Directia Recrutare si Resurse umane

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Grupul pentru facilitarea dialogului intern

Silvia are ca atribuții:

b) Voluntari externi

Silvia are ca atribuții:

c) Socializare

d) Centrul pentru situații de urgență