office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/CorpulCadetilor

Corpul Cadeţilor “Gl.Mr. Nicolae Uscoi” este o asociaţie autonomă a studenţilor Academiei Forţelor Terestre care îşi desfăşoară activitatea pe tărâm profesional, sportiv, cultural şi moral.

Scopul asociaţiei Corpul Cadeţilor “Gl. Mr. Nicolae Uscoi” este de a contribui la ridicarea nivelului profesional, cultural, sportiv şi moral al studenţilor din Academia Forţelor Terestre şi la creşterea prestigiului învăţământului militar superior românesc.

Obiectivele Corpului Cadeţilor “Gl. Mr. Nicolae Uscoi” sunt:

  1. responsabilizarea sporită a studenţilor din Academia Forţelor Terestre prin angrenarea în organizarea de activităţi cu caracter cultural, educaţional şi specific;
  2. promovarea unui climat moral în rândul studenţilor Academiei Forţelor Terestre;
  3. încurajarea practicării sportului prin promovarea şi organizarea activităţilor cu caracter sportiv;
  4. promovarea imaginii Academiei Forţelor Terestre prin îmbunătăţirea relaţiei cu studenţii din viaţa civilă.