office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/asggub

Sunt o echipă tânără, cu mari speranțe, încrezători, dornici de cunoaștere și studiu care

se ocupă de probleme colegilor atât în facultate, cât și la nivel de universitate. Susțin

promovarea învățământului și a culturii, voluntariatului, proiectelor, a hobby-urilor și a

distracției. Întotdeauna veți găsi un sprijin alături de ei!

Mergând pe principiul egalității între membrii, asociația își propune atragerea cât mai

multor studenți prin: organizarea de sesiuni de formare pentru studenții geologi și

geofizicieni, informarea eficientă a studenților, apărarea drepturilor studenților prin prezența

în Consiliul Facultății și în Senatul Universității, participarea la târguri, conferințe, traininguri,

simpozioane etc., materializarea ideilor, inovațiilor și propunerilor venite din partea

studenților.