office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Grupul pentru facilitarea dialogului intern

 •  1 / organizație + 1 / regiune (VP)

Silvia are ca atribuții:

 • Oferă sprijin organizațiilor în procesele de recrutare prin oferirea de modele și bune practici;
 • Inițiază, coordonează și organizează teambuilding-uri USR;
 • Colaboreză cu Secretarul General în organizarea AG-urilor;
 • Monitorizează schimbările în conducerile asociațiilor și informează Secretarul
 • General cu privire la modificările ce trebuie făcute pe grupurile de discuții interne.

b) Voluntari externi

Silvia are ca atribuții:

 • Coordonează și organizează procesul de recrutare și selectie de voluntari din afara organizațiilor membre USR;
 • Participă la intervievarea si testarea candidaților;
 • Centralizează contractele de voluntariat și certificatele;
 • Centralizează și utilizează corect bazele de date cu informațiile despre voluntarii USR;
 • Urmarește și răspunde de activitatea de stimulare și motivare a voluntarilor.

c) Socializare

 • Inițiază, coordonează și implementează activități de relaxare-relaționare-teambuilding între organizații;
 • Inițiază, coordonează și implementează petreceri interne USR;
 • Inițiază, coordonează și implementează party-uri “USR Party” (ex. site, bază de date etc.) (poate fi ajutat de Departamentul Comunicare).

d) Centrul pentru situații de urgență

 • Reprezintă un grup de voluntari care acționează prompt în cazul apariției unor situații de risc, urgență sau de criză la nivel local, regional sau național;
 • Asigură buna gestionare a situațiilor de criză din cadrul proiectelor USR.
 • Abilități si competențe necesare membrilor
 • Capacitate de a colabora cu membrii tuturor departamentelor;
 • Abilități de coordonare;
 • Capacitate de gestionare a conflictelor;
 • Capacitate de reacție rapidă;
 • Capacitatea de management al timpului ;
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet);
 • Abilități de comunicare în limbi străine (prezintă un avantaj).