office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/ASFIG.STIINTE.SOCIALE?fref=ts

ASFIG – Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Drept și Științe Sociale este

o asociaţie studenţească independentă, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, cu

o activitate civică şi sindicală, îndreptată pe mai multe direcţii: cultural-educative,

sportive, sociale, civice, de divertisment, precum şi de cercetare ştiinţifică.,

înfiinţată în anul 2008 şi a cărei durată de funcţionare este nedeterminată. ASFIG

este afiliată începând cu anul 2009 la cea mai mare federaţie studenţească din

România, USR-Uniunea Studenţilor din România.

Deoarece în zilele noastre studenţii sunt o generaţie din ce în ce mai

implicată în problemele societăţii, o generaţie informată ce promovează gustul

pentru frumos, cunoaştere şi recunoaştere, fără însă a uita de viaţa socială,

distracţie şi relaxare, ASFIG urmăreşte afirmarea şi promovarea drepturilor

studenţilor ,apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale

studenţilor din Facultatea de Drept și Stiinţe Sociale din Craiova în faţa factorilor

de decizie din mediul universitar, dorind atât a-i motiva spre cunoaştere, a-i

îndruma spre informare sau a-i însoţi la distracţie.

Obiectivele ASFIG sunt:

• Consolidarea rolului organizaţilor non-profit în construirea societăţii civile

şi în rândul mediului universitar craiovean;

• Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor studenţilor ;

• Promovarea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate

• Creşterea abilităţilor Asociaţiei de a estima nevoile şi de a desfăşura

activităţi participative în beneficiul studenţilor din cadrul Facultăţii de Drept

și Ştiinţe Sociale din Craiova

Realizarea de proiecte culturale, sociale, ştiinţifice, de implicare

civică, sportive, educative în beneficiul studenţilor

• Sesiune de dezbateri

• Anual, ASFIG organizează o serie de dezbateri, conferinţe şi mese

rotunde,training-uri pe diverse teme de interes naţional şi relevante pentru

studenţi. Scopul acestora este de a informa studentul cu privire la problemele

actuale şi de a-i îndemna să-şi exprime liber opiniile şi de a genera soluţii.

• Dezbaterile ASFIG au drept obiective comunicarea cât mai facilă între

studenţi şi profesori şi socializarea tuturor părţilor componente ale mediului

universitar.

De asemenea avem colaborări cu celelalte asociații din Craiova și ne

implicăm în proiectele USR.

• Menţionăm că avem o conducere tânără, motivată, care câştigă

experienţă cu fiecare activitate manifestată, cu fiecare întâlnire, iar echipa

ASFIG se străduieşte să se ridice la cel mai înalt nivel.