office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation este o
organizație non-profit cu și pentru studenții la universități, institute și
scoli tehnice din domeniile știința calculatoarelor și inginerie electrică
din Europa care oferă o diplomă în inginerie, cu 53 ramificații în 28
țări.
Scopul principal al EESTEC este să promoveze și să dezvolte
legăturile internaționale între studenți și profesioniști. Punerea în
practică se face îmbunătățind constant cunoștințele tehnice ale
studenților din cele două domenii prin intermediul activităților
asociației. Aceste activități se materializează în ateliere, schimburi și
traininguri.
Trainingurile sunt activități practice țintite către dezvoltarea
abilităților soft ale membrilor asociației. Prin intermediul lor, membrii
sunt antrenați în a deveni traineri oficiali ai EESTEC.
Schimburile constau în vizite reciproce ale studenților din
diferite universități. În timpul vizitelor participanții au șansa de a
cunoaște viața studențească din altă țară împreună cu aspectele
culturale ale acesteia.
Workshop-urile (atelierele) sunt cea mai importantă activitate a
asociației. Acestea constau în susținerea unor prelegeri pe durata
unei săptămâni de către specialiști din industrie în cadrul
universităților, dublate de activități practice prin care sunt puse în
aplicare temele abordate în cadrul cursurilor. Subiectele tratate
aparțin nu doar domeniilor știința calculatoarelor și inginerie
electrică, ci și economiei și abilităților soft. Un workshop EESTEC este
un eveniment profesional complet, îmbinat cu activități sociale,
facilitând schimburile de informații tehnice și culturale între studenții
reuniți din diferitele țări.