Liderii studenților se întâlnesc la Craiova în cadrul Adunării Generale a Uniunii Studenţilor din România

Uniunea Studenţilor din România reuneşte anul acesta la Craiova organizaţii studenţeşti din peste 30 de universități, cu ocazia celei de-a 49-a Adunări Generale a celei mai mari federaţii studenţeşti din ţară.

În perioada 12 -15 septembrie sunt aşteptati peste 150 de studenţi,  membri ai celor 110 organizaţii ale Uniunii, pentru a participa la workshopuri, dezbateri, traininguri în domeniul educațional, precum și la evenimente sociale.

Adunarea Generală va fi găzduită de Universitatea din Craiova și va avea loc sâmbătă, 14 septembrie, la ora 10:00. La deschiderea evenimentului vor fi prezenți reprezentanți ai Universității din Craiova, Universității de Medicină şi Farmacie Craiova şi Universității Valahia din Târgovişte, precum și ai Casei de Cultură a Studenţilor, Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Dolj şi ai Convenţiei Organizaţiilor Studenteşti din Craiova.

În cadrul evenimentului se vor stabili principalele obiective pentru noul an universitar, strategia Uniunii Studenţilor din România și vor fi dezbătute problemele actuale ale sistemului educațional superior.

Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România este organizată cu sprijinul organizațiilor din zona de Sud-Vest: Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din Universitatea din Craiova (ASAE-UCV),  Organizaţia Studenţilor Farmacişti (OSF), Societatea Studenţilor Stomatologi Craiova (SSSC), Societatea Studenţilor Medicinişti Craiova (SSMC), Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Craiova (ASBC),  Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Educaţie Fizică Sport şi Kinetoterapie (ASFEFSK), Liga Studenţilor din Universitatea Valahia (LSUV), Asociaţia Studenţilor Timoceni (AST),EESTEC LC si UN YOUTH Craiova Branch.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.