office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/AsocStudLitere

Asociația Studenților de la Litere, UB (ASLUB) reprezintă singura asociație constituită legal și

recunoscută de Facultatea de Litere.