Departamentul Învățământ privat

Activităţi

– Atragerea organizaţiilor studenţeşti din învăţământul superior privat din România

– Acordarea de consultanţă grupurilor de studenţi activi din universităţile private din România, în

vederea înfiinţării de asociaţii studenţeşti

– Are ca misiune susţinerea creşterii calităţii învăţământului privat din România

– Asigură comunicarea între USR şi universităţile private

Competenţe şi abilităţi:

– Capacitate de coordonare

– Abilităţi de comunicare dezvoltate

– Abilităţi de comunicare într-o limbă străină

– Capacitatea de management al timpului

– Capacitatea de a îndeplini responsabilitatea implicată de post

– Calitatea de student al unei Universităţi Private din România