office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/osscluj

OSS este o organizație studențescă din Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, nonguvernamentală și apolitică, care are ca scopuri principale reprezentarea studenților din cadrul Facultății de Medicină Dentară și dezvoltarea lor profesională, socială și culturală prin proiectele și activitățile pe care le desfășoară. Organizația a luat naștere în 1995, printr-o serie de programe, dintre care o mare parte funcționează și astăzi. Pasiunea pentru voluntariat și munca fondatorilor a fost răsplătită prin contribuția generațiilor ulterioare, care au participat activ la dezvoltarea multilaterală o organizației.
În prezent organizația își propune continuarea relațiilor cu partenerii și colaboratorii externi, atât pe plan universitar, cât și socio-cultural, la fel ca și implemetarea unor structuri noi prin care membri ei să se poată dezvolta din toate punctele de vedere.