office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Asocia%C5%A3ia-Studen%C5%A3ilor- Teologi-Ortodoc%C5%9Fi/113251275371709

ASTO are misiunea centrală de a intermedia posibile cazuri de conflict, abuz sau

neînţelegere administrativă, relaţia dintre conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă

„Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi studenţi, astfel încât studenţii să îşi poată exprima liber

opinia şi să existe o comunicare şi o relaţie de colaborare optime între cele două entităţi.

ASTO asigură deci că interesele şi drepturile studenţilor din Facultatea de Teologie

Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti sunt promovate şi  respectate.