASILE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Uniunea Studenților din România, la cea de-a L-a Adunare Generală

În perioada 5-8 decembrie, la București, a avut loc cea de-a L-a Adunare Generală a Uniunii Studenților din România, cea mai mare federație studențească din țară. Cu acest prilej, liderii studenților din toate colțurile țării, precum și voluntarii asociațiilor membre USR s-au reunit pentru a trasa direcțiile de dezvoltare și strategiile în ceea ce privește noul an.

Gazda acestei Adunări Generale a fost Universitatea De Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Acolo s-au desfășurat sesiunea plenară și ședințele, precum și Adunarea Generală, în urma căreia a fost ales noul Consiliu Director USR.

La deschiderea Adunării Generale, membrii Uniunii au participat în prima parte a zilei la prima sesiune plenară a Adunării Generale, la sesiunea de feed-back dedicată celui mai mare festival studențesc din țară, UniFEST și programului Școlilor de Leadership. Ulterior, aceștia au stabilit ultimele detalii pentru organizarea T.O.T.-ului Național (Training of Trainers) și au asistat la prezentarea rapoartelor Consiliului Director și Structurii Executive.

Invitații din domeniul universitar au fost și ei prezenți de-a lungul Adunării Generale USR. Aceștia au fost Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ, Rector la Universitatea Româno-Americană, Prof. Univ. Dr. Mircea Mihalache, Prorector Didactic USAMV, Bogatu Marin Macare, Contabil Șef la Casa de Cultură a Studenților din București, Blidaru Teodor, delegat al României la ONU și Sîrbu Alexandru, Vicepreședinte Relații Interne al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România.

De asemenea, în urma Adunării Generale, filiala Constanța din cadrul UN Youth Association of Romania a aderat la Uniunea Studenților din România.

În cadrul celei de-a L-a Adunări Generale a Uniunii Studenților din România, s-au ales și reprezentanții pentru mandatul 2019-2020. Astfel, în urma voturilor, noul Consiliul Director USR este format din:

Președinte: Alexandru Vasile, Universitatea din București

Primvicepreședinte: Cosmin Petcu, Universitatea din Craiova

Secretar General: Andrei Găvenea, Universitatea din București

Director General: Alexander Roberto Andrei, Universitatea din București

Vicepreședinte externe: Mădălina Vătafu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Vicepreședinte zona Sud-Est: Mihai Țăvîrlău, Universitatea din București

Vicepreședinte zona Centru-Nord: Mădălina Pașca, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj

Vicepreședinte zona Sud-Vest: Ana Păvălan, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Vicepreședinte zona Est: Christo Conuț, Universitatea Al. I. Cuza din Iași

Vicepreședinte zona Vest: Bogdan Avram, Universitatea din Oradea

Vicepreședinte Educațional: Mihaela Chircă, Universitatea din București

Vicepreședinte Proiecte: Adelina Tudor, Universitatea din București

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 111 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Codul Drepturilor Și Obligațiilor Studenților

ORDIN Nr. 3666 din 30 martie 2012
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 4 aprilie 2012
În conformitate cu art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală de învăţământ
superior şi asociaţiile studenţeşti.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Bucureşti, 30 martie 2012.
Nr. 3.666.
ANEXA 1
CODUL
drepturilor şi obligaţiilor studentului
ART. 1
(1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de
învăţământ superior.
(2) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională beneficiază de drepturile şi obligaţiile
stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din
reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională.
(3) Studenţii înmatriculaţi în universităţile confesionale beneficiază de drepturile şi
obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care
decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
ART. 2
Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului,
la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de
la adoptarea acestuia.
ART. 3
(1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un
program de studii universitare de licenţă, master şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7)
şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
(3) Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program
de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
ART. 4
(1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru
a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs
şi a altor activităţi prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus
prin codul prevăzut la art. 2.
(3) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite
şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
ART. 5
Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea
prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul naţional de învăţământ.
Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În
cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de
soluţionare a acestora.
ART. 6
(1) Studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri ai comunităţii
universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile
enunţate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ un învăţământ
echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
ART. 8
Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de
vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de
10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.
Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere
educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale
în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie,
împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
ART. 9
Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt
interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
ART. 10
Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor
sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 11
(1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) dreptul la învăţământ de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform
legii, a creditelor obţinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi
cartelor universitare;
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi
acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe
site-ul facultăţii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire
la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum
şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor
de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un “Ghid al studentului”, cu
informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de
învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul
taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti
legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi
alte facilităţi şi subvenţii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea
acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară
cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei
cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de
studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea
performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre
didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale
instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile
de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei
universitare şi eventualelor contracte între părţi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională,
psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de
învăţământ superior, potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare,
precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare;
p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă
există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru
acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a
fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor
învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată
să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne
ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte
cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care
studentul solicită acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al
lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării
personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă
şi mobilităţii pe piaţa muncii;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de
studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea
cursurilor oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul
propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine
centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un
criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.
ART. 12
(1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul
universităţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
şi Cartei universitare.
(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul următoarelor
drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii într-o proporţie de
minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale,
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a
rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de
modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu
hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(3) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de
performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se
pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de
reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent
de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(5) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare sunt aleşi
prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv al
universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot
delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de
organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative,
deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către
studenţi.
(7) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în
consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 13
(1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi
conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul
cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor
români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art. 205
alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia
şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor, suplimentele la
diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi
sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării,
potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot
percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un
număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 14
Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula
activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu
prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări
de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia
celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele
oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice
la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului
pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi
mobilităţi.
ART. 15
(1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu,
precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.
(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe
practicate de către universităţi.
ART. 16
(1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne
ale universităţilor şi care pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror
cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate
cu celelalte tipuri de burse;
c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi
alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror
cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau
fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi
în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 17
(1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în
educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă beneficiază de locuri în taberele
tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context
nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei
universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada
vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
ART. 18
Studenţii au următoarele obligaţii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor
analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii;
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ
superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea
informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile codului etic al universităţii;
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire
originale;
h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul
activităţilor conexe acestuia;
i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor
substanţe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi
subvenţiile primite;
l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţiile de învăţământ superior;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţia de învăţământ superior;
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea
influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în
condiţiile stabilite în contractul de studiu.
ART. 19
Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind
respectarea prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.


Noul an universitar aduce schimbări în metodologia privind mobilitatea academică a studenților

Mobilitatea academică se va realiza mai ușor în urma ultimului Ordin de Ministru al Educației Naționale, intrat în vigoare pe data de 12 septembrie 2019. Astfel, atât cei înscriși la programele de licență, cât și cei de la master, vor beneficia de o metodologie mai simplificată în privința procedurii de transfer universitar.

Uniunea Studenților din România vă prezintă mai jos cele mai importante modificări aduse Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților.

O primă modificare reglementează mobilitatea academică în interiorul aceleiași instituții de învățământ superior, astfel încât creditele obținute să poată fi utilizate pentru a continua studiile în cadrul altui program, de la aceeași universitate, cu respectarea prevederilor  din Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studentului, sau o metodologie privind transferurile.

De asemenea, acordurile instituționale între universități pot include condiții noi de desfășurare a mobilităților, printre care se numără alegerea limbii de studiu și condițiile de cazare.

Acordul instituțional între universități este un document cadru care stabilește felul prin care  – în general – mobilitățile între cele două universități se desfășoară. Până acum, acest acord includea aspecte precum tipul mobilității sau durata mobilității.

Tot prin această modificare a metodologiei este introdusă posibilitatea de a găsi o oportunitate de mobilitate academică temporară pe cont propriu.

Dacă până acum, pentru a realiza o mobilitate academică , instituția de învățământ de la care pleca un student și cea la care se transfera acesta  trebuiau să aibă un acord încheiat, începând cu acest an, studenții pot alege universitatea la care doresc să se transfere, cu condiția ca aceasta să ofere un program de mobilități, compatibil cu studiile tale deja urmate.

Studenții și masteranzii vor avea posibilitatea de a accesa o mobilitate academică definitivă începând cu al doilea semestru de studiu și până la penultimul semestru.

              Până de curând, pentru a iniția o mobilitate academică definitivă, un student  trebuia să fi terminat cel puțin primul an de studii, să  fi îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de învățământ, să nu fie la mijlocul anului de studiu și să nu fie deja în ultimul an de studii.

Modificările aduse metodologiei fac ca mobilitățile definitive să poată fi accesate oricând după primul semestru al anului I și înainte de ultimul semestru al ultimului an de studiu. Mai mult decât atât, a fost exclusă obligativitatea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ.

Uniunea Studenților din România salută aceste modificări menite să îmbunătățească actul academic din învățământul superior românesc și să ușureze demersurile studenților în vederea transferurilor între universități.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Top Resources to Pass CompTIA A+, Network+ & Security+ Certification Exams Easily

The CompTIA certifications are a globally recognized credential.

It is the first step in order to get the A+ certification exams 220-901 & 220-902 which can be taken from authorized Prometric and VUE testing centres in any part of the world. Since there is a wide range of career options, you might as well get the opportunity to work from any location that you want.

CompTIA A+, Network+ and Security+ Certifications are one of the most reputed credentials in the IT sector. To get CompTIA A+ certification one need to clear two sectors of exam- 220-901 and 220-902. For Network+ you need to pass N10-007 exam. If you want to be a cybersecurity professional, then you must pass the CompTIA Security+ certification then you have to take the latest Sy0-501 exam

However, CompTIA Certifications are globally recognized vendor-neutral degree. These certifications can prove to be a great kick start for your IT career.

Tips & Tricks To Study for CompTIA Certifications

There are several quizzes and questions developed online that may help in clearing the exams most popular being the following websites to prepare for CompTIA certifications and they cover all the top CompTIA certifications A+ (220-901 & 220-902 exams), Security+ (SY0-501) & Network+ (N10-007).

 1. www.pass4itsure.com

Top Resources For Preparing For CompTIA Certification Exams.

You can take tests for the different sections using exam dumps and practice test questions and then go on taking the tests. You should take the practice tests for any exam which you want to prepare and repeat 3 or 4 times in order to prepare better. There are certain questions available in the practice books available on Amazon.

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/CompTIA
 2. https://certification.comptia.org/
 3. waketech.edu/programs-courses/non-credit/enhance-your-career/information-technology/it-certifications/comptia

Click Here To Learn More about CompTIA Certifications

A+ Certification Exams 220-901 & 220-901
If you want to pass CompTIA A+ certification exams and you can forget about maintaining a proper balance between work and life as it is a lot of studies and when you do get a job the work will become stressful, and hence you will need to have a proper balance to maintain the work… To prepare for both A+ 200-901 & 220-902 exams you will have to be focused on studying and not to waste time with friends and family but you get to learn all the concepts and exam topics, you will have the sense of accomplishment.

 1. https://certification.comptia.org/certifications/a
 2. https://www.pass4itsure.com/a-plus.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ Certification Exams 220-901 & 220-902

CompTIA A+ Exam 220-901
The exam for CompTIA A+ 220-901 lasts for about 90 minutes. The total score for the exam is 900 in which you will need to score 750 marks if you have to pass the exam. The questions are performance-based as well as multiple choice. CompTIA A+ can prove to be of great help in beginning the IT career. There are several reasons why you may consider getting certified for CompTIA A+.

 1. https://www.pass4itsure.com/220-901.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ 220-901 exam

CompTIA A+ Exam 220-902

Once you have passed the CompTIA A+ 220-901 exam then you have to do the second exam CompTIA A+ 220-902 which is valid only for a time period of three years. After that, you will need to reapply for the certification and take the exams again. You can choose to apply for the continuation exam and then renew your certification after three years. Extending the certification can prove to be helpful in your career.

 1. https://www.pass4itsure.com/220-902.html

Click Here To Learn More about CompTIA A+ 220-902 exam

CompTIA Network+ Certification Exam N10-007
Apart from the study materials that are available offline, you can look for CompTIA Network+ N10-007 certification study materials available online. Most of these study materials are available include study guides, practice tests, video training, and instructor-led training classes and boot camps. These additional resources can prove to be of great help to pass the Network+ N10-007 exam. Nonetheless, before you completely rely on any material, you should check for the validation. Also, paid study materials will be better than the free ones. You may even get help through video tutorials, exhibits, pictures and so on.

 1. https://certification.comptia.org/certifications/network
 2. https://www.pass4itsure.com/network-plus.html

Click Here To Learn More about CompTIA Network+ Certification

CompTIA Network+ Exam N10-007
The IT sectors are continuously developing and updating at a rapid rate. Even the syllabus for CompTIA CompTIA Network+ N10-007 is developed and updated by the IT professionals from time to time. Getting CompTIA Network+ certified would determine that you are updated about the current trends and can meet the expectations of the other employees in the IT sector. As a result, the trends of the IT sector are changing every day, and hence if you are certified, you can get expertise over the latest networking technologies and trends.

 1. https://www.pass4itsure.com/n10-007.html

Click Here To Learn More about CompTIA Network+ N10-007 exam

CompTIA Security+ Certification Exam SY0-501
Once you have decided on working as a Cyber Security Professional then you should start reading and learning and must be well versed with the internal workings of computer security. The Cybersecurity is a hot field to get into and CompTIA Security+ Sy0-501 certification will definitely help you pass the challenges in your career and move up the ladder. The CompTIA Security+ Certification will be more effective if you own a desktop computer that you do not require for a day to day basis as your personal workshop to evaluate and test the security threats.

 1. https://www.pass4itsure.com/security-plus.html
 2. https://certification.comptia.org/certifications/security

Click Here To Learn More about CompTIA Security+ Certification

CompTIA Security+ Exam Sy0-501

Since CompTIA Security+ Sy0-501 exam deals with the security of the computer, it is important that you are aware of both hardware and software of the computer and the Security+ certification would determine that you have proper knowledge in the field. CompTIA Security+ is your initial step to becoming a Cyber Security professional, and then you can go expanding your career to more complex certifications like CISSP and CISA.

 1. https://www.pass4itsure.com/sy0-501.html

Click Here To Learn More about CompTIA Security+ Sy0-501 Certification

Conclusion

When you are preparing for the CompTIA exams, you should make proper use of the study materials, practice tests, video training options available as these can prove to be extremely helpful. The CompTIA certifications are one of the most essential globally recognized credentials which will help you land in higher-paying jobs.