office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/asi.uvvg

Asociației Studenților Informaticieni din Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad (ASI

UVVG) inițiază și cultivă relații de colaborare cu medii și organizații studențești care activează

în cadrul sistemului național de învățământ, în general, și din învățământul I.T., în special;

colaborare și derulare de proiecte comune cu organizații nonguvernamentale de pe plan național

și internațional; promovarea I.T.