Descoperă departamentele USR!

Află totul despre cele 9 departamente ale Uniunii. Ți-ai găsit unul preferat?
Atunci nu mai aștepta și dă-ne de veste!

Educațional

Scopul nostru: îmbunătățirea vieții studențești și evoluția membrilor din mediul academic.

Departamentul Educațional realizează campanii ce țin de sfera educațională, ia inițiativă și încurajează progresul tinerilor.

Reprezentarea studențească este o componentă cheie al acestui  departament, membrii săi având rolul de a informa studenții despre drepturile și obligațiile lor. Totodată venim în sprijinul reprezentanților prin contribuția la dezvoltarea  profesională și personală a acestora prin intermediul școlii de reprezentare, dar și a training-urilor.

Pe lângă sfera destinată studenților, aceasta se implică și în proiecte de tineret, totodată oferă și sprijin elevilor. Elevii de astăzi sunt studenții de mâine.

Resurse Umane

Valorifică buna funcționare a voluntarilor în raport cu activitățile întreprinse.

Acesta are în vedere trei direcții: formarea și integrarea voluntarilor, motivarea acestora și direcția de socializare.

Direcția de formare și integrare include strategia de recrutare a voluntarilor, identificarea nevoilor pe care aceștia le au pe partea de activități formale și informale, în timp ce partea de motivare a voluntarilor cuprinde strategia de mentorat și toate activitățile de recompensare, prin care implicarea voluntarilor este răsplătită.

Ultima direcție include diferite modalități prin care voluntarii interacționează între ei, prin intermediul activităților precum jocuri de societate, teambuilding-uri, seri de socializare și multe altele.

Marketing & PR

Gestionează toate rețelele de social media și concepe campanii de promovare tuturor proiectelor uniunii.

Acesta cuprinde în total alte 9 subdepartamente, precum crearea textelor, a graficii necesare proiectelor USR, campaniilor de promovare, administrarea paginilor social media și multe altele.

Pe lângă toate acestea, voluntarii departamentului asigură promovarea atât în mod online cât și offline a tuturor proiectelor și campaniilor uniunii.

Fiind unul dintre cele mai complexe departamente, acesta joacă un rol important în definirea si crearea imaginii USR

Fundraising

Menținerea și încheierea noilor parteneriate atât cu mediul privat cât și cu cel instituțional.

Departamentul se concentrează în mod constant pe actualizarea bazelor de date cu parteneri, research pe anumite direcții date în cadrul proiectelor și contactarea acestora. 

În plus, departamentul Fundraising se definește prin ansamblul de acțiuni îndreptate către căutarea constantă și colectarea contribuțiilor financiare și materiale necesare desfășurării proiectelor.

Pe lângă aceste aspecte, fundraiserii au în vedere asigurarea unei atmosfere plăcute, degajate în cadrul echipei, fiind un mediu sigur și prietenos pentru toți.

Cultural

Cultura este pilonul esențial al oricărei societăți și civilizații.

Prin acest departament, Uniunea Studenților din România acționează ca un agent al schimbării, aducând comunitățile de studenți laolaltă prin înglobarea artei, a tradiției, a idealurilor, obiceiurilor și valorilor existente în societate.

Ne propunem conservarea valorilor ancestrale și promovarea căilor artizanale de reproiectare a acestora, ne dorim să dezvoltăm și să inițiem proiecte educaționale și artistice, repoziționând importanța acordată culturii în cercurile studențești și vom oferi comunităților studențești căi esențiale de potențare a creativității, astfel formând comunități vibrante.

Relansarea progresivă a centrelor de tradiție studențească și promovarea unor noi proiecte culturale ce acoperă zona artelor și protejează valorile și idealurile existente în societate reprezintă pentru noi, USR, un obiectiv central în activitatea noastră viitoare și moștenirea ce dorim să o lăsăm viitoarelor generații de studenți.

Administrativ

Răspunde nevoilor pe parte logistică a tuturor proiectelor.

Partea Administrativă a federației este gestionată de Departamentul Administrativ, a cărei misiune este aceea de a gestiona partea logistică în federație și totodată are în administrare sediul central al organizației studențești. 

Departamentul asigura suportul tehnic pentru echipamentele existente în baza materială, gestionează fluxul de materii prime necesare proiectelor și totodată alalizează și propune conducerii federației, oferte de achiziții. 

În cadrul proiectelor Uniunii Studențiilor din România, promovarea offline a proiectelor este asigurată de către coordonatorul departamentului împreună cu voluntarii federației și a organizațiilor studențesti membre și nu numai.

Scriere de Proiecte

Asigură resursele necesare bunei desfășurări a proiectelor Uniunii.

Misiunea Departamentului de Scriere de Proiecte este aceea de a obține finanțările necesare pentru buna desfășurare a proiectelor Uniunii Studenților din România, fie că vorbim despre mijloace de finanțare publice sau private, dar și de a îmbunătăți proiectele din punct de vedere calitativ, pentru a veni cu soluții sustenabile în întâmpinarea unor probleme identificate în rândul tinerilor, cu precădere al studenților din România.

Totodată, ne propunem ca prin intermediul acestui departament să contribuim la realizarea proiectelor tuturor asociațiilor membre, prin facilitarea cunoștințelor despre procesul de obținere de finanțări nerambursabile.

Mediu

Promovarea unui mediu cât mai sustenabil și al conștientizării față de problemele de mediu existente

Fiind ceva de care suntem cu toții influențați direct în viața de zi cu zi, este nevoie ca fiecare dintre noi să ne aducem aportul pentru a avea un mediu cât mai curat.

Aici se încearcă să se vină cu diverse soluții în acest sens: campanii de reciclare, informare, realizarea de ecologizări, organizarea și participarea în cadrul acțiunilor de plantare etc.

Ocupându-se de starea actuală a mediului și de găsirea de soluții, Departamentul de Mediu lucrează strâns cu celelalte departamente ale Uniunii în vederea promovării și aplicarii celor mai bune soluții.

Training

Satisfacerea nevoilor voluntarilor USR și asociațiilor membre privind trainingurile

Departamentul instruiește si formează atât voluntarii săi cât și a asociațiilor membre. Se identifică nevoile existente și le satisface prin intermediul organizării training-urilor.

De asemenea, oferă sesiuni de formare de traineri pentru asociațiile membre, prin proiectul Training of Trainers (TOT) ce se organizează anual la nivel național.

Pe partea externă contribuie la facilitarea educației non-formale pentru elevi și studenți, prin prisma Academiei de Training și Academiei de Training Pentru Elevi ce livrează sesiuni de formare în mai multe orașe din țară.

Meet the Team

Consiliul Director & Structura Executivă

Scroll to Top