Noul an universitar aduce schimbări în metodologia privind mobilitatea academică a studenților

Mobilitatea academică se va realiza mai ușor în urma ultimului Ordin de Ministru al Educației Naționale, intrat în vigoare pe data de 12 septembrie 2019. Astfel, atât cei înscriși la programele de licență, cât și cei de la master, vor beneficia de o metodologie mai simplificată în privința procedurii de transfer universitar.

Uniunea Studenților din România vă prezintă mai jos cele mai importante modificări aduse Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților.

O primă modificare reglementează mobilitatea academică în interiorul aceleiași instituții de învățământ superior, astfel încât creditele obținute să poată fi utilizate pentru a continua studiile în cadrul altui program, de la aceeași universitate, cu respectarea prevederilor  din Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studentului, sau o metodologie privind transferurile.

De asemenea, acordurile instituționale între universități pot include condiții noi de desfășurare a mobilităților, printre care se numără alegerea limbii de studiu și condițiile de cazare.

Acordul instituțional între universități este un document cadru care stabilește felul prin care  – în general – mobilitățile între cele două universități se desfășoară. Până acum, acest acord includea aspecte precum tipul mobilității sau durata mobilității.

Tot prin această modificare a metodologiei este introdusă posibilitatea de a găsi o oportunitate de mobilitate academică temporară pe cont propriu.

Dacă până acum, pentru a realiza o mobilitate academică , instituția de învățământ de la care pleca un student și cea la care se transfera acesta  trebuiau să aibă un acord încheiat, începând cu acest an, studenții pot alege universitatea la care doresc să se transfere, cu condiția ca aceasta să ofere un program de mobilități, compatibil cu studiile tale deja urmate.

Studenții și masteranzii vor avea posibilitatea de a accesa o mobilitate academică definitivă începând cu al doilea semestru de studiu și până la penultimul semestru.

              Până de curând, pentru a iniția o mobilitate academică definitivă, un student  trebuia să fi terminat cel puțin primul an de studii, să  fi îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de învățământ, să nu fie la mijlocul anului de studiu și să nu fie deja în ultimul an de studii.

Modificările aduse metodologiei fac ca mobilitățile definitive să poată fi accesate oricând după primul semestru al anului I și înainte de ultimul semestru al ultimului an de studiu. Mai mult decât atât, a fost exclusă obligativitatea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ.

Uniunea Studenților din România salută aceste modificări menite să îmbunătățească actul academic din învățământul superior românesc și să ușureze demersurile studenților în vederea transferurilor între universități.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

Lansare StudLand.ro – Studenția ta începe cu noi!

Download the PDF file .

Studland.ro reprezintă un avantaj pentru fiecare student în parte. Cu o imagine gata creată, atât site-ul www.StudLand.ro cât și pagina de Facebook www.facebook.com/studland.ro își deschid porțile pentru a primi diversitatea studențească.

21 de solicitări ale studenților din România pentru calitate și excelență în educație!

               În zilele de 16 mai și 17 mai a avut loc Congresul Studenților din România, eveniment organizat de Uniunea Studenților din România, ajuns deja la a VII-a ediție. Tema acestui an a fost reprezentată de „Calitatea și excelența în educație”, iar lucrările congresului au fost găzduite de Universitatea Româno-Americană și de Academia de Studii Economice din București.

Vineri, prima zi a congresului, a constat în desfășurarea a 7 workshopuri la Universitatea Româno-Americană, susținute de facilitatori de renume, printer care s-au numărat: Cristian Săndulache- Director Executiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Ana-Maria Grădinariu- Federația VOLUM, Dragoș Apostu- din Asociația Adamos, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia (președintele Senatului ASE București), prof. univ. dr. Nicolae Istudor și prof. univ. dr. Florin Bonciu. În urma workshopurilor, cei aproape 200 de participanți au formulat concluzii sub forma unei rezoluții ce conține 21 de solicitări pentru a spori calitatea și excelența în educație.

În a doua zi a congresului s-a desfășurat Adunarea Plenară, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice București, unde au fost invitați să ia cuvântul șase personalități ale scenei socio-politice românești, precum Florin Jianu- Ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, Corneliu Vișoianu- Consilierul Primului Ministru, Dragoș Preda- Director de Cabinet al Ministrului Tineretului și Sportului, Marian Staș- Coordonator Programul Educațional “Liderii Mileniului Trei”, Dragoș Anastasiu- Președintele Eurolines România, Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor- Prorector ASE. Din audiență au făcut, de asemenea, parte reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanți ai Ministerului pentru Dialog Social.

Totodată, în cadrul Adunării Plenare au avut loc două prezentări de proiecte pentru tineri, programul Delegat de Tineret al României la ONU și prezentarea Bucharest Summer University.

După Adunarea Plenară a avut loc decernarea Premiilor Excelenței în Educație, unde au fost aleși cei mai buni 10 studenți din categorii distincte:

domeniul Jurnalism și Șiințele Comunicării, Aurica Stan, Universitatea din Bucureşti,

domeniul Științe Exacte și Științele Naturii, Iulia – Cătălina Pleșca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi,

domeniul Științe Sociale, Ana-Maria Anghelescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

domeniul Arte, Diana Păcurar, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale,

domeniul Drept, Alina Larisa Șarca, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,

domeniul Inginerie, Loredana Dascălu, Universitatea Politehnică București,

domeniul Sport, Ștefan CORCODEL, Academia de Studii Economice București,

domeniul Economie și Business, Ioana Vasile, Academia de Studii Economice din București,

domeniul Sănătate, Ioana Teodora Tofolean, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București,

domeniul Tehnologia Informației, Ionuț Alexandru Budișteanu, Universitatea din București.

IMG_6144

Evenimentul nu ar fi fost posibil fără sponsorii principali: Ministerul Tineretului și Sportului, Alka, Decathlon, Oral B, Blend a Med, Red Bull, care au sprijinit și au asigurat buna desfășurare a Congresului Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este o federație la nivel național, cu membri în 20 de centre universitare. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități. USR este reprezentată în Consiliul Economic și Social din România și este membru al Forumului Tinerilor din România

Rezolutia completã poate fi cititã aici >>

Începe festivalul UNIFEST!

USR (Uniunea Studenților din România) are plăcerea de a anunța deschiderea celei de-a XII-a ediții a celui mai mare festival studențesc – UNIFEST, desfășurat concomitent în 18 centre universitare, în perioada 4-14 noiembrie. În mod tradițional, inaugurarea va fi marcată prin organizarea unui flashmob în Piața Universității începând cu ora 11.00, acțiune menită să marcheze spiritul tineresc al festivalului.

Flashmob-ul va fi urmat de o Conferință de deshidere, ce va avea loc in Amfiteatrul Nicolae Iorga al Facultății de Istorie , Universitatea din Bucureşti, în data de 04 noiembrie 2013, începând cu ora 11.30.

Vor urma zece zile de promovare a culturii prin artă, muzică, sport şi educație nonformală. În acest sens, UNIFEST facilitează accesul liber al studenților la piese de teatru, muzee, concerte, seri de folk şi poezie, oferindu-le 30 000 de bilete gratuite, dar şi training-uri dedicate dezvoltării personale.

În cadrul susținerii Conferinței sunt aşteptate personalități marcante din rândul autorităților şi a factorilor decizionali din România, precum: Nicolae Bănicioiu (Ministru al Tineretului şi Sportului, respectiv fondator al brand-ului UNIFEST în urmă cu doisprezece ani, în timpul studenţiei dumnealui), Sorin Oprescu (Primar General al Municipiului Bucureşti), Mihnea Costoiu (Ministru al Educaţiei), Narcis Afrăsinei (Director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional), Stefan Sandulache (Director al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti), Ştefan Mocioaca (Director al Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti), dar şi reprezentanți ai Uniunii Studenților din România. În acest context va fi dezvăluit şi programul integral al desfăşurării activităţilor cultural – artistice şi educaţionale ce vor avea loc în urmatoarele două săptămâni.

Uniunea Studenților din România este o organizație umbrelă, la nivel național, pentru 80 de asociații studențeşti şi de tineret din 17 centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.

USR: Ce ne dorim de la Ministerul Educației Naționale pentru noul an universitar

                  Uniunea Studenților din România va avea o întâlnire, vineri, 27.09.2013 cu Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu pentru a discuta prioritățile studenților pentru noul an universitar.

                USR își exprimă nemulțumirea totală față de lipsa de dialog și colaborare pe care MEN a arătat-o în anul universitar precedent și va prezenta în cadrul întâlnirii o formulă de dialog structurat cu studenții, pe modelul european. Propunerea este organizarea bianuală a Forumului Național al Studenților Reprezentanți, care să dezbată alături de Prorectorii pe probleme studențești și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, problemele din învățământul superior și modalități de soluționare.

                    Un al doilea punct al discuției va fi sistemul de credite pentru voluntariat în universități, prin care studenții pot primi un număr de credite transferabile în baza Art. 203 (9) din Legea Educației Naționale. Articolul a fost propus de USR în consultările premergătoare adoptării legii. Urmărim ca la finalul studiilor, studenții voluntari să poată primi un supliment de diplomă care certifică activitatea de voluntariat, ce poate fi recunoscut de către angajatori.

              Creșterea subvenției cămine-cantine, mărirea numărului de burse sociale dar și sprijinirea dezvoltării infrastructurii din cadrul universităților: cămine, cantine, săli de sport, cabinete medicale, biblioteci etc. sunt de asemenea teme ce vor fi discutate. Mii de studenți au rămas anul acesta fără loc de cazare, deoarece marea majoritate a universităților nu au putut acoperi numărul de cereri depuse. Slaba finanțare a educației are efecte majore în acoperirea cheltuielilor legate de studii pe care studenții trebuie să le suporte, fiind principala cauză de abandon în universități.

              Reprezentanții Uniunii Studenților din România vor prezenta Ministrului toate concluziile Adunării Generale USR din septembrie 2013, urmând a solicita asumarea soluționării revedicărilor studenților, printr-un protocol de colaborare.

                 Uniunea Studenților din România cuprinde 87 de asociații studențești și de tineret din toată țara și apără drepturile acestora în raport cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul României, Președinția României.

           Începând cu luna august a acestui an, USR face parte din Consiliul Economic și Social, organ consultativ pe proiecte de acte normative inițiate de Guvern sau propuse de membri ai Parlamentului.

Președinte USR, Loredana Urzică                                                      PR USR, Malîia Ana-Maria

loredana.urzica@uniunea.ro, 0757185781                                 pr@uniunea.ro, 0744127927         

      

Rezoluție nr. 1, USR-AG XXXII, Septembrie 2013

Nominalizarea USR in CES, Monitorul Oficial

Vocea liderilor de tineret prinde contur în cadrul Strategiei Naționale de Tineret.

Sâmbătă, 27 iulie 2013, în Costinești a avut loc un eveniment mai amplu cu privire la Strategia Națională în Domeniul Tineretului, propusă de Ministerul Tineretului și Sportului. Evenimentul a înglobat 4 ateliere și o dezbatere, la care au participat 20 de reprezentanți de organizații studențești din toate regiunile României. Facilitatorii acestui eveniment au fost Loredana Urzică și Eliza Chirilă, Președinte USR respectiv Director Național al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul USR.

Cele 4 ateliere au fost construite și bazate  pe cei 4 piloni ai strategiei, după cum urmează: muncă și antreprenoriat; cultură și educație non-formală; sport, sănătate și recreere; participare și voluntariat. Pornind de la conceptul de world cafe, toți ce 20 de tineri au trecut rând pe rând prin fiecare atelier, dezbătând câteva probleme și chestiuni importante pentru fiecare dintre teme. După lucrul în echipă în cadrul atelierelor, tinerii au avut parte de un spațiu perfect de discuții și dezbateri cu privire la principalele elemente pe care strategia ar trebui să le conțină, dar și cu privire la nevoile și problemele studenților din țară.

Cadrul destins de discuție și interesul deosebit cu privire la redactarea și implementarea unei Strategii Naționale de Tineret s-au concretizat în câteva propuneri concrete ale liderilor de tineret participanți la eveniment. Aceștia au punctat necesitatea creării unei linii de finanțare pentru dezvoltare organizațională; încurajarea industriilor creative; necesitatea organizării unor cursuri privind accesarea fondurilor europene și nevoia existenței unui cadrul legal de reglementare a domeniului de voluntariat. Acestea și alte idei și propuneri, vor ajunge pe masa Ministerului Tineretului și Sportului, prin intermediul reprezentanților USR.

Evenimentul de sâmbătă face parte dintr-un proiect mai amplu marca USR, numit Strategia de Tineret depinde și de TINE. Proiectul a facilitate tinerilor aflați în taberele studențești accesul la informații cu privire la strategie cât și accesul la chestionarul elaborat recent de MTS.

USR lansează campania “Strategia națională de tineret depinde și de TINE. “

Ministerul Tineretului și Sportului a propus elaborarea și aplicarea unei strategii de tineret menită să asigure tinerilor oportunități egale și condiții adecvate de dezvoltare personală și profesională. Acest lucru le va permite tinerilor români să își dezvolte cunoștințele și competențele în vederea participării active la toate aspectele vieții prin acces la informații și servicii de consiliere de calitate, dar și prin educație și un stil de viață sănătos.

Implementarea acestei strategii ce vizează fiecare tânăr din România va permite realizarea viziunii strategice de a avea o generație de tineri activi, implicați în viața publică și în procesul consulativ; tineri cu abilități de integrare socio-economică, capabili să se adapteze mereu cerințelor de pe piața muncii.

În calitate de partener al studenților, USR, federația studențească numărul 1 din România, sprijină acest demers al MTS și se implică activ în elaborarea strategiei în domeniul tineretului.

Sub egida Strategia națională de tineret depinde și de TINE, Uniunea Studenților din România derulează în perioada 24-28 Iulie 2013, o amplă campanie de promovare a acestui proiect național. Astfel, tinerii aflați în taberele studențești au ocazia să se informeze cu privire la principalele obiective ale campaniei și să își facă vocea auzită.

Strategia va fi atent dezbătută Sâmbătă-27 Iulie, începând cu ora 16.00, în cadrul a 4 ateliere de lucru organizate de către USR, ateliere la care vor participa lideri ai organizațiilor studențești din întreaga țară și care se vor desfășura la Hotel Cris din Costinești.

Alătură-te și tu campaniei noastre și fii parte activă în elaborarea strategiei naționale în domeniul tineretului!

Federaţia care ne uneşte de 12 ani!

Uniunea Studenţilor din România împlineşte astăzi 12 ani. Sărbătorim alături de peste 10.000 de voluntari, în 84 de asociaţii studenţeşti şi de tineret din 17 oraşe ale ţării.

Din anul 2001, USR apără drepturile studenţilor şi contribuie activ la integrarea lor în viața socială și profesională. În timp, federaţia şi-a construit o cultură organizațională puternică, ce generează energie și entuziasm în rândul membrilor și voluntarilor și a ajuns să promoveze o serie de valori și principii precum unitate, profesionalism, continuitate, non-partizanat. Voluntariatul a unit o echipă puternică la nivel naţional, închegată de scopul comun de a contribui la viaţa comunităţilor academice şi nu numai.

Pe parcursul celor 12 ani, federaţia a dezvoltat o serie proiecte anuale cu impact național, care au adus un plus de valoare vieţii studenţeşti: Festivalul UNIFEST, Congresul Studenților din România, USR Summer Camp, Academia de Training, Gala Studentului, Academia Studențească de Folk și Muzici Bune.

Pentru cei 12 ani, mulţumirile merg către fondatori şi către persoanele care au condus USR până la anii de maturitate, Gabriel Ispas (preşedinte fondator), Nicolae Bănicioiu, Florentin Gust, George Păduraru, Andrei Botez şi Lumezeanu Cristian, dar şi către voluntari, şi preşedinţi de asociaţii.

USR eşti TU! La mulţi ani!

6000 de studenţi merg de astăzi în tabere gratuite

6000 de studenţi merg vara asta la mare şi la munte. Taberele gratuite sunt oferite de către Ministerul Tineretului şi Sportului studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, celor cu cazuri sociale, dar şi voluntarilor activi în timpul anului. Costineşti, Sinaia şi Predeal sunt staţiunile în care studenţii beneficiari de locuri în tabără îşi vor petrece 5 zile, bucurându-se de toate serviciie de care beneficiază orice turist aflat în vacanţă.

Pentru a veni în sprijinul studenţilor, Uniunea Studenţilor din România își mută sediul pe plaja de la Obelisc. “Peste 15.000 de tineri sunt aşteptaţi să participe la activităţile sportive, non-formale, la evenimentele culturale organizate în cadrul USR Summer Camp. Timp de 6 săptămâni vor fi organizate zilnic competiţii de fotbal şi volei, seri de folk, proiecţii de film, reprezentaţii artistice, concursuri de dans. Anul acesta planificăm şi reamenajarea Obeliscului. Ca în fiecare an, Costineștiul devine sediul central al distracției pentru tinerii din întreaga țară şi ne bucurăm că alături de MTS putem facilita o şedere cât mai plăcută în tabere.” a declarat Preşedintele USR, Loredana Urzică.

Proiectul este susţinut de către Ministerul Tineretului și Sportului şi de alţi parteneri precum Costinesti Reloaded, Cercetaşii României, PROEDUS, Primăria Costineşti, KISS FM, Decathlon,  Ursus, Alka.

Uniunea Studenților din România reprezintă, promovează și apără drepturile studenților în raport cu actorii relevanți la nivel național, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României. USR înglobează 84 de organizații în 17 centre universitare.

Studenții au șansa de a evalua calitatea educației

 

Uniunea Studenţilor din România (USR)  împreună cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează “Trainingul național pentru studenții evaluatori”. Trainingul se va desfăşura în Bucureşti în perioada 11 – 14 iulie 2013  cu sprijinul Academiei de Studii Economice.

Scopul acestui training este instruirea unui număr de 30 de studenți în vederea participării la evaluările instituționale în universitățile din țară. USR susține sporirea rolului studenţilor în cadrul procesului de evaluare şi de asigurare a calităţii educaţiei, ceea ce reprezintă și unul dintre obiectivele strategice ale ARACIS.

Studenții se pot înscrie la training trimițând un e-mail la calitate@uniunea.ro până la data 08 iulie 2013 cu următoarele date:

Sunt eligibili toți studenții care doresc să se alăture, însă sunt încurajaţi să aplice studenţii reprezentanţi sau care sunt implicaţi în activităţile de reprezentare. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul www.calitate.uniunea.ro

Uniunea Studenților din România reprezintă, promovează și apără drepturile studenților în raport cu actorii relevanți la nivel național, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României. USR înglobează 84 de organizații în 17 centre universitare.