Parlamentul European – Ghid pentru începători

Parlamentul European reprezintă adunarea legislativă a Uniunii Europene, unul din cele mai importante forumuri pentru dezbateri și luări de decizii la nivelul Uniunii ce lucrează   întâlnindu-se în ședințe plenare lunare cu excepția lunii August.

Parlamentul European reprezintă singura instituție a Uniunii Europene aleasă prin vot direct.

Are anumite atribuții și o organizare specifică.

Atribuțiile constau în exercitarea competențelor legislative, bugetare, de supraveghere precum și în colaborarea cu parlamentele naționale. Aceste atribuții sunt delimitate în Tratatul de la Lisabona.

Organizarea Parlamentului European

● Președintele: Președintele Parlamentului European este ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Președintele reprezintă Parlamentul European în lume precum și în relațiile cu alte instituții ale Uniunii Europene.

● Membrii: Este compus din 751 de membri ai Parlamentului European aleși odată la 5 ani prin sufragiu universal din cele 28 de state membre ale Uniunii.

● Grupurile politice: Grupurile politice în Parlamentul European nu reprezintă grupuri de parlamentari ai anumitor țări ci grupuri de parlamentari de o anumită orientare politică, actualmente existând 8 grupuri diferite în Parlamentul European.

○ Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

○ Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul

European

○ Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

○ Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

○ Grupul Confederal al Stângii Unite Europene / Stânga Verde Nordică

○ Grupul Verzilor / Alianța Liberă Europeană

○ Grupul Europa Libertății și Democrației Directe

○ Grupul Europa Națiunilor și a Libertății

Fiecare grup politic își asigură organizarea internă, prin desemnarea unui președinte

(sau a doi copreședinți, în cazul anumitor grupuri), a unui birou și a unui secretariat.

● Comisii: În vederea pregătirii ședințelor plenare ale Parlamentului, deputații se constituie în comisii permanente specializate pe anumite domenii. Există 20 de comisii parlamentare. O comisie este alcătuită din 25 până la 73 de deputați și areun președinte, un birou și un secretariat. Componența politică a comisiilor o reflectăpe cea a ședinței plenare.

În cadrul comisiilor parlamentare, deputații elaborează, modifică și adoptă propuneri legislative și rapoarte din proprie inițiativă. Deputații examinează propunerile Comisiei și ale Consiliului și, dacă este cazul, întocmesc rapoarte care sunt prezentate în cadrul ședințelor plenare.

● Delegațiile: Delegațiile Parlamentului European întrețin relații și organizează schimburi de informații cu parlamentele țărilor terțe.

Prin delegațiile sale, Parlamentul European contribuie la reprezentarea Uniunii Europene pe plan extern și la promovarea, în țările terțe, a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume: principiile libertății și democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept.

● Organele Politice din Parlamentul European: În Parlamentul European există diverse organisme politice responsabile de organizarea activității și a planificării legislative a Parlamentului, precum și de chestiunile administrative, financiare, de personal și de organizare.

Conferința Președinților: este organul politic al Parlamentului European responsabil de organizarea lucrărilor Parlamentului şi programarea legislativă, stabilirea competenţelor şi a componenţei comisiilor şi delegaţiilor, relaţiile cu celelalte instituţii ale UE, cu parlamentele naţionale şi cu ţările terţe.

Biroul: Biroul este organul de reglementare al Parlamentului. Acesta stabileşte proiectul preliminar de estimare bugetară şi decide cu privire la toate chestiunile administrative, de personal şi de organizare.

Colegiul chestorilor: Colegiul chestorilor este organul Parlamentului European responsabil de problemele administrative şi financiare care îi privesc în mod direct pe deputaţi şi de condiţiile de muncă ale acestora.

Conferința Președinților de comisii: Conferinţa preşedinţilor de comisie este organul politic al Parlamentului care asigură o mai bună cooperare între diferitele comisii parlamentare.

Conferința președinților de delegație: Conferinţa preşedinţilor de delegaţie este organul politic al Parlamentului care examinează în mod periodic toate problemele legate de buna funcţionare a delegaţiilor interparlamentare şi a delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte.

Grupul de coordonare pentru Brexit: Grupul de coordonare pentru Brexit își desfășoară activitatea sub egida Conferinței președinților și are ca scop coordonarea și pregătirea deliberărilor, reflecțiilor și rezoluțiilor Parlamentului cu privire la retragerea Regatului Unit din UE.

● Intergrupurile : Intergrupurile pot fi formate din deputați din oricare grup politic sau comisie, în scopul unor schimburi informale de opinii cu privire la anumite teme și al promovării contactului între deputați și societatea civilă. Intergrupurilenu sunt organe parlamentare și, ca atare, nu exprimă opiniile Parlamentului.

Exemple de intergrupuri:

○ Îmbătrânire activă, solidaritate între generații și politici privind familia

○ Combaterea rasismului și diversitate

○ Biodiversitate, spațiul rural, vânătoare și pescuitul de agrement

Pentru mai multe informații puteți accesa:

http://europarl.europa.eu/about-parliament/ro/home