Consiliul Național al Tinerilor din România, 20 – 23 noiembrie

         Joi, 20 noiembrie, începând cu ora 17:00 va avea loc deschiderea Consiliului Naţional al Tinerilor din România (CNTR).

       Consiliul Național al Tinerilor din România este un proiect de anvergură, unic pe agenda de tineret a țării noastre și care va aduce cu adevărat tinerii în centrul atenției. Proiectul beneficiază de numeroși parteneri strategici și și-a propus să prioritizeze generația tânără pe agenda publică, promovând viziunea tinerilor cu privire la domeniile care au impact direct asupra vieții lor și a societății actuale. Consiliul se dorește a fi un spațiu dedicat dezbaterilor și interacțiunii dintre Ministere, ONG-uri de tineret și tinerii între 14 și 35 de ani din toate colțurile țări. În acest sens, organizatorii asigură participare la eveniment a 200 de tineri din afara capitalei, aleși în urma unui proces de selecție, din rândul tinerilor cu inițiativă ce își vor exprima dorința de a participa la eveniment și care vor beneficia de cazare și masă gratuită.

În primele două zile ale evenimentului cei peste 300 de participanți vor participa la o serie de paneluri de discuție pe cinci teme de interes la momentul actual. Profesionalismul facilitatorilor își va da întâlnire cu spiritul creativ și critic al tinerilor, pentru a realiza o analiză obiectivă a celor cinci domenii, dar mai ales cu scopul de a propune soluții fezabile și adecvate pentru soluționarea problemelor identificate pe fiecare palier.

Cele 5 paliere sunt:

*Antreprenoriatul în rândul tinerilor
*Dialogul Structurat cu tinerii la nivel local, național și european
*Tineri Europeni pentru Turism
*Schimbarea Paradigmei în Educaţie – Unde suntem şi încotro mergem?
*Un stil de viață echilibrat – sportul în rândul tinerilor.

După cele 2 zile dedicate discuțiilor și dezbaterilor, din cadrul fiecărui panel vor fi extrase o serie de recomandări ce vor fi ulterior discutate și prezentate în cadrul conferinței plenare din data de 23 Noiembrie 2014, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort și cu liderii de tineret invitați la eveniment.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creșterea nivelului de conștientizare a 340 de tineri (participanți și organizatori) cu privire la importanța implicării în politicile publice din România din domeniul tineretului, pe parcursul desfășurării proiectului. Promovarea cetățeniei active în rândul a 300 de tineri, pe parcursul derulării proiectului, în vederea stimulării democrației participative. Dezvoltarea nivelului de implicare în rândul organizațiilor societății civile participante la proiect în vederea promovării a cel puțin unei inițiative legislative sau a unui proiect cu impact național pe parcursul următorilor 2 ani.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă tineri din România, cu vârsta cuprinsă între 16 – 35 ani. Acestui grup ţintă i se adresează şi comunitatea europeană, în strategia pe care a elaborat-o până în anul 2020 şi în care dedică un capitol şi situaţiei tinerilor. Astfel, în Youth on the Move din cadrul strategiei Europa 2020, se doreşte îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi angajabilitate a tinerilor prin: