office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/LsuavArad

Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” este o organizaţie studenţească

independentă, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, cu o activitate civică şi sindicală,

constituită pe bază de liberă asociere de către studenţii de la toate facultăţile şi formele de

învăţământ ale Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, care îşi desfăşoară activitatea pe mai multe

direcţii: cultural-educative, sportive, distractive, sociale, civice, ecologice, precum şi de cercetare

ştiinţifică.