Noul an universitar aduce schimbări în metodologia privind mobilitatea academică a studenților

Mobilitatea academică se va realiza mai ușor în urma ultimului Ordin de Ministru al Educației Naționale, intrat în vigoare pe data de 12 septembrie 2019. Astfel, atât cei înscriși la programele de licență, cât și cei de la master, vor beneficia de o metodologie mai simplificată în privința procedurii de transfer universitar.

Uniunea Studenților din România vă prezintă mai jos cele mai importante modificări aduse Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților.

O primă modificare reglementează mobilitatea academică în interiorul aceleiași instituții de învățământ superior, astfel încât creditele obținute să poată fi utilizate pentru a continua studiile în cadrul altui program, de la aceeași universitate, cu respectarea prevederilor  din Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studentului, sau o metodologie privind transferurile.

De asemenea, acordurile instituționale între universități pot include condiții noi de desfășurare a mobilităților, printre care se numără alegerea limbii de studiu și condițiile de cazare.

Acordul instituțional între universități este un document cadru care stabilește felul prin care  – în general – mobilitățile între cele două universități se desfășoară. Până acum, acest acord includea aspecte precum tipul mobilității sau durata mobilității.

Tot prin această modificare a metodologiei este introdusă posibilitatea de a găsi o oportunitate de mobilitate academică temporară pe cont propriu.

Dacă până acum, pentru a realiza o mobilitate academică , instituția de învățământ de la care pleca un student și cea la care se transfera acesta  trebuiau să aibă un acord încheiat, începând cu acest an, studenții pot alege universitatea la care doresc să se transfere, cu condiția ca aceasta să ofere un program de mobilități, compatibil cu studiile tale deja urmate.

Studenții și masteranzii vor avea posibilitatea de a accesa o mobilitate academică definitivă începând cu al doilea semestru de studiu și până la penultimul semestru.

              Până de curând, pentru a iniția o mobilitate academică definitivă, un student  trebuia să fi terminat cel puțin primul an de studii, să  fi îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de învățământ, să nu fie la mijlocul anului de studiu și să nu fie deja în ultimul an de studii.

Modificările aduse metodologiei fac ca mobilitățile definitive să poată fi accesate oricând după primul semestru al anului I și înainte de ultimul semestru al ultimului an de studiu. Mai mult decât atât, a fost exclusă obligativitatea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ.

Uniunea Studenților din România salută aceste modificări menite să îmbunătățească actul academic din învățământul superior românesc și să ușureze demersurile studenților în vederea transferurilor între universități.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.