office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/asociatia.teris?fref=ts

Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași” a fost înființată în anul 2004 și are ca scop esenţial conservarea resurselor naturale, întinerirea şi protejarea diversităţii ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltării economice asupra mediului, prevenirea şi limitarea poluării sub orice formă a mediului înconjurător şi a sănătăţii fizice, psihice şi morale umane.

Asociaţia are ca obiective principale:
-salvarea ecosistemelor naturale și realizarea unui ecologism spiritual și material;
-realizarea de programe de educație, instruire, formare şi informare pentru ridicarea nivelului educaţional, cultural, civic, moral şi profesional al tinerei generaţii privind şi acquisul ecologic comunitar (ansamblul normelor, regulilor, reglementărilor şi standardelor ecologice internaţionale convenite, însuşite şi aplicate de ţările Comunităţii Europene);
-limitarea consecintelor dezastrelor ecologice de orice natură (umane/natural, accidentale/produse în mod inconştient;
-realizarea de programe igienico-sanitare şi medical -ecologice.

Printre cele mai importante proiecte desfășurate și în curs de desfășurare enumerăm:
IaŞi Reciclează – Obiectivul general al proiectului constă în educarea teoretică şi practică a populaţiei ieşene cu privire la importanţa protejării mediului, precum şi încurajarea implementării de activităţi concrete în acest sens, aflate la îndemâna fiecărui cetăţean. Acest obiectiv s-a înscris în strategia de guvernare actuală privind corelarea politicilor publice naţionale cu cele locale în domeniul protejării mediului şi sănătăţii populaţiei.
Inițiativa națională ”Plantăm fapte bune în România” – campanie lansată în 2011 de către Asociația EcoAssist din București. Din anul 2012, Asociația TERIS este partener și totodată Livia Bibire este coordonatorul județean al acestei campanii. Proiectul presupune creșterea numărului de suprafețe împădurite din România prin organizarea unor acțiuni de împădurire în zone cu teren degradat predispus alunecărilor.
Proiect Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor naturale și a speciilor de interes național și comunitar din arealul siturilor Natura 2000: ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea, ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei –Bășeu-Podrigăi.
Parcul Prieteniei – parteneriat cu studenții reprezentanți ai Universității.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași și a presupus plantarea de arbori și arbuști ornamentali pe suprafața complexului studențesc ”Codrescu” al UAIC și amplasarea de bănci în zonele de acces pentru studenții cazați în campusul respectiv.

Alte proiecte realizate:

• Ecologizare zona de agrement Repedea, octombrie 2012, 2013 și va avea ediție și în 2014 – în cadrul Proiectului ”Vreau o țară ca afară” una dintre activități a fost ecologizarea zonei de agrement Repedea unde au participat 400 de voluntari. Proiectul a fost finațat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

• Alimentaţie sănătoasă (2008, 2011, 2013) – seminarii susținute de un specialist în domeniul alimentației la care au participat tineri interesați în crearea unei alimentații zilnice sănătoase.