office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Legislație și monitorizarea asigurării drepturilor studenților

 • Monitorizează legislația națională și internațională (acorduri interguvernamentale, legi, ordonanțe de guvern, ordine de ministru, carte universitare, regulamente interne ale universităților/facultăților) cu privire la educație;
 • Analizează și compară cadrul legislativ cu privire la educație din România cu cel al altor state;
 • Inițiază sau asigură suport în realizarea de propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ cu privire la educație;
 • Primește, centralizează și supune atenției direcțiilor de specialitate diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea studenților din România;
 • Propune soluții la situațiile sesizate/primite din partea studenților din România (fie variante oferite anterior de diverse autorități în cazuri similare fie variante noi de soluționare);
 • Poate fi invitat să delege participanți la întâlnirile organizate de MECTS cu privire legile în dezbatere publică.

b) Consultanță pe probleme juridice

 • Oferă consultanță legală organizațiilor membre USR;
 • Oferă asistență juridică Secretarului General cu privire la documentele legale ale organizației.

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției:

 • Cunoștințe juridice;
 • Abilități de comunicare în limbi străine (dintre care una să fie engleza) ;
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet) ;
 • Capacitate de management al timpului.