office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Bugetare

 • Se informează sau sunt informați cu privire la costurile reale ale bunurilor sau serviciilor ce sunt necesare și propuse spre achiziție.
 • Elaborează (împreună cu directorii naționali/regionali, șefii serviciilor și/sau coordonatorii proiectelor) bugetul fiecărui proiect în parte evidențiind veniturile și cheltuielile menționând totodată cheltuieli potențial eligibile prin proiecte și cuantumul acestora (va avea o colaborare strânsă cu Serviciul Fundraising din cadrul acestei Direcții și cu Direcția Scriere proiecte).

b) Monitorizare linii de finanțare și redactare

 • Monitorizează liniile de finanțare: fonduri structurale, Youth in Action, FDSC, CEI, ANST, fundații private etc;
 • Inițiază și asigură scrierea de proiecte USR pe diverse linii de finanțare;
 • Identifică organizațiile membre care nu au aplicat cu proiecte proprii pe nicio linie de finanțare din cele mai sus amintite;
 • Organizează (cu sprijinul Serviciului Cultură organizațională și formare pentru organizațiile membre din cadrul Direcției Traininguri) traininguri de scriere de proiecte pentru membrii organizațiilor membre care nu au aplicat cu proiecte pe nicio linie de finanțare.

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției:

 • Capacitate dezvoltată de exprimare în scris și tehnoredactare;
 • Capacitate de monitorizare;
 • Capacitate de management al timpului;
 • Experiență în scrierea de proiecte – minim un proiect (prezintă un avantaj);
 • Abilități de comunicare în cel puțin 2 limbi străine (dintre care una să fie engleză);
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet).