office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Monitorizare și inițiativă legislativă

 • Monitorizează legislația națională și internațională (legi, acorduri interministeriale, ordonanțe de guvern, ordine de ministru), cu privire la politicile de tineret;
 • Analizează și compară cadrul legislativ cu privire la politicile de tineret din România cu cel al altor state;
 • Inițiază sau asigură suport în realizarea de propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ cu privire la politicile de tineret;
 • Monitorizează respectarea drepturilor tinerilor, inclusiv asigurarea dreptului de reprezentare;
 • Solicită, primește și centralizează feedbaback din partea tinerilor din România cu privire la respectarea drepturilor lor;
 • Primește, centralizează și supune atenției direcțiilor de specialitate diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea tinerilor din România;
 • Propune soluții la situațiile sesizate/primite din partea tinerilor din România (fie variante oferite anterior de diverse autorități în cazuri similare fie variante noi de soluționare);
 • Este responsabil cu elaborarea documentului final al Congresului Studenților din România;
 • Poate fi invitat să delege reprezentanți care să participe activ la dezbaterile publice pe subiecte și cadrul legislativ cu privire la tineret.

b) Parteneriate cu organizații de tineret

 • Inițiază dialogul și colaborarea dintre USR și diverse organizații de tineret;
 • Inițiază dialogul și colaborarea cu European Youth Forum;
 • Inițiază semnarea de parteneriate între USR și organizații de tineret din țară și străinătate;
 • Lansează invitația de a adera la USR către organizațiilor de tineret;
 • Încurajează și susține grupurile informale în înființarea de ONG-uri de tineret;
 • Organizează in cadrul UNFEST-ului un eveniment menit să promoveze USR în randul elevilor și altor tineri membri ai unor organizații de tineret;
 • Colaborează cu Centrul S.O.S. .

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției:

 • Abilități de comunicare în limbi străine (dintre care una să fie engleză);
 • Bun negociator ;
 • Cunoștințe juridice (în special pentru Serviciul Monitorizare și inițiativă legislativă);
 • Capacitate de management al timpului;
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet etc.).