office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/ASID.UB

ASID este asociaţia reprezentativă a studenţilor din Facultatea de Istorie. Valorile care

îi caracterizează sunt: eficienţă, seriozitate, profesionalism, creativitate şi mai ales spirit de

echipă. Obiectivele A.S.I.D. urmăresc în primul rând eficientizarea dialogului cu conducerea

Facultăţii de Istorie, a Universităţii Bucureşti, cu asociaţii şi federaţii de profil, la nivel

naţional şi internaţional. A.S.I.D. doreşte realizarea unor facilităţi pentru studenţii Facultăţii,

prin punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare unui studiu complet.

De asemenea, A.S.I.D. urmăreşte integrarea studenţilor într-un mediu social, cultural

şi sportiv activ, prin promovarea voluntariatului, dar şi a spiritului civic şi a implicării sociale

şi asigură organizarea/participarea membrilor săi la conferinţe/colocvii/seminarii cu caracter

extern/intern, în vederea îmbunătăţirii perspectivei asupra proceselor educaţionale şi nu

numai, desfăşurate la nivelul Facultăţii.