USR își exprimă dezacordul față de atitudinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

          Uniunea Studenților din România (USR) își exprimă dezacordul și nemulțumirea cu privire la ”Ordinul de aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior” emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în data de 29.04.2015.

          La  nivel național, USR a demarat în perioada 16 – 22 Aprilie 2015  campania ”25 % Challenge”, campanie de informare și conștientizare cu privire la faptul că prin aprobarea noii Legi a Educației Naționale, LEN 1/2011, studenții au pierdut dreptul de a participa la procesul electoral de alegere a Rectorului în procentaj de 25%.

          Deși campania s-a bucurat de un real succes la nivel național, atât în rândul studenților cât și al cadrelor didactice, strângandu-se un număr de aproximativ 12 000 de semnîturi care susțin reacordarea procentajului de 25 % pentru studenți în alegerea Rectorului, iar USR a înaintat o adresă în baza rezultatelor campaniei către ”Comisia de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport” a Senatului, cameră decizională în această speță, prin care am solicitat amendarea Legii Educației Naționale prin Ordonanță de Urgență, astfel încât studenții să își recâștige dreptul pierdut, demersurile noastre au fost ignorate în totalitate de către autorități.

          În continuare, ”Metodologia cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior” care a fost transmisă spre consultare către universități, prevede în Art. 12 că rectorul poate fi desemnat fie printr-un concurs public pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou ales fie prin votul universal al tuturor cadrelor didactice din universitate si al studenților reprezentanți în senatul universitar și în consiliile facultăților, ceea ce rezervă studenților, un procentaj de până la 4%  în alegerea rectorului.