office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Asociatia-Studentilor-si-Absolventilor-din-USAMV- Bucuresti/497718583598908

ASA USAMV este o organizaţie non-profit, cu caracter socio-profesional, autonomă, creată pentru a

apăra şi promova drepturile şi interesele studenţilor din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi

Medicină Veterinară Bucureşti, indiferent de sex, religie, etnie, naționalitate sau convingeri politice,

prin toate mijloacele legale de care dispune.

Această organizaţie are la bază o serie de principii bine stabilite care au făcut posibilă existenţa şi

continua dezvoltare, atât a asociaţiei, cât şi a membrilor săi: principiul libertăţii (libertatea cuvântului,

libertatea de asociere, libera circulaţie a persoanelor şi a informaţiilor), principiul non-partizanatului (

apolitic), principiul unităţii (fiind în permanenţă legătura cu celelalte asociaţii studenţeşti atât la nivel

naţional cât şi internaţional), precum şi principiul continuităţii (susţine principiul continuitãţii ca un

garant al sprijinului reciproc între membrii actuali şi foştii membri).