office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

ASAFC – Asociaţia Studenţilor şi Absolvenilor Fizioterapeuţi din Cluj ca persoană juridică de drept, este o asociaţie medicală, independentă, profesională, cu caracter stiinţific şi educaţional, non-guvernamental şi non-profit, ce reuneşte, în afară de studenţi şi absolvenți fizioterapeuţi, medici şi persoane cu pregatire medico-sanitară ale căror preocupări profesionale şi ştiinţifice au legatură cu reeducarea funcţională şi recuperarea medicală şi care işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.

Scopul A.S.A.F.C. este de a reuni studenţi şi absolvenţi fizioterapeuţi români, în vederea ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al acestei comunităţi medicale în beneficiul atât al pacienţilor cât şi al fizioterapeuţilor.
Prin efortul şi creativitatea membrilor săi, A.S.A.F.C. promovează filosofia, arta şi ştiinţa fizioterapiei ca profesie de ingrijire a sănătăţii, în vederea prevenirii imbolnăvirii şi disabilităţii, redobândirii stării de sănătate, recâştigării autonomiei sau imbunătăţirii statusului funcţional, imbunătăţirii calitătii vieţii şi adaptării la schimbările apărute pe fondul unor boli cronice, disabilităţi sau prin procesul de îmbătrânire, cât şi a responsabilizării comunităţii de servicii medico-sociale în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană, si respectând valorile, interesele, nevoile cotidiene, culturale şi educaţionale ale beneficiarilor săi.