office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: FB: https://www.facebook.com/pages/Asociatia-Studentilor-Chimisti-a-Universitatii-din- Bucuresti/106722106031057

ASC-UB a luat naștere în ideea reprezentării drepturilor studenților și pentru a-i sprijini în anii

de facultate. Astfel, echipa ASC-UB urmărește prin proiectele înfăptuite, atât realizarea profesională

a studenților, cât și descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor personale. De asemenea, facilitează și

intermediază comunicarea dintre studenți și cadrele didactice, sprijină menținerea și promovarea

imaginii facultății în rândurile actualilor și viitorilor studenți, cât și în mediul academic. Din acest

motiv, pe lângă proiectele desfășurate sub egida ASC-UB, susțin activitățile cu caracter științific și

socio-cultural ale Facultății de Chimie.

Toate acestea înseamnă implicare serioasă în activitățile începute, înseamnă voluntariat,

înseamnă plăcerea de a lucra în echipa și satisfacția succesului. De aceea, mai mult decât chimiști,

sunt prieteni.