office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/LigaStudentilorStiintelorVietii

Liga Studenților Științelor Vieții este o asociație în cadrul Universității de Știinte Agricole și Medicină

Veterinară Cluj-Napoca care oferă studențiIor oportunitatea de a se dezvolta și

de a se implica în diverse activități care îi ajuta să se formeze atât pe plan personal,

cât și profesional. Asociația a fost înființată in data de 04.12.2012 și in prezent are peste 600 de membrii înscriși.

Liga Studenților promovează drepturile și interesele studenților din USAMV Cluj-Napoca.