office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

ASMV reprezintă o asociație centrată pe studenți care poate fi caracterizată prin: transparență, profesionalism, creativitate și înclinație spre acțiune. Principiul fundamental este promovarea studenților și a Facultății de Medicină Veterinară prin acțiuni întreprinse în cadrul Departamentelor ASMV care acoperă segmentele: Cultural- Științific, Voluntariat, Divertisment, Sport, Imagine și nu în ultimul rând Studenți Străini.

Obiectivele principale sunt: întărirea relațiilor student-profesor, și a relațiilor dintre studenți, dezvoltarea de aptitudini profesionale prin activități de tipul congreselor, simpozioanelor și workshopuri-lor, stimularea creativității prin activități culturale de tipul expozițiilor, a publicațiilor literar-științifice și a atelierelor de creație și nu în ultimul rând dezvoltarea de aptitudini sociale prin activități colective sportive, de volutariat și comunicarea activă cu membrii altor asociații naținoale și internaționale.

Nu în ultimul rând implementăm modele de informare a studenților cu privire la posibilități profesionale viitoare și de dezvoltare a competențelor în domeniu prin prisma promovării relației om-animal-societate într-o manieră morală și deontologică.