office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Liga-Studentilor-UPG- 2/108772322626752?sk=info&tab=overview

Liga Studentilor din Universitatea „Petrol – Gaze” Ploiesti este o organizaţie

studenţească democratică, independentă, desfăşurând o activitate cu caracter profesional,

cultural-educativ, economic şi de angajare civică.