office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

SEMA a fost înființată în anul 2014, special pentru studenții de la specializarea Economie Agroalimentară și a Mediului (nivel licență) și Agrobusiness (nivel masterat) de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Misiunea principală a acestei asociații este dezvoltarea studenților atât profesional, cât și personal; fundamentarea bazei teoretice, dar și asigurarea că studenții vor avea o experiență vastă în domeniu, în momentul intrării pe piața forței de muncă.

Obiectivele principale al asociației sunt:

 

-Să organizeze activități de promovare a secției Economie Agroalimentară și a Mediului și a masteratului de Agrobusiness din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.

-Să faciliteze contactul studenților de la specializarea Economie Agroalimentară și a Mediului (nivel licență) și Agrobusiness (nivel masterat) cu mediul de afaceri, prin întâlniri, discuții, mese rotunde, conferințe, târguri, intershipuri, etc. in vederea facilitării integrării acestora pe piața muncii în domeniu, după terminarea studiilor

-Să stimuleze, promoveze și cultive raporturi instituționale și personale cu studenții din mediul universitar clujean și național

-Crearea unui mediu propice în care studenții pot trece treptat de la un grup de oameni la o echipa, iar mai apoi la o familie;

-Oferirea de consultață în domeniu;

-Promovare nevoilor studențești;

-Colaborarea cu alte organizații sau federații studențești, atât la nivel local, cât și la nivel național