office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/asaltiasi

ASALT-Asociația Studenților și Absolvenților de Asitență Socială, s-a înfiinţat oficial la Iaşi în luna iunie, 2008 de către un grup de studenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă Socială, care şi-au unit forţele cu dorinţa de a aduce un suflu nou societăţii civile, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional.
Scopul nostru este acela de a încuraja tinerii studenţi să se implice în dezvoltarea unor proiecte viabile, cu caracter social şi cultural. Prin acţiunile noastre dorim să sprijinim: indivizii, grupurile şi comunităţile marginalizate sau stigmatizate; persoanele de vârsta a treia cu probleme de integrare socială; tinerii cu probleme de integrare socială; persoanele cu dizabilităţi; copiii aflaţi în dificultate etc.
Obiectivele ASALT presupun:
– stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi schimburi de experienţǎ cu organizaţii similare din ţarǎ şi strǎinǎtate, precum şi cu organismele internaţionale de profil;
– organizarea unor seminarii, conferinţe, dezbateri publice, organizarea de marşuri şi manifestaţii publice, festivaluri, precum şi alte activitǎţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
– realizarea şi editarea de cǎrţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
– promovarea artei alternative prin organizarea unor concerte, expoziţii, vernisaje etc.;
– atragerea şi utilizarea în condiţiile legii, de resurse financiare sub formǎ de donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii pentru realizarea scopului nepatrimonial;
– dezvoltarea unor activitǎţi economice proprii în vederea autofinanţǎrii;
– organizarea şi realizarea unor programe de orientare profesionalǎ a tinerilor;
– activitǎţi caritabile şi umanitare;
– activitǎţi ce servesc intereselor comunitǎţii;
– desfǎşurarea de activitǎţi sportive şi educative;
– facilitarea accesului la mijloacele de informare şi documentare specifice (internet, biblioteci etc.);