Începe cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România

Începe cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România

Uniunea Studenților din România organizează în perioada 23 – 26 mai cea de-a XII-a ediție a Congresului Studenților din România. Evenimentul central îl constituie Adunarea Plenară care va reuni studenții din întreaga țară în data de 24 mai, începând cu ora 10:00 în sala Aula Magna a Bibliotecii Naționale.

Congresul Studenților din România creează cadrul optim prin care studenții să intre în dialog direct cu decidenții la nivel național în vederea îmbunătățirii sistemului de învățământ superior românesc. CSR a prins contur în anul 2008, iar cea mai importantă inițiativă legislativă rezultată în urma proiectului este Legea Internshipului, promulgată anul trecut de către Președintele României. 

Cea de-a XII-a ediție are la bază rezultate Campaniei Comment care a avut ca principal obiectiv identificarea problemelor din sistemul universitar și formularea unor soluții prin consultarea studenților, cadrelor didactice și angajatorilor.

 În prealabil, la nivel national, a fost lansat un chestionar care analizează calitatea serviciilor pe care universitățile le livrează. Necesitatea unui studiu care să identifice plusurile și minusurile sistemului de învățământ superior a plecat de la scăderea numărului de studenți, dar și de la tendința acestora de a abandona universitatea încă din primii ani de studiu. De asemenea, în completarea chestionarului aplicat au fost organizate mai multe dezbateri și consultări la care au participant studenți, reprezentanții acestora și conducerile facultăților și universităților în care s-au desfășurat.

Prin intermediul temei din acest an, ”Tendințe educaționale de viitor”, ne propunem trasarea principalelor direcții prin intermediul cărora să contribuim la inovarea sistemului educațional încât acesta să țină pasul cu dezvoltarea societății și cerințele pieței. .

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.