office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Asociația Studențească PhiloHistoRiSs s-a înființat în septembrie 2014, iar scopul ei constă în dezvoltărea personală și profesională a studenților Facultății de Istorie și Filosofie și a relațiilor dintre aceștia, prin intermediul unor activităţi în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice. De asemenea, asociaţia urmăreşte îmbunătăţirea şi promovarea imaginii Facultăţii.

Ne propunem să desfășurăm activități educaționale și științifice, evenimente și proiecte sociale și culturale, să creăm un cadrul de întâlnire și de relaționare între studenți, precum și între studenți și profesori, să dezvoltăm idei și să le punem în practică.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. iniţierea de proiecte de training în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, IT etc., având ca traineri studenţi, profesori şi/sau absolvenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau de la alte universităţi de profil din ţară şi străinătate ;
 2. iniţierea de proiecte de cercetare ştiinţifică, cu precădere în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice
 3. colaborarea şi menţinerea legăturilor cu instituţii ce activează în aceleaşi domenii;
 4. organizarea unor activităţi sportive, de toate tipurile, destinate studenţilor facultăţii;
 5. promovarea programelor Asociaţiei prin intermediul reţelei Internet, pentru persoanele interesate;
 6. obţinerea de sponsorizări în vederea desfăşurării activităţilor Asociaţiei;

Activitati propuse:

 1. informarea studenţilor în legătură cu diferite activităţi şi oportunităţi curriculare şi extracuriculare.;
 2. realizarea de traininguri pentru a îmbunătăţi abilităţile membrilor de comunicare scrisă și orală, de învățare, de organizare, de negociere etc.;
 3. organizarea de cursuri ce au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Aceste cursuri vor fi susţinute de profesori, absolvenţi şi studenţi, membri sau nu ai Asociaţiei.
 4. organizarea de întruniri ce au ca scop schimburi de experienţă în domenii culturale şi artistice;
 5. organizarea de traininguri în domenii culturale şi artistice;
 6. organizarea de excursii şi tabere, destinate membrilor Asociaţiei și studenților Facultății de Istorie și Filosofie;
 7. crearea şi întreţinerea unui site web dedicat Asociaţiei;
 8. organizarea de cursuri de limbi straine;
 9. organizarea de cursuri de proiectare asistată, de web design și alte activități ce vizează abilități necesare realizării de software specializat, precum și a unui club multimedia.