office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Asociația Studenteasca de Fizioterapie este o asociație non-profit cu caracter profesional, metodic, știintific, social, obștesc, independent, nepatrimonial, reunind prin adeziune benevolă studentii la fizioterapie, kinetoterapie, balneofiziokinetoterapie precum si kinetoterapeuții, fiziokinetoterapeuții, balneofiziokinetoterapeuții.
A fost înființată la data 22.11.2013 și are ca scop, conform statutului, următoarele:
 Organizarea studenților la fizioterapie, kinetoterapeuților, fiziokinetoterapeuților și absolvenților de balneofiziokinetoterapie și recuperare și în vederea asigurării pregătirii profesionale a acestora în multiple domenii medicale;
 Stabilirea unor relații de respect între specialiștii echipei de recuperare (medic, psiholog, logoped, ergoterapeut, sociolog etc.) prin organizarea unor simpozioane, mese rotunde, stagii practice;
 Organizare de conferințe, simpozioane, congrese, work-shop-uri etc;
 Asigurarea pregătirii și perfecționării profesionale prin organizarea unor cursuri privind însușirea unor metode moderne de recuperare;
 Organizarea și susținerea unui cadru de răspândire a informațiilor, inclusiv prin editarea unei reviste;
 Organizarea de acțiuni cu caracter științific, cultural, umanitar și social menite să contribuie la informarea populației în scopul prevenirii și combaterii deficiențelor fizice și motorii ;
 Dezvoltarea colaborării naționale și internaționale cu organizații similare ;
 Colaborarea cu studenții, profesorii și a oricăror persoane ce activează în instituții de profil atât pentru activitate practică cât și pentru cercetare științifică în domeniul recuperarii medicale și reabilitarii funcționale ;
 Colaborarea, schimbul de experiență cu organizații similare naționale profesionale și internaționale;
 Cuvintele cheie pentru definirea A.S.F.R. sunt: unitate, voluntariat, echipa.
 Avem reprezentanți în toată țara, membrii asociației putând afla unii de la alții cum se petrec lucrurile în alte orașe. În prezent avem membri din: Cluj, Suceava, Iași, Timișoara, Pitești, București, Galați, Bacău, Craiova, Constanta, Oradea.
 Incepand cu luna noiembrie 2014 am devenit asociatie membra a ECPTS ( European Confederation for Physical Therapy Students) cat si membra a Federatiei Romane de Fizioterapie.