office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/A.S.Drept
Website: www.asd-ub.ro

Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD) vine în sprijinul studenţilor Facultăţii de

Drept – Universitatea din Bucureşti şi reprezintă interesele acestora la toate nivelele.

ASD promovează acţiunile cultural-civice ale studenţilor din Facultatea de Drept

a Universităţii din Bucureşti, acordă sprijin acestora pe toate planurile prin organizarea

de conferinţe, colocvii şi seminarii cu tematici ce se circumscriu intereselor studenţilor.

Totodată, ASD facilitează studenţilor efectuarea de stagii de practică la instituţii

publice şi societăţi de avocatură şi organizează procese simulate şi traininguri ce au ca

obiectiv dezvoltarea personală a studenţilor, organizează evenimente recreative sau în

scopuri caritabile. Nu în ultimul rând, membrilor ASD le revine dificila misiune de a îşi

reprezenta colegii în Consiliul Facultăţii şi în cadrul Senatului Universităţii Bucureşti şi

de a le apăra cu succes interesele.