office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Asociația Studenţilor şi Inginerilor Constructori din Universitatea „OVIDIUS” Constanţa este o

organizaţie studenţească, democratică, nepartizanată, cu o activitate civică şi profesională.

A.S.I.C. – U.O.C. sprijină şi coordonează activităţile legate de viaţa studenţească; iniţiează

legături şi contacte cu studenţii altor facultăţi şi universităţi; organizează programe de formare

profesională, târguri de locuri de muncă şi practică pentru studenţii şi absolvenţii Facultăţii de

Construcţii.