office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/OrganizatiaStudentilorpentruNatura

Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea mediului.
Scopurile OSpN sunt realizarea intereselor comune ale studenţilor şi promovarea protecţiei şi conservării naturii. Obiectivele care îi ajută să îndeplinească scopul statutar sunt reprezentate de: colaborarea dintre studenţi pe baza principiului respectului reciproc, elaborarea şi susţinerea unor lucrări ştiinţifice şi proiecte pe diferite teme, colaborarea cu alte organizaţii, excursii de studiu şi schimburi de experienţa, stimularea interesului şi respectului faţă de natură în rândul maselor, editarea unor publicaţii proprii, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului, organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitar.