office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/LSMDB

LSMDB reprezintă Liga Studenţilor la Medicină Dentară din Bucureşti. Este o organizaţie non-
profit, independentă, apolitică, cu caracter socio profesional, creată pentru a apăra drepturile

şi interesele studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară, indiferent de sex, religie,

naţionalitate sau apartenenţă politică.

LSMDB este membră EDSA (European Dental Students Association) cât şi IADS (International

Association of Dental Students).

De asemenea LSMDB este membră a USR (Uniunea Studenţilor din Romania), organizaţie

reprezentativă a studenţilor la nivel naţional.