office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/asaaub

Asociaţia Studenţilor din Administraţie şi Afaceri reprezintă drepturile şi interesele studenţilor

Facultăţii de Administratie si Afaceri – Univeristatea din Bucureşti în faţa autoritaţilor cu putere de

decizie în domeniul educaţional, în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii.

ASAA încearcă să stimuleze participarea studenţilor la actul educaţional şi la viaţa socială,

economică şi culturală, încearcă să ofere studenţilor o arie largă de oportunităţi pentru a-şi construi

cariera dorită.