office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/UNYouthAssociationOfRomania

Scopurile ASOCIAŢIEI TINERETUL ONU DIN ROMÂNIA sunt promovarea şi

încurajarea valorilor şi activităţilor ONU în rândul tinerilor români, al societăţii româneşti şi al

comunităţii internaţionale.

În vederea realizării acestora, asociaţia îşi propune organizarea de conferinţe, seminarii,

workshop-uri, training-uri şi sesiuni de dezbateri ale problemelor sociale, economice, juridice,

de drepturile omului, umanitare, de dezvoltare şi de securitate internaţională; organizarea de

simulări academice la nivelul de conferinţe ale organelor şi agenţiilor Organizaţiei Naţiunilor

Unite (ONU), precum şi ale celorlalte forumuri de negociere multilaterală pentru tinerii din

întreaga lume, din mediul preuniversitar si universitar; organizarea anuală a conferinţei de

simulare ONU, Bucharest International Student Model United Nations; organizarea oricăror altor

evenimente şi acţiuni ce coincid cu scopurile asumate de aceasta.